nijntje Beweegdiploma

Naam interventie nijntje Beweegdiploma
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-09-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

Kinderen van 2 t/m 6 jaar.

Intermediaire doelgroepen:, lesgevers en lokale aanbieders (sport/gymclub, peuterspeelzaal, kinderopvang of basisschool).

Doel

Kinderen hebben na afloop van de interventie (ongeveer 20 weken) betere motorische vaardigheden. Met als uiteindelijke doelstelling meer bewegen en hogere sportdeelname op latere leeftijd.

 

Aanpak in het kort

De lokale aanbieder  biedt met behulp van samenwerkende partij(en)

Beweegdiploma lessen aan. Spelenderwijs worden door lesgevers veilig en verantwoord motorische vaardigheden geoefend, afgestemd op de gewenste ontwikkeling in de betreffende leeftijdsfase.

Ouders worden geïnformeerd over het belang van bewegen voor het jonge kind en de inhoud van het programma.
Door middel van observatie wordt aan het eind van de lessenreeks bekeken of de motorische vaardigheden van het kind ontwikkeld zijn.

Als stimulans ontvangt het kind zijn/haar nijntje Beweegdiploma. Bij een motorische achterstand wordt in overleg met de ouder, indien nodig extra zorg betrokken. Kinderen kunnen na het behalen van het nijntje Beweegdiploma doorstromen naar het reguliere sportaanbod van de sport/gymclub.

Uitvoering
Type organisatie
  • KNGU gymclub (Beweegdiploma 1 en 2).
  • Sportclub, met geïntegreerd peuter- en kleuteraanbod binnen de club (Beweegdiploma 1 en 2).
  • Kinderopvang, peuterspeelzaal (Beweegdiploma 1).
  • Basisschool, brede school, buitenschoolse opvang (Beweegdiploma 2).
  • Zelfstandig ondernemer.

Deze organisaties dienen samen te werken, of de intentie te hebben om samenwerking aan te gaan, met de partijen zoals benoemd onder kwaliteitsbewaking (voorwaarde keurmerk).

Randvoorwaarden

De lokale aanbieder moet een goede beweegruimte / gymzaal beschikbaar stellen.
Daarnaast verwachten we dat keurmerkhouders een intensieve samenwerking aangaan met lokale partijen. Denk hierbij aan kinderopvang, peuterspeelzalen, onderwijs, (gym-)sportverenigingen, fysiotherapie praktijken maar ook huisartsen en consultatiebureaus.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-09-2018
Interventie is beoordeeld door Commissie 5: Sport en bewegen voor alle leeftijden (Kenniscentrum Sport)
Onderzoek

Zowel ouders als keurmerkhouders/aanbieders zijn erg positief over het beweegdiploma. In totaal hebben 180 keurmerkhouders meegewerkt aan de procesevaluatie en 338 ouders aan het klanttevredenheidsonderzoek. De interventie wordt door keurmerkhouders met een 7.8 gemiddeld en door ouders van deelnemers met een 8.1 beoordeeld. De NPS score van ouders is een 14 en de NPS van keurmerkhouders een 26. Verbeterpunt genoemd door ouders is het informeren over de voortgang van hun kind tijdens het programma. Dat gebeurt nu niet altijd voldoende. Keurmerkhouders zijn met name op zoek naar meer inspiratie en afwisseling in ideeën voor de lessen.

Eigenaar en contact
Eigenaar Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (kngu)
Contactpersoon Tanja Bracco Gartner-den Heijer, braccogartner@kngu.nl, 055-5058700
Verwijzingen
Themapagina’s