Schoolsportvereniging

Naam interventie Schoolsportvereniging
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 31-12-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

De schoolsportvereniging is gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd uit wijken waar geen (of nauwelijks) sportverenigingen zijn gevestigd en de sportparticipatie laag is. De trainingen zijn bedoeld voor de groepen 3 t/m 5. Kinderen uit groep 6 t/m 8 stromen na kennismaking direct door naar het aanbod op de vereniging.

Doel

Kinderen die wonen en leven in sportarme wijken gaan structureel sporten middels lidmaatschap bij een sportvereniging. Er wordt gevarieerd sportaanbod aangeboden op school of in de eigen wijk. Dit wordt georganiseerd en gegeven door verenigingen waarbij school een centrale rol vervult en wat uiteindelijk leidt tot doorstroming naar regulier aanbod.

Aanpak in het kort

Trainers van sportverenigingen verzorgen direct na schooltijd op of in de directe omgeving van de school trainingen. Na enkele proeftrainingen worden de kinderen lid van de vereniging en krijgen zij wekelijks training. Er kan maximaal twee jaar via de schoolsportvereniging gesport worden. Daarna moeten de kinderen doorstromen naar de verenigingslocatie.

Uitvoering
Type organisatie

De schoolsportvereniging neemt diverse drempels weg die kinderen kunnen hebben richting een lidmaatschap bij een verenging. Onder meer de fysieke afstand naar de vereniging en bekendheid met het verenigingsleven. De interventie komt het best tot zijn uiting in wijken met een lage sportparticipatie onder kinderen in de basisschoolleeftijd en beperkte sportaanbieders. Het sporten kan zowel binnen als buiten gedaan worden. Een locatie in de buurt is wel een must. Bijvoorbeeld de gymzaal van de school of een grasveldje om de hoek. Dit maakt het toegankelijk aangezien hun eigen omgeving bekend is en vertrouwd aanvoelt. Tevens wordt hiermee gewerkt aan de integratie en leefbaarheid van de wijk.

De schoolsportvereniging in Rotterdam is een samenwerking van een aantal verschillende lokale partijen. De belangrijkste partners in de uitvoering zijn de basisscholen en sportverenigingen. Andere sportaanbieders kunnen ook het aanbod verzorgen zolang ze maar in staat zijn om het kind ook na de schoolsportvereniging structureel en duurzaam sportaanbod aan te kunnen bieden. Scholen zijn belangrijk als ingangspunt naar de doelgroep en voor de coördinerende rol van de gymdocent. Om de overkoepelende organisatie te kunnen coördineren en betrokken partijen te ondersteunen is een professionele partner nodig. Rotterdam Sportsupport neemt deze rol op zich in Rotterdam.

Randvoorwaarden

Voor het succes van de schoolsportvereniging is het belangrijk dat het concept door alle partijen volledig geadopteerd worden en verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat, namelijk dat kinderen lid worden van een sportvereniging en doorstromen naar de hoofdlocatie van de club. Dit betekent dat alle organisaties tijd en mensen moet vrijmaken om hier aan bij te dragen en er meer moet plaatsvinden dan alleen het organiseren van wekelijks sportaanbod in de buurt. Ook de zaken daaromheen zoals ouderbetrokkenheid dragen uiteindelijk bij aan het lid maken en doorstromen van de kinderen. Het uitgangspunt van de schoolsportvereniging is dat de organiserende en coördinerende partijen een gezamenlijk probleem zien en die dus ook gezamenlijk oppakken.

Materialen

Het benodigd materiaal is per sport afhankelijk en wordt afgestemd op de sportlocatie. Om de kinderen goed voor te bereiden (technisch, fysiek en sociaal) op het aanbod op de hoofdlocatie van de vereniging is het belangrijk dat er voldoende en geschikt materiaal gebruikt wordt om de trainingen te verzorgen.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 31-12-2019
Onderzoek

Vier jaar lang heeft het Verwey-Jonker Instituut onderzoek gedaan naar de schoolsportverenigingen in Rotterdam. In die periode zijn niet alleen successen geboekt in het aantal verenigingslidmaatschappen maar ook diverse neveneffecten bij de deelnemers. De onderzoekers concluderen dat de kinderen die lid worden niet alleen aangeven zich gezonder en fitter te voelen, maar ook sociale vaardigheden leren. Dit wordt ook door de ouders en docenten van de kinderen bevestigd. Ouders en docenten geven ook aan dat het sporten effect heeft op de schoolprestaties. De schoolsportvereniging zorgt ervoor dat kinderen met toenemend plezier naar school gaan waardoor hun prestaties verbeteren.

Eigenaar en contact
Eigenaar Rotterdam Sportsupport
Contactpersoon Bryan Bastiaanse, b.bastiaanse@rotterdamsportsupport.nl, 010-2429315
Maarten Niggebrugge, m.niggebrugge@rotterdamsportsupport.nl, 010-2429315