Love & Sense

Naam interventie Love & Sense
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 22-03-2021
De interventie in het kort
Doelgroep
 • De hoofddoelgroep bestaat uit de peereducators. Dit zijn tweede, derde of vierdejaars studenten binnen de Zorg en Welzijnssector die door middel van een lessenserie opgeleid worden om een voorlichting te geven over seksuele gezondheid aan eerstejaars studenten binnen het MBO.
 • De intermediaire doelgroep zijn docenten van het MBO die de lessen aan de peereducators verzorgen.
Doel

Het hoofddoel van de interventie is om jongeren op het MBO in staat te stellen gezonde en verantwoorde keuzes te maken met betrekking tot liefde, relaties en seks en het gesprek over seksualiteit te kunnen voeren met leeftijdsgenoten.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt uitgevoerd door docenten en studenten van het MBO, in samenwerking met een gezondheidsbevorderaar en verpleegkundige Seksuele Gezondheid van de GGD. De docententraining, lessenserie en Dag van de Liefde vinden plaats binnen de school, in een ruimte/lokaal met beschikking over een smartboard en verbinding met het internet. Eventueel kan in overleg de gastles over Veilig vrijen en Soa gegeven worden op de spreekuurlocatie van de GGD. Tijdens de Dag van de Liefde worden (afhankelijk van het aantal deelnemende studenten) lokalen gereserveerd in de buurt van elkaar. Ook is er 1 lokaal nodig als centraal punt waar alle materialen van de GGD worden bewaard en waar studenten naartoe kunnen bij vragen of problemen of het ophalen van benodigd materiaal. Hier is te allen tijde een docent of medewerker van de GGD aanwezig.

Randvoorwaarden
 • De interventie is onderdeel van de jaarplanning (incl. formatie en budget) van de GGD, de taakgroep Seksuele Gezondheid en het onderwijsprogramma van de deelnemende scholen;
 • Er is draagvlak, inzet, betrokkenheid en inspraak van de GGD en de scholen;
 • Draagvlak wordt gecreëerd doordat scholen enerzijds verplicht zijn om aandacht te besteden aan het onderwerp (kerndoel 43) en anderzijds ook de urgentie zien van de problematiek op school. Directie is betrokken en heeft de toezegging gedaan om het project Love & Sense op te nemen in het curriculum.
 • Er is sprake van duidelijke in- en externe communicatie;
 • De GGD geeft een docententraining ‘Lesgeven in de Liefde’ aan alle docenten die betrokken zijn bij het project;
 • Minstens 10 studenten van een niveau 3 of 4 opleiding aan het MBO worden opgeleid tot peereducator;
 • De peereducators worden verdeeld in groepen van maximaal 5 studenten. Per groep geven zij een voorlichting aan minimaal 10 eerstejaars studenten tijdens de Dag van de Liefde;
 • De docentenhandleiding ‘Love & Sense’, zoals overeengekomen met de betrokken school, wordt inhoudelijk gevolgd. Er worden beoordelingscriteria aan de eindopdracht gekoppeld;
 • Docenten besteden extra zorg aan nabespreking van de lessenreeks en de eindopdracht, omdat er Sense problematiek/casuïstiek bij studenten los kan komen. De GGD is beschikbaar en bereikbaar voor consultatie bij Sense problematiek;
 • De school stelt ruimtes beschikbaar om de lessen en de Dag van de Liefde uit te voeren. Deze ruimtes moeten beschikken over een smartboard/scherm en internetverbinding;
 • De GGD stelt materialen beschikbaar in de periode dat het project plaatsvindt;
 • Het project wordt jaarlijks geëvalueerd en de uitkomsten hiervan worden meegenomen om het project te verbeteren.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 22-03-2021
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie opnieuw het oordeel Goed Beschreven.

De interventie bevordert de bespreekbaarheid van seksualiteit op scholen op twee niveau’s. Hij richt zich op de MBO studenten van nu en tegelijk op de beroepsuitoefenaren in Zorg en Welzijn van straks. Mooi is dat de interventie gebruik maakt van samenwerking tussen school (docenten), GGD (gezondheidsbevorderaar) en de doelgroep (peer-educators), met inzet op ieders expertise.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Eigenaar en contact
Eigenaar GGD Noord- en Oost-Gelderland
Contactpersoon Renate Weijenberg, r.weijenberg@ggdnog.nl, 088-4433309
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s