Gewichtige Gezinnen Mini

Naam interventie Gewichtige Gezinnen Mini
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 06-11-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie ‘Mini Gewichtige Gezinnen’ richt zich op kinderen van twee tot vier jaar met (een risico op) overgewicht of obesitas en hun ouders of verzorgers.

Doel

Het hoofddoel van Mini Gewichtige Gezinnen is dat meer kinderen tussen de twee en vier jaar een gezond gewicht hebben, ter voorkoming van de gevolgen van overgewicht voor de gezondheid.

Aanpak in het kort

Mini Gewichtige Gezinnen is een preventieve interventie methode. Deze heeft een doorlooptijd van zes maanden. De interventie bestaat uit:

 • Zes groepsbijeenkomsten van elk twee uur voor de ouders;
 • Twee kookworkshops voor de ouders;
 • Zes beweegbijeenkomsten voor de ouders en kinderen;
 • Drie huisbezoeken voor de ouders en kinderen door de uitvoerende gedragsspecialist.

Er wordt samengewerkt met lokale partners, zoals jeugdgezondheidsprofessionals, beweeg- en voedingsdeskundigen (Avant sanare, 2012).

De interventie wordt uitgevoerd in een gesloten groep. Dat houdt in dat het een groep is met een vast aantal personen gedurende een afgesproken periode. Het aantal gezinnen dat aan de interventie kan deelnemen ligt tussen de vijf en tien gezinnen per keer (Avant sanare, 2012).

Uitvoering
Type organisatie

De zes groepsbijeenkomsten vinden plaats zo dicht bij het gezin als mogelijk, zodat reisafstand geen belemmering vormt en de omgeving vertrouwd is. Vaak vinden deze bijeenkomsten plaats in een (vergader)zaaltje in Centra voor Jeugd en Gezin, scholen, buurthuizen, gezondheidscentra en dergelijke. Er wordt naar gestreefd dat de kookworkshops en bewegingsbijeenkomsten in hetzelfde gebouw plaatsvinden (indien de benodigde faciliteiten, keuken en beweegruimte, aanwezig zijn).

De huisbezoeken vinden bij de gezinnen thuis plaats.

De kookworkshops kunnen plaatsvinden in buurthuizen, kookstudio’s of horecagelegenheden in de buurt. Vaak is maandag een dag waarop horecagelegenheden gesloten zijn en er wellicht gebruik gemaakt kan worden van de keuken, materialen en restaurant. Kookworkshops vinden bij voorkeur aan het einde van middag plaats.

Randvoorwaarden

Algemene voorwaarden:

 • Draagvlak bij (uitvoerende) professionals (geloof in en overtuigd zijn van belang van interventie, gemotiveerd zijn en pro-activiteit tonen).
 • Sociaal economisch draagvlak (verzekering van financiën en borging financiën voor uitvoering interventie).

 Organisatorische voorwaarden:

 • Beschikbaarheid van opgeleide begeleiders voor uitvoering.
 • Voortgangsoverleg tussen uitvoerders.
 • Samenwerkingspartners en verwijzers activeren.

Fysieke voorwaarden:

 • Locatie moet zo centraal mogelijk (vaak binnen een bepaalde wijk) zijn en makkelijk bereikbaar met OV, fiets en auto.
 • De cursusruimte moet afgesloten zijn met een deur van andere ruimtes.
 • Grootte van de ruimte: deze moet voldoende groot zijn om ook in subgroepen aan het werk te kunnen gaan.
 • De ruimte moet een rustige uitstraling hebben en beschikken over stoelen en tafels.
 • De beweegruimte moet groot genoeg zijn en beschikken over sport- en/of beweegmaterialen.
 • De ruimte van de kookworkshops moet beschikken over een keuken en keukenbenodigdheden (minimaal 10 kookpitten en ruime werkbladen/tafels waarop 6 tot 12 personen voedsel kunnen bereiden). Daarnaast moet er een grote tafel of meerdere kleine tafels aanwezig zijn zodat de groep gezamenlijk kan eten.

Uitgebreidere fysieke voorwaarden staan beschreven in het draaiboek.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 06-11-2018
Onderzoek

Om de kwaliteit van de interventie Mini Gewichtige Gezinnen te verbeteren, zal er gebruik gemaakt worden van kwalitatief onderzoek (Van der Donk & Van Lanen, 2015).
Als eerste zullen er interviews en enquêtes gehouden worden, met als doel om inzicht te krijgen in de succes- en faalfactoren en mogelijke verbeterpunten van de interventie.
De uitkomsten van alle zes locaties die Mini Gewichtige Gezinnen hebben uitgevoerd zijn verwerkt in een procesverslag en aan de hand hiervan zijn de veranderingen doorgevoerd. De belangrijkste hierbij waren de leeftijd, meer gericht op multiculturele doelgroep en uitgebreidere beschrijving van de beweegbijeenkomsten.

 

Eigenaar en contact
Eigenaar Avant sanare
Contactpersoon Domien Theuvenet, d.theuvenet@avantsanare.nl, 0850499100
Nadia Anemaat, n.anemaat@avantsanare.nl, 085 049 9104