Lekker Fit! op de Kinderdagopvang

Naam interventie Lekker Fit! op de Kinderdagopvang
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-06-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

Kinderen tot vier jaar die naar een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal gaan.

Doel

Het realiseren van een gezond voedingspatroon en een toename van kwaliteit en duur van lichaamsbeweging bij kinderen tot vier jaar op het kinderdagverblijf.

Aanpak in het kort

Kinderdagverblijven worden telefonisch geworven door de lokale projectleider. Na het invullen van de Lekker Fit! Scan wordt er een Lekker Fit! Plan van Aanpak opgesteld. Gedurende het traject van drie jaar worden er verschillende Lekker Fit! interventies ingezet. Voortgang wordt bijgehouden d.m.v. telefonisch contact en een tussentijdse evaluatie.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt uitgevoerd op het kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. De trainingen van de Lekker Fit! coaches en pedagogisch medewerkers worden op een centrale plek (bijv. het hoofdkantoor van de kinderdagopvangorganisatie of bij de GGD) of online aangeboden. De interventie wordt uitgevoerd door de kinderdagopvangorganisatie. De lokale projectleider kan in dienst zijn bij de gemeente, GGD of een andere externe organisatie.

Randvoorwaarden

De uitvoerende organisatie (zoals een GGD of een extern bureau) moet voldoende medewerkers en ruimte beschikbaar hebben om de interventie goed te kunnen implementeren. Kinderdagverblijflocaties moeten een locatiemanager en pedagogisch medewerkers in dienst hebben die enthousiast en gemotiveerd zijn om met Lekker Fit! op de Kinderdagopvang aan de slag te gaan. Ook moet er een medewerker zijn die enthousiast en gemotiveerd is om Lekker Fit! coach te worden. De locatiemanager peilt dit voorafgaand aan de start van de interventie.

De locaties moeten de tijd en middelen beschikbaar hebben om het traject van drie jaar af te ronden. De medewerkers moeten voldoende uren beschikbaar hebben om aan de interventie te besteden. De locatiemanager zorgt ervoor dat er altijd pedagogisch medewerkers in dienst zijn van het kinderdagverblijf die zich op willen geven als voedings- of beweegcoach. Daarnaast moeten de locaties de kosten van de Smakelijke Moestuin op zich willen nemen (€1350; in de gemeente Rotterdam neemt de gemeente deze kosten grotendeels voor haar rekening en betaalt het kinderdagverblijf slechts een symbolisch bedrag voor de moestuinbak).

Materialen
 • Website www.lekkerfit010.nl
 • Trainingsmaterialen
 • Wervingsmaterialen
 • Handleiding Lekker Fit! op de Kinderdagopvang
 • Lekker Fit! scan
 • Gevelbordje
 • Handvatten en voorbeelden van voedings- en beweegbeleid
 • Traktatierichtlijnen
 • Tipsheets
 • Ouderboekjes
 • Bewegen activiteitenboek
 • Beweegbak
 • Smakelijke Moestuin: instructiekalender, bak met toebehoren en zaden
 • Folder borstvoeding
 • Voedingsspellen met instructie
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-06-2021
Oordeel commissie

Lekker Fit! Kinderdagverblijf is een mooie interventie die zich richt op gezondere voedingspatronen en meer lichaamsbeweging bij kinderen tot de leeftijd van vier jaar. Er is nadrukkelijk aandacht voor ouderbetrokkenheid als één van de pijlers in de interventie. Het aanbod is ook geschikt gemaakt voor de peuterspeelzaal waarmee de interventie nog completer is geworden. De interventie is keurig beschreven met een duidelijke toelichting van de activiteiten aangevuld met goede onderbouwing. In Rotterdam heeft deze interventie een goed bereik.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Uit de procesevaluatie van de eerste pilot van Lekker Fit! op de Kinderdagopvang bleek op drie van de vier kinderdagverblijven die het traject hebben afgerond een positieve verandering van de situatie met betrekking tot voeding laten zien. Hetzelfde geldt voor beweging. Medewerkers op het kinderdagverblijf zijn zich meer bewust van het nut en de noodzaak van beweging en van gezonde keuzes van beleg. Twee recentere evaluaties laten zien dat Lekker Fit! op de Kinderdagopvang in de periode van 2012-2017 6.000 kinderen van 0-4 jaar op de kinderopvang had bereikt via 145 kinderdagverblijven en peuterspeelzalen (41% van alle Rotterdamse kinderdagverblijven en peuterspeelzalen) en dat het programma goed wordt ontvangen door pedagogisch medewerkers en ouders. Uit de evaluaties komen ook punten voor verbetering naar voren.

Eigenaar en contact
Eigenaar Gemeente Rotterdam
Contactpersoon Martijn de Wild, lekkerfit@rotterdam.nl, 010 267 29 95
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s