Shantala Babymassage Individueel

Naam interventie Shantala Babymassage Individueel
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 21-01-2015
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie richt zich op moeders die een risico hebben op laag sensitief opvoedgedrag met een baby van 6 weken tot 9 maanden oud. Dit zijn moeders die problemen of stress ervaren bij de opvoeding, de verzorging van de baby of het ouderschap, en moeders waarbij signalen aanwezig zijn van interactieproblemen tussen de moeder en haar baby, zoals moeders met een huilbaby of een prikkelbare baby.

Doel

Het doel is het bevorderen van een veilige hechting, een betere interactie tussen ouder en kind en het ontwikkelen van sensitieve reacties door de ouder waardoor een veilige hechtingsrelatie tot stand kan komen.

Aanpak in het kort

Tijdens Shantala Babymassage Individueel laat de docent de moeder door middel van aanraking ervaren dat de baby aanraking prettig vindt en geeft tijdens het masseren direct feedback. Daarbij volgt de moeder het tempo van haar baby. 

Tijdens de cursus bespreekt de docent thema’s gerelateerd aan de opvoeding en verzorging van de baby. Dit zijn standaard de thema’s huilen, lichaamstaal en basiscommunicatie. Overige thema’s zijn naar de behoefte van de moeder. De moeder krijgt tevens de ruimte om (opvoedkundige of verzorgings-) vragen te stellen. De docent gaat in op deze vragen en verwijst de moeder indien nodig door naar andere professionals. De docent stimuleert de moeder om tussen de huisbezoeken door en na afloop van de interventie door te gaan met het masseren door een concreet plan op te stellen.

Uitvoering
Type organisatie

Professionals binnen de jeugdgezondheidszorg zijn verantwoordelijk voor de signalering en toeleiding van de moeders en baby’s naar de docenten die de interventie uitvoeren. De interventie kan uitgevoerd worden door jeugdverpleegkundigen die werkzaam zijn binnen de jeugdgezondheidszorg en die voldoen aan de opleidingseisen zoals beschreven bij ‘opleiding en competenties’. Op dit moment wordt de interventie uitgevoerd door jeugdverpleegkundigen die werkzaam zijn bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het Centrum voor Jeugd en Gezin staat in verbinding met verschillende organisaties binnen de jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg, waardoor deze jeugdverpleegkundigen de moeders indien nodig door kunnen verwijzen naar andere vormen van preventie of hulpverlening.

Randvoorwaarden

De jeugdverpleegkundigen en andere professionals in de (jeugd)gezondheidszorg moeten bekend zijn met de interventie Shantala Babymassage Individueel. Zij moeten beschikken over de beoordelingscriteria, op basis waarvan ze bepalen of een moeder en baby in aanmerking komen voor de interventie. Ook kennis over gehechtheidsrelaties tussen ouder en kind en over sensitief opvoedgedrag is een voorwaarde. Deze kennis wordt verondersteld bij de professionals in de jeugdgezondheidszorg.

De JGZ-organisatie die de interventie uitvoert (in Rotterdam is dit het Centrum voor Jeugd en Gezin) moet enthousiaste en gemotiveerde medewerkers in dienst hebben die de opleiding tot docent Shantala Babymassage succesvol hebben afgerond. Binnen de jeugdgezondheidszorg moet bekend zijn wie de uitvoerders van de interventie zijn zodat zij direct contact met hen op kunnen nemen wanneer ze een gezin willen doorverwijzen. Er moeten folders en een bijgewerkte website van de interventie zijn, om ouders te informeren over de inhoud van Shantala Babymassage Individueel. De moeders moeten bereid zijn om de interventie van drie bezoeken af te ronden.

Als een bevoegde docent Shantala Babymassage (werkzaam als jeugdverpleegkundige binnen de jeugdgezondheidszorg) de interventie op aangepaste wijze wil uitvoeren, dient de docent dit te overleggen met de VSD. Een aangepaste interventie bestaat tenminste uit drie huisbezoeken van anderhalf uur en is ingebed in de jeugdgezondheidszorg. Bij de uitvoering van een aangepaste interventie moeten tenminste de werkzame elementen behouden blijven.

Materialen

De volgende materialen zijn beschikbaar:

  • een handboek
  • een DVD over Shantala Babymassage
  • een cursusboek
  • een evaluatieformulier
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 21-01-2015
Oordeel commissie

Positief aan de interventie is de combinatie van opvoedingsondersteuning en babymassage gericht op een kwetsbare doelgroep, met als doel het bevorderen van een veilige hechting tussen ouder en kind. Dankzij de “op maat” aanpak is een individuele invulling mogelijk.

 

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Eigenaar en contact
Eigenaar Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond
Contactpersoon Jeannette Cloosterman, J.Cloosterman@cjgrijnmond.nl, 0631796653