Lekker Fit! Kinderdagverblijf

Naam interventie Lekker Fit! Kinderdagverblijf
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 14-02-2014
De interventie in het kort
Doelgroep

Lekker Fit! Kinderdagverblijf is ontwikkeld voor kinderen tot 4 jaar die naar een kinderdagverblijf gaan.

Doel

Het doel van het Lekker Fit! programma is het realiseren van een gezond voedingspatroon en een toename van lichaamsbeweging.

Aanpak in het kort

Lekker Fit! Kinderdagverblijf is een traject van een jaar en start met de afname van de Lekker Fit! lijst, waarmee de locatiemanager de stand van zaken op het kinderdagverblijf beoordeelt. Hieruit komen aandachtspunten voor de interventie naar voren. De interventie richt zich op voedings- en bewegingsaspecten en bestaat uit:

 • een beweegtraining voor pedagogisch medewerkers,
 • de Smakelijke Moestuin met een voorlichtingsbijeenkomst over gezonde voeding,
 • borstvoedingsvriendelijk beleid van kinderdagverblijf,
 • het Belegspel voor pedagogisch medewerkers voor gezond beleg,
 • gezonde voedingstips voor pedagogisch medewerkers en ouders,
 • het invoeren van richtlijnen voorgezonde traktaties op het kinderdagverblijf.

In overleg met de locatiemanager kunnen optionele onderdelen worden ingezet, namelijk de interactieve workshop Smakelijke Eters voor ouders of de komst van een lactatiekundige op het kinderdagverblijf voor pedagogisch medewerkers.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt op dit moment uitgevoerd in de gemeente Rotterdam door de diensten Sport en Cultuur, Jeugd en Onderwijs en GGD Rotterdam Rijnmond. Maar de interventie is ontwikkeld voor alle kinderdagverblijven en kan dus ook in andere gemeenten uitgevoerd worden. Dit houdt in dat de uitvoering ook door andere gemeentelijke organisaties kan geschieden, zolang deze organisatie actief is op het gebied van gezondheidsbevordering of overgewichtpreventie.
De overige uitvoerders van het project (beweegtrainer, pedagoog, lactatiekundige en diëtist) worden ingehuurd bij externe partijen. Het inhuren van deze medewerkers bij externe partijen is geen vereiste maar een keuze waar de uitvoerende organisatie vrij in is, zolang de medewerkers voldoen aan de door Lekker Fit! Kinderdagverblijf gestelde opleidingseisen (zie hieronder).

 

Randvoorwaarden

De uitvoerende organisatie (zoals een GGD) moet voldoende medewerkers en ruimte beschikbaar hebben om de interventie goed te kunnen implementeren. Kinderdagverblijflocaties moeten een locatiemanager en pedagogisch medewerkers in dienst hebben die enthousiast en gemotiveerd zijn om met Lekker Fit! Kinderdagverblijf aan de slag te gaan. Ook moet er een medewerker zijn die enthousiast en gemotiveerd is om beweegcoach en/of voedingscoach te worden. De locatiemanager peilt dit voorafgaand aan de start van de interventie.
De locaties moeten de tijd en middelen beschikbaar hebben om het traject van een jaar af te ronden. De medewerkers moeten voldoende uren beschikbaar hebben om aan de interventie te besteden (locatiemanager 20 uur, beweegcoach 82 uur, voedingscoach 25 uur, overige teamleden 7 uur). De locatiemanager zorgt ervoor dat er altijd pedagogisch medewerkers in dienst zijn van het kinderdagverblijf die zich op willen geven als voedings- of beweegcoach. Daarnaast moeten de locaties de kosten van de Smakelijke Moestuin op zich willen nemen (€150 per jaar).-

Materialen

De volgende materialen zijn beschikbaar:

 • draaiboek Lekker Fit! Kinderdagverblijf
 • schriftelijke en ondertekende overeenkomst met het management
 • Lekker Fit! Lijst
 • tipsheets
 • beweegtraining: Lekker Bewegen activiteitenboek
 • Smakelijke Moestuin: moestuinbak met toebehoren en zaden
 • folder borstvoeding
 • Belegspel met instructie
 • voedingslijstje CJG (Centrum Jeugd en Gezin)
 • traktatierichtlijnen
 • gevelbordje
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 14-02-2014
Oordeel commissie

Het feit dat professionals op kinderdagverblijven deskundigheid missen op het gebied van voeding en bewegen is helder beschreven. Deze interventie sluit goed aan bij dit probleem. Het belang van deze interventie is hiermee duidelijk.

Door de ‘op maat’ aanpak is de kans van slagen groot. Een aandachtspunt is dat in de interventie bijna geen rol is weggelegd voor de ouders, terwijl de invloed van ouders bepalend is voor het gedrag van het kind.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Naar deze interventie is nog geen effectstudie gedaan. In een effectstudie naar de NAP SACC, een Amerikaanse interventie voor preschools (2- 4 jarigen) waar Lekker Fit! Kinderdagverblijf op is gebaseerd, werd voor kinderdagverblijven die het grootste deel van het programma hadden afgerond een significant interventie-effect gevonden op de totale voedingsscore. Voor beweging werd voor de kinderdagverblijven die het grootste deel van het programma hadden afgerond een (niet significante) positieve verandering gevonden in de interventiegroep, en een (niet significante) negatieve verandering in de controlegroep.

Eigenaar en contact
Eigenaar Gemeente Rotterdam
Contactpersoon Martijn de Wild, lekkerfit@rotterdam.nl, 010 267 29 95
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s