Beweegpret 55+ aan zet

Naam interventie Beweegpret 55+ aan zet
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-11-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

55-plussers, zowel zelfstandig wonend als in een instelling, die niet voldoen aan de beweegrichtlijnen.

Doel

Alle deelnemers aan Beweegpret bewegen meer en 50% voldoet een jaar na aanvang van Beweegpret vaker aan de beweegrichtlijn voor volwassenen en ouderen.

Aanpak in het kort

Beweegpret 55+ aan Zet houdt in:

 • Elke week Beweegpretactiviteiten in groepsverband
 • Doorlopend Beweegpretaanbod, dat leidt tot behoud van beweeggedrag
 • Opbouw in aanbod, leeftijd en moeilijkheid
 • Aansluiten bij persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden
 • Aansluiten bij netwerk van sport- en beweegaanbieders

Uitvoering
Type organisatie

De volgende organisaties voeren Beweegpret uit:

 • Welzijnswerk ouderen
 • Buurthuizen
 • 55-plussers organisaties
 • Woonzorgcentra/ zorginstellingen
 • Sportverenigingen

De locatie kan verschillen. Onderdelen van Beweegpret kunnen gegeven worden in een beweeg- of ontmoetingsruimte van een woonzorgcentrum of welzijnsinstelling, in een gymzaal/sporthal, in een zwembad of in de buitenruimte. Dit hangt af van de activiteit en welke organisatie de interventie inzet.

 

Randvoorwaarden locatie:

- makkelijk bereiken voor de deelnemers

- ontmoetingsruimte aanwezig waar de deelnemers na afloop van de bijeenkomst nog even kunnen zitten en elkaar kunnen ontmoeten

- ruimte om te bewegen met materialen

zie ook 1.3 voor initiatiefnemers

Randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden op lokaal niveau:

 • Opleiden van professionals middels de training Beweegpret 55+ aan Zet
 • Inplannen van evaluatie en overleg momenten
 • Aanstellen beweegcoach
 • Creëren van ruimte om te bewegen
 • Aanschaf van eenvoudige materialen

Contextuele randvoorwaarden op lokaal niveau:

 • Draagvlak bij de uitvoerende professionals, dat wordt bevorderd door:
 • - Ondersteuning en draagvlak vanuit het management
 • - Ondersteuning en draagvlak van de collega’s
 • - Mogelijke samenwerking met zorgcentrum, sportbedrijf, vereniging, buurthuis

 

Materialen
 • Beschikbaar op: www.huisvoorbeweging.nl met login voor trainers met o.a.: Logo’s, formulieren, activiteitenschema’s
 • Handreiking 'Beweegpret 55+ aan Zet met alle activiteiten/beweegaanbod
 • Advisering en ondersteuning van Huis voor Beweging bij implementatie Beweegpret 55+ aan Zet en ontwikkeling van beleid rondom bewegen met 55-plussers bij de betreffende organisatie.
 • Evaluatie tools voor professionals
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-11-2021
Onderzoek

Professionals is gevraagd naar hun ervaringen. Hieruit komt naar voren dat niet alle activiteiten geschikt zijn voor alle ouderen. In de training heeft differentiëren een grotere rol gekregen zodat iedereen op zijn eigen niveau mee kan doen. Ook is er een nieuwe module ontwikkeld voor ouderen met een beperking. Tevens is begonnen met de ontwikkeling van een module dementie. Uit het onderzoek onder de professionals komen verschillende succesfactoren, faalfactoren en verbeterpunten naar voren. Zo blijkt het niet alleen te gaan om het fysieke aspect, maar ook om het plezier, het sociale aspect en gezelligheid. De training is hierop aangepast.

Eigenaar en contact
Eigenaar Huis voor Beweging
Contactpersoon Yrsa Wagemaker, yrsa@huisvoorbeweging.nl, 06 53219879
Willie Westerhof, willie@huisvoorbeweging.nl, 06 31753735
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s