Geluidstuin.nl

Naam interventie Geluidstuin.nl
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 04-04-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

De website www.geluidstuin.nl is primair ontwikkeld voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. De Geluidstuin richt zich daarnaast op de intermediaire doelgroep: ouders en docenten van deze kinderen.

Doel

De Geluidstuin heeft als hoofddoel dat kinderen van 9 t/m 12 jaar zich na het bezoeken van de Geluidstuin bewust zijn van het belang van een goed gehoor en het risico op gehoorschade.

Tegelijkertijd heeft de Geluidstuin als doel dat ook ouders en docenten van kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar zich meer bewust zijn van het belang van een goed gehoor en het risico op gehoorschade bij (hun) kinderen.

Aanpak in het kort

De Geluidstuin kan op school ingezet worden tijdens een project over geluid, gehoor en/of gehoorschade, maar kan ook zelfstandig thuis of onderweg worden bekeken. De site bestaat uit vijf onderdelen. In ongeveer een half uur tijd kunnen kinderen de gehele site doorlopen.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie www.geluidstuin.nl kan op twee manieren worden gebruikt: de website kan worden ingezet op scholen of zelfstandig worden gebruikt door kinderen thuis of onderweg. Bij gebruik op scholen geldt dat de interventie plaatsvindt op basisscholen, gezien de doelgroep van kinderen van 9 t/m 12 jaar, en onder toezicht van een docent. De website is voor iedereen vrij toegankelijk, dit wil zeggen dat elke basisschool en elk kind in Nederland gebruik kan maken van de website. De interventie kan worden uitgevoerd in een computerlokaal en op een tablet of laptop.

Randvoorwaarden

Voor goede uitvoering van de interventie is een tablet of computer met internetverbinding en koptelefoon vereist. Daarnaast is het van belang dat er niet teveel rumoer in de omgeving is als de site wordt bekeken.

Voor gebruik van de Geluidstuin op school is het daarnaast van belang dat er voldoende draagvlak is bij ouders, docenten en de directie voor het onderwerp gehoor, geluid en/of gehoorschade, zodat het ingebed kan worden in een jaarlijks terugkerend thema tijdens bijvoorbeeld een projectweek.

Materialen

- Website: www.geluidstuin.nl.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 04-04-2018
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie opnieuw het oordeel Goed beschreven. Dat houdt in dat Geluidstuin.nl voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

In 2017 is onder 183 leerlingen uit groep 6, 7 en 8 en hun docenten een procesevaluatie uitgevoerd. Uit deze evaluatie blijkt dat de kinderen overwegend positief zijn over de Geluidstuin. Ze vinden het spel en de filmpjes leuk en interessant. De Geluidstuin wordt gemiddeld met een 6,6 beoordeeld op een schaal van 1-10. Docenten geven aan dat zij het thema gehoor belangrijk vinden, maar hooguit één keer per jaar aan de orde kunnen brengen in hun lessen. Er zijn verschillende aanbevelingen voortgekomen uit de evaluatie, voornamelijk op het gebied van gebruikersgemak. In juli 2017 zijn naar aanleiding van deze aanbevelingen verschillende aanpassingen gedaan om de website te verbeteren.

Eigenaar en contact
Eigenaar Nationale Hoorstichting
Contactpersoon Anneloes Baan, info@veiligheid.nl, 020 – 511 45 11
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s