Dappere Dino's (CODIP-NL 6-8 jaar)

Naam interventie Dappere Dino's (CODIP-NL 6-8 jaar)
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 14-02-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie is bedoeld voor kinderen van zes tot en met acht jaar oud, van wie de ouders gescheiden zijn. Het betreft kinderen voor wie (één van) de ouders dan wel andere betrokkenen zich (enige) zorgen maken. Dappere Dino’s is voornamelijk gericht op kinderen, maar ook ouders worden betrokken bij de interventie.

 

Doel

Hoofddoel is het voorkomen of beperken van emotionele en gedragsproblemen door:

 1. Een ondersteunende groepsomgeving te bieden om spanningen als gevolg van (echt)scheiding van de ouders te verminderen;
 2. Kinderen specifieke vaardigheden bij te brengen waarmee zij beter kunnen omgaan met gevoelens en problemen als gevolg van de (echt)scheiding.
Aanpak in het kort

Dappere Dino’s is gebaseerd op een module van het Children of Divorce Intervention Program (CODIP; Children’s Institute, VS). De interventie bestaat uit 12 wekelijkse groepssessies van 45 minuten, en wordt gegeven door getrainde professionals met ervaring met het geven van groepsinterventies. Ouderbetrokkenheid betreft een intakegesprek, nieuwsbrieven, facultatieve oudersessie en eindgesprek.

Uitvoering
Type organisatie

Ouders blijken het prettig te vinden als de interventie op school (onder schooltijd) kan worden uitgevoerd. Belangrijk is dan om in dat geval te zorgen voor draagvlak bij het schoolbestuur en betrokken leerkrachten. Andere plekken waar de training wordt aangeboden zijn bijvoorbeeld op locatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin of wijkteam, in een bibliotheek, een buurthuis, of op locatie van een zelfstandige zorgaanbieder.

Uitvoer kan plaatsvinden bij de volgende typen organisaties:

 • School Maatschappelijk Werk
 • Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
 • School (intern begeleiders)
 • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
 • Praktijken voor (kinder)psychologie, of van (ortho)pedagogen, preventiemedewerkers, SOVA-trainers, creatief therapeuten, etc.

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden voor uitvoering zijn:

 • Aantal kinderen: tot 7 per groep.
 • Trainer en co-trainer.
 • Ruimte met stoelen en tafel.
 • Bereikbaarheid locatie voor deelnemers.
 • Laagdrempelig voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 8 jaar (bijvoorbeeld op school).
 • De trainer is op basis van de training gecertificeerd.
Materialen

Er is een gedetailleerde handleiding voor trainers. De trainers werken veel met een handpop, groepsdino ‘Rex’. Naast poppenspel worden creatieve materialen en spelvormen gebruikt zoals voorleesboeken, spelletjes, kaartjes, werkbladen en tekeningen. Er zijn algemene informatiefolders voor ouders, trainers en verwijzers. Ook zijn er drie nieuwsbrieven en weekmails voor ouders.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 14-02-2020
Oordeel commissie

De commissie ziet Dappere Dino’s als een goed opgebouwde interventie met mooie materialen, die gericht is op complexe problematiek. De beschrijving van Dappere Dino’s acht zij duidelijk, overzichtelijk en to the point. De commissie is verheugd te zien dat er sinds de opname in de databank (in 2013) onderzoek naar de interventie is gedaan, waardoor Dappere Dino’s nu op een hoger erkenningsniveau is erkend, namelijk nu als effectief volgens goede aanwijzingen.

Interventie is beoordeeld door Commissie 1: Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie (NJi)
Onderzoek

In Nederland zijn twee veranderingsonderzoeken (n=23 en n =26; Klein Velderman, Pannebakker e.a., 2011; 2018) en een quasi-experimenteel effectonderzoek (n=103 interventie, 150 controle; Klein Velderman e.a., in prep.; Nederlands Trial Register nr. 6788) uitgevoerd naar Dappere Dino’s. In de procesevaluaties bleek de bruikbaarheid van Dappere Dino’s volgens trainers, ouders en kinderen. De effectevaluaties duidden op toenames van positief functioneren en welzijn van de kinderen, en afnames in sociaal emotionele problemen.
Leerkrachten, ouders en trainers in Amerikaans effectonderzoek naar CODIP rapporteerden verbeteringen in onder meer sociale competenties en taakoriëntatie van de kinderen (bv. Alpert-Gillis e.a., 1989).

Eigenaar en contact
Eigenaar TNO Behavioral and Societal Sciences
Contactpersoon Mariska Klein Velderman, mariska.kleinvelderman@tno.nl, 088 866 6153
Fieke Pannebakker, fieke.pannebakker@tno.nl, 088 866 6153
Verwijzingen
Interventieoverzichten