Sport-it in de wijk

Naam interventie Sport-it in de wijk
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 12-12-2014
De interventie in het kort
Doel

Kwetsbare jongeren van 12 tot en met 23 jaar versterken tijdens Sport-it in de wijk verschillende sociale competenties en daarmee hun zelfredzaamheid, om beter hun aansluiting te vinden bij de maatschappij.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie-eigenaar ondersteunt organisaties en overheden bij de selectie van instroompartijen waar overbelaste jongeren zich bevinden, te weten: specifieke onderwijsinstellingen (VSO, VMBO en MBO-niveau 1 en 2), welzijnsinstellingen en zorginstellingen of buurtsportcoaches.

De coach kan een professional zijn van de betrokken hulpverleningsinstantie of welzijnspartij zijn waarvandaan jongeren instromen, maar kan bijvoorbeeld ook een buurtsportcoach zijn. Het gaat om een sleutelfiguur die een breed netwerk heeft en de verbinding kan maken tussen Sport-it in de wijk, onderwijs, welzijn, zorg en lokale sportaanbieders.

Lokale sportaanbieders, sportverenigingen, sportbuurtwerkers en buurtsportcoaches kunnen als lokale sportuitvoerder worden betrokken. Partners worden gevonden op basis van getoonde interesse in het verleden of in het heden en in aansluiting op de lokale situatie betrokken.

Randvoorwaarden

Algemeen:

 • Interventie-eigenaar creëert draagvlak voor de interventie bij lokale overheid en instroompartij.

 

Organisatorisch:

Instroompartij:

 • Maakt minimaal 3 uur/week (coaching tijdens/na afloop sportlessen) en 1 uur/week (voorbesprekingen, evaluaties, POP-gesprekken) vrij voor inzet coach.
 • Zorgt voor beschikbaarheid sportlocatie.
 • Zorgt voor aanwezigheid coach tijdens sportactiviteiten.
 • Zorgt voor vervanging als coach niet aanwezig kan zijn.
 • Zorgt dat facilitaire zaken op sportlocatie geregeld zijn.
 • Vergoedt sporttrainer indien een les niet tijdig wordt afgezegd.

Sporttrainer:

 • Maakt met instroompartij een planning die aansluit bij het reguliere programma.
 • Zorgt dat materialen op de sportlocatie geregeld zijn.
 • Zorgt voor een passende slotactiviteit.

Contextueel:

 • De coach verzorgt op basis van de testresultaten de begeleiding van de jongere bij het competentiegericht leren (POP) en koppelt de voortgang terug naar betrokken personen (ouders, instroompartij, ClickF1).
 • De coach, mentoren en sporttrainer zijn bereid training te volgen als voorbereiding op hun rol in het traject Sport-it en deel te nemen aan bijeenkomsten (expertise delen, methodiek aanscherpen).
 • De coach neemt contact op met de jongere als deze niet komt opdagen.
 • De sporttrainer ontwikkelt een aanbod dat aansluit op de testresultaten, het POP en de vraag van de onderwijsinstelling.
 • De sporttrainer ondersteunt de coach bij de begeleiding van de jongere bij het competentiegericht leren.
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 12-12-2014
Eigenaar en contact
Eigenaar Clickf1
Contactpersoon Michel Hobbij, mhobbij@rizoombv.nl, 06 3087 0144
Verwijzingen
Themapagina’s