FitGaaf!

Naam interventie FitGaaf!
Eigenaar FitGaaf
Laatst gepubliceerd 08-04-2019
Algemene informatie
Korte omschrijving

FitGaaf! is een gezond planmaatje op de belangrijkste plek van kinderen: thuis. Het helpt om gezond eet-en beweeggedrag van kinderen tussen 2-12 jaar en hun ouders te stimuleren en consolideren. In essentie door het kind op een kalender een stickertje te laten plakken voor elke gezonde actie die het die dag heeft voltooid: 2 stuks fruit en 2 ons groente eten, voldoende water verdeeld over de dag drinken en lichaamsbeweging. Hierdoor krijgen kind en ouder/verzorger inzicht in wat er dagelijks nodig is om gezond te eten, drinken en bewegen. Daarnaast biedt het structuur en positieve bekrachtiging.

FitGaaf! is eenvoudig en laagdrempelig en kan zodoende zowel worden ingezet als preventie-/bewustwordingstool via basisscholen alswel ter ondersteuning dienen bij bestaande interventieprogramma’s. Het biedt daarnaast een schema waarin verschillende gezonde initiatieven als schoolfruit, de beweeg- en fitnorm van het NISB en de Koningsspelen door het kind beter in hun onderlinge dwarsverbanden kunnen worden gezien.

Doel

Stimuleren van bewustwording rond gezond eten en bewegen, en consolidatie danwel verbetering van eigen ervaren fitheid en emotioneel welbevinden van kinderen.

Vorm van preventie
 • Universele preventie
 • Selectieve preventie
 • Zorggerichte preventie
Website(s)
Contactperso(o)n(en)
Naam Tom Steffens
Organisatie FitGaaf
E-mailadres tomsteffens@fitgaaf.nl
Telefoonnummer organisatie 0622470742
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum beoordeling 02-12-2015
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat ‘Fitgaaf’ voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

 

Het plakken van stickers bij Fitgaaf is een laagdrempelige activiteit en sluit aan bij de beleveniswereld van kinderen. Ze kunnen er zowel op school als thuis mee aan de slag.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Aanpak in het kort

Kinderen plakken dagelijks een sticker op de FitGaaf!-kalender voor elke gezonde actie die hij/zij uitvoert. Dit biedt bewustwording, structuur en positieve bekrachtiging. FitGaaf! is dermate laagdrempelig dat het eenvoudig thuis uitgevoerd kan worden. Informatieverlening, aanvullende begeleiding en evaluatie vindt plaats op basisscholen of kinderdagverblijven en via ondersteunend handboek en website.

Doelgroep

Kinderen tussen 2-12 jaar, ongeacht sprake van onder-of overgewicht. Kern is namelijk preventie en bewustwording.

 

Materiaal in het kort

Preventie/bewustwording via basisscholen: 

 • Kalender (A2-formaat) van 4 weken
 • Werkboekje
 • 8 verschillende stickervellen
 • Handboek voor leerkrachten en buurtsportcoaches
 • Lesboekje met 4 korte opdrachten voor leerkrachten
 • Rapportage resultaatmeting
Kosten in het kort

Bedragen ex. Btw:

 • Materiaal: € 4,30 per pakket.
 • Aanvullende diensten: € 30,99 p/u. Reiskostenvergoeding € 0,16 p/km

 

Uitkomsten praktijkonderzoek in het kort

Een uitgebreide praktijkevaluatie is uitgevoerd.

 1. Preventie

Resultaatmeting op subjectieve fitheid en 4 basisemoties, interviews met ouders, kinderen en een combinatiefunctionaris.

 1. (Ondersteuning bij) Interventie

Evaluatieformulieren voor ouders, vragenlijst bij kinderen, expertanalyses met 3 betrokken orthopedagogen en evaluatieformulieren voor 9 zorgverleners (diëtisten, fysiotherapeuten).

Beide onderzoekslijnen hebben bemoedigende resultaten opgeleverd.

 

Onderbouwing

FitGaaf! is gericht op de aanpak van de twee geïdentificeerde factoren van het overgewichtprobleem in

Nederland:

 1. Lage intrinsieke motivatie tot gezond gedrag;Door eet-en drink en beweeg-stickers op de FitGaaf!-kalender te plakken krijgt het kind en de ouder/verzorger inzicht in wat er dagelijks nodig is om gezond te leven. Daarmee biedt het bewustwording en structuur, maar ook positieve bekrachtiging. De beloning door middel van stickers plakken voor elk ‘gezond gedrag’ is een manier van positieve bekrachtiging dat niet te uitbundig is, maar het kind wel leert wat goed en niet goed gedrag is. Zodoende kan extrinsieke motivatie in de vorm van stickers plakken uiteindelijk bijdragen aan verhoogde intrinsieke motivatie voor gezond eten en bewegen.
 2. Gebrek aan tijd/kennis bij ouders om gezond eten en bewegen van het kind dagelijks te stimuleren FitGaaf! biedt ouders, ongeacht sociaaleconomische status, overzicht en concrete handvatten om ouderbetrokkenheid te vergroten.
Document(en)
Thema
Leefstijlonderwerpen
 • Lichamelijke activiteit / beweegstimulering
 • Overgewicht
 • Voeding
Sociaal gedrag en relaties
 • Opvoeding
Setting
Setting
 • Kinderopvang / VVE / BSO (4 jr en ouder)
 • Onderwijs: primair onderwijs
 • Thuis / gezin
 • Kinderopvang / peuterspeelzalen (0-4jr)
Doelgroep
Leeftijd 2 tot 12
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Gezondheidsbevorderaars / preventiewerkers
 • Kinderen / jongeren
 • Ouders / opvoeders
 • Sport- en beweegprofessionals
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Scholing professionals / train de trainer
 • Massamediale voorlichting
 • Voorlichtingsmateriaal
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
Beleid / ketenontwikkeling / organisatie
 • Integrale aanpak
Community-ontwikkeling
 • Empowerment
Documenten
Documenten en materialen
 • Folder / brochure / flyer
 • Handleiding
 • Lesmateriaal / lespakket
 • Poster
 • Presentatie
 • Spel / games
Weblinks
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Eigen instellingsmiddelen
 • Fondsen
Organisaties
SoortNaam en eventuele rol
Universiteit / hbo (Rol: Onderzoek)
Eerste lijnAvant Sanare (Rol: Betrokken)
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Effectevaluatie
Succesfactoren van deze interventie

Structuur, speelse wijze, aansluitend op belevingswereld van kinderen tussen 4-12 jaar, pedagogisch onderbouwd, eenvoud.
Subjectieve indicatoren: beoogd positief effect op gevoel van fitheid, vier basisemoties (boos, bedroefd, bang, blij).

Aandachtspunten van deze interventie

De FitGaaf!-kalender en stickers zijn een waardevol instrument voor overdracht van informatie en bewustzijn voor gezonde leefstijl naar de thuissituatie van het kind en zijn/haar ouders. Het ophangen van de kalender op een prominente plek in huis en het dagelijks plakken van stickers doet het kind dagelijks herinneren aan wat is geleerd op school of anderzijds informatieve bijeenkomsten mbt gezonde leefstijl

Toekomstige ontwikkeling

Ontwikkeling van een vervolgprogramma voor gebruikers van het 12-weken durende FitGaaf!-programma. Met meer aandacht voor gerichte en specifieke bewegings-en voedingsplannen. Ontwikkeling van soortgelijke concepten voor oudere leeftijdsgroepen. Denk aan applicaties waarbij oudere kinderen en volwassen digitaal een sticker plakken voor elke gezonde actie.

Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Landelijk
Verwijzingen
Interventie verwijzingen
Thema verwijzingen
Toolkit verwijzingen