Beweegpret 55+ aan zet

Naam interventie Beweegpret 55+ aan zet
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 28-10-2014
De interventie in het kort
Doelgroep

De einddoelgroep wordt gevormd door senioren 55+ in Nederland.
De interventie richt zich op de minder actieve en niet actieve senioren. De interventie is zo ingericht dat de
activiteiten worden aangepast aan elk niveau. 

Doel

Senioren bewegen meer met recreatieve beweegactiviteiten, waardoor het plezier in bewegen toeneemt.

 

Uitvoering
Type organisatie

Opleiding en competenties

Training Beweegpret 55+ aan Zet De interventie Beweegpret 55+ aan Zet wordt uitgevoerd door professionals in het werkveld zoals: activiteitenbegeleiders, zorgmedewerkers, medewerkers van buurthuizen en sportverenigingen.

Om Beweegpret 55+ aan Zet uit te voeren moet een training Beweegpret 55+ aan Zet worden gevolgd. Leid(st)er Beweegpret 55+ aan Zet is een gecertificeerde functie om op een deskundige manier begeleiding te geven aan beweegactiviteiten dan wel zelfstandig een aanbod te ontwerpen en aan te bieden. De training wordt afgesloten met een certificaat. De training is ontwikkeld voor professionals met minimaal niveau 3. Train de trainer Beweegpret 55+ aan Zet De training Beweegpret 55+ aan Zet wordt door opgeleide Beweegpret 55+ aan Zet trainers verzorgd. Voor de certificering tot Beweegpret 55+ aan Zet trainer is het volgen van een train-de-trainer Beweegpret 55+ aan Zet verplicht.
Aan het volgen van een Train-de-trainer traject zijn de volgende eisen verbonden:

 • Ervaring met het lesgeven / begeleiden van groepen volwassenen
 • Ervaring & affiniteit met sport en bewegen met senioren.

Deze voorwaarden worden door middel van een intake formulier getoetst. In de train de trainer wordt veel aandacht besteed aan de manier van overdracht van kennis en vaardigheden, trainersvaardigheden en coaching met betrekking tot Beweegpret.
In de train de trainer komen de volgende onderdelen aan bod:

 • leerstijlen
 • persoonlijke ontwikkeling als trainer-coach
 • trainersvaardigheden
 • coaching vaardigheden
 • het belang van bewegen voor senioren
 • de theorie van het uitleggen van beweegactiviteiten
 • leeftijd variaties
 • basis les- en leiding geven
 • mogelijkheden om bewegen te integreren in praktijksituaties

De train-de-trainer voor professionals omvat 5 dagdelen. In de train-de-trainer Beweegpret 55+ aan Zet worden professionals door Huis voor Beweging opgeleid tot gecertificeerd trainer. Gecertificeerde trainers kunnen de training Beweegpret 55+ aan Zet zelfstandig uitzetten binnen hun eigen organisatie of in het land. De train-de-trainer kan worden gevolgd door onder andere medewerkers van een zorgcentrum, vereniging, welzijnsorganisatie, opleidingsinstituut, sportservicepunt, provinciale sportraad of gemeente. De training is er in twee vormen: 1) bijscholing voor reeds werkende professionals 2) module in MBO opleiding sociaal pedagogisch werk & sport en Bewegen van ROC’s of CIOS.

Randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden op lokaal niveau:

 • Opleiden van professionals middels de training Beweegpret 55+ aan Zet
 • Inplannen van evaluatie en overleg momenten
 • Aanstellen coördinator
 • Creëren van ruimte om te bewegen
 • Aanschaf van eenvoudige materialen

Contextuele randvoorwaarden op lokaal niveau:
Draagvlak bij de uitvoerende professionals, welke wordt bevorderd door:

 • Ondersteuning en draagvlak vanuit het management
 • Ondersteuning en draagvlak van de collega’s
 • Mogelijke samenwerking zoeken met zorgcentrum, sportbedrijf, vereniging, buurthuis
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 28-10-2014
Eigenaar en contact
Eigenaar Huis voor Beweging
Contactpersoon Yrsa Wagemaker, yrsa@huisvoorbeweging.nl, 06 53219879
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s