nijntje Beweegdiploma

Naam interventie nijntje Beweegdiploma
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-09-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

Intermediaire doelgroepen:, lesgevers en lokale aanbieders (sport/gymclub, peuterspeelzaal, kinderopvang of basisschool).

Doel

Kinderen hebben na afloop van de interventie (ongeveer 20 weken) betere motorische vaardigheden.

 

Kinderen ontwikkelen zich van nature, zonder expliciete oefening gaan ook hun motorische vaardigheden in een paar maanden tijd vooruit. Dankzij het nijntje Beweegdiploma maken kinderen een grotere ontwikkeling door dan je normaal gesproken zou verwachten.

Aanpak in het kort

Het nijntje Beweegdiploma is een interventie die zich richt op alle kinderen en daarmee als vorm van universele preventie beschouwd kan worden.

Ouders kunnen hun kind aanmelden via het regulier verenigingsleven. Andere kinderen worden gericht benaderd via (sport impuls) trajecten die het specifiek aanbieden op bijvoorbeeld AZC’s of lage SES wijken. Verder wordt het programma aangeboden via kinderdagverblijven en scholen waarmee grote groepen kinderen bereikt worden die via het regulier verenigingsleven, niet bereikt zouden worden.

 

 

Uitvoering
Type organisatie

Het Beweegdiploma kan uitgevoerd worden door keurmerkhouders. De volgende instanties kunnen een keurmerk aanvragen:

  • KNGU gymclub (Beweegdiploma 1 en 2).

  • Sportclub, met geïntegreerd peuter- en kleuteraanbod binnen de club (Beweegdiploma 1 en 2).

  • Kinderopvang, peuterspeelzaal (Beweegdiploma 1).

  • Basisschool, brede school, buitenschoolse opvang (Beweegdiploma 2).

  • Zelfstandig ondernemer.

Deze organisaties dienen samen te werken, of de intentie te hebben om samenwerking aan te gaan, met de partijen zoals benoemd onder kwaliteitsbewaking (voorwaarde keurmerk).

 

 

Randvoorwaarden

Het bestuur van de club moet het project ondersteunen. Het draagvlak binnen de organisatie moet gegarandeerd zijn. Het nijntje Beweegdiploma wordt als belangrijk onderdeel erkend en indien aanwezig opgenomen in het beleidsplan van de aanbieder.

De lokale aanbieder moet een goede beweegruimte / gymzaal beschikbaar stellen.

 

Daarnaast verwachten we dat keurmerkhouders een intensieve samenwerking aangaan met lokale partijen. Denk hierbij aan kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs, (gym-)sportverenigingen, fysiotherapie praktijken maar ook huisartsen en consultatiebureaus

 

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-09-2018
Interventie is beoordeeld door Commissie 5: Sport en bewegen voor alle leeftijden (Kenniscentrum Sport)
Eigenaar en contact
Eigenaar Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (kngu)
Contactpersoon Tanja Bracco Gartner-den Heijer, braccogartner@kngu.nl, 055-5058700
Bianca Wieman, wieman@kngu.nl, 06 15108686
Verwijzingen
Themapagina’s