Zo kan het ook!

Naam interventie Zo kan het ook!
Eigenaar Stichting Special Heroes Nederland
Laatst gepubliceerd 06-02-2019
Algemene informatie
Korte omschrijving

Zo Kan Het Ook! is een interventie gericht op het vergroten van de structurele sport- en beweegdeelname van cliënten (mensen met een verstandelijk of meervoudige beperking) van zorginstellingen (wonen en/of dagbesteding). De interventie richt zich op zowel volwassenen als kinderen.
Het programma ondersteunt de zorginstelling bij het ontwikkelen, uitvoeren en borgen van een structureel beleid op het gebied van een actieve leefstijl, bewegen en sport (en een bijbehorend aanbod voor de cliënten..De sport- en beweegactiviteiten kunnen plaatsvinden binnen de instelling, maar ook in de omgeving van de zorginstelling (bij sport- en beweegaanbieders).
Het programma vraagt een bijdrage van verschillende niveaus binnen de zorginstelling (organisatie, uitvoerings- en cliëntniveau). Elke zorginstelling en haar omgeving is anders en vraagt om maatwerk binnen de fasen van: creëren draagvlak, ontwikkelen van visie/strategie/beleid/plan van aanpak, implementatie/borging, evaluatie/doorontwikkeling.

Doel

Het hoofddoel van de interventie is het vergroten van de structurele sport- en beweegdeelname van cliënten (mensen met een verstandelijke (of meervoudige handicap) van zorginstellingen (wonen en/ of dagbesteding).

 

Vorm van preventie
 • Universele preventie
Contactperso(o)n(en)
Naam Erna Mannen
Organisatie Stichting Special Heroes Nederland
E-mailadres emannen@specialheroes.nl
Telefoonnummer organisatie 06 10954776
Naam Melanie Meijers
Organisatie Stichting Special Heroes Nederland
E-mailadres mmeijers@specialheroes.nl
Telefoonnummer organisatie 06 10954776
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum beoordeling 01-12-2017
Doelgroep

De einddoelgroep van het programma Zo kan het ook! zijn mensen met een verstandelijke (of meervoudige) handicap die wonen en/ of dagbesteding ontvangen in een zorginstelling (langdurige zorg). De interventie richt zich op zowel volwassenen als kinderen. Het overgrote deel van de cliënten bestaat uit volwassenen.

Materiaal in het kort

Korte samenvatting van latere tekst opnemen ajb

Onderzoek

 

Document(en)
Thema
Geestelijke / psychische gezondheid
 • LVB / LVG
Leefstijlonderwerpen
 • Lichamelijke activiteit / beweegstimulering
Lichaam verstandelijke handicap
Setting
Setting
 • Eerstelijnszorg
 • Woonzorginstelling
Doelgroep
Leeftijd 6 tot 70
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Mensen met een beperking
 • Kinderen / jongeren
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Beweegaanbod
Beleid / ketenontwikkeling / organisatie
 • Draagvlak creĆ«ren
 • Netwerkontwikkeling
 • Procesgerichte interventie
Community-ontwikkeling
 • Empowerment
 • Participatie
Documenten
Documenten en materialen
 • Cd / dvd / video / film
 • Folder / brochure / flyer
 • Handleiding
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Nationale overheid
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Effectevaluatie
 • Procesevaluatie
Succesfactoren van deze interventie

Uit de procesevaluatie blijkt dat de volgende succesfactoren van belang zijn voor het stimuleren van bewegen en sport in zorginstellingen:

 

 • voldoende draagvlak bij het management
 • goede samenwerking tussen afdelingen
 • het aanstellen van enthousiaste projectleiders
 • het motiveren van begeleiders
 • de juiste inzet van communicatiemiddelen.
Aandachtspunten van deze interventie
 • In de praktijk wordt aandacht besteed aan bewegen en sport. Verankering in visie en beleid kan nog worden verbeterd;
 • Financiële middelen zijn niet altijd toereikend om het beleid en/of alle gewenste activiteiten ook daadwerkelijk te realiseren;
 • Meer kennis over met name de lagere niveaus mensen met een verstandelijke handicap bij bijvoorbeeld verenigingen
Toekomstige ontwikkeling
 • uitbreiden programma/interventie naar jeugdzorginstellingen  in samenwerking met de interventie Special Heroes
 • verbreden naar gezonde en actieve leefstijl (beweeggedrag, voedingsgedrag, rookgedrag, alcoholgedrag)
Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Landelijk
Verwijzingen
Thema verwijzingen