Cursus Vrouw en Gezondheid

Naam interventie Cursus Vrouw en Gezondheid
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 08-06-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

Kwetsbare vluchtelingen en migranten, voornamelijk nieuwkomers uit landen waar vgv nog veel voorkomt. In 27 van de 53 landen in Afrika bestaat de gewoonte om meisjes te besnijden. Daarnaast zijn gevallen van vgv gerapporteerd in de Koerdische autonome regio in Irak, India, Indonesië, Israël, Maleisië, Verenigde Arabische Emiraten, Jemen, Colombia, Oman, Peru en Sri Lanka. Vrouwen uit deze landen behoren ook tot de doelgroep.
De groep bestaat uit minimaal 10 personen en maximaal 12 personen.

Doel

Doel van de cursus Vrouw en Gezondheid is om kwetsbare allochtone vrouwen, zoals vluchtelingen en nieuwkomers, te informeren over een aantal gezondheidsgerelateerde onderwerpen waaronder:

  • gezondheid en gezondheidszorg in Nederland
  • meisjesbesnijdenis/vgv
  • seksuele en reproductieve gezondheid
  • LHBT(Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgenders
  • uitleg over (vrouwen-) grondrechten in Nederland

 

Aanpak in het kort

Voor sommige groepen is het geen probleem om bijvoorbeeld te starten met een aantal gezamenlijke bijeenkomsten voor vrouwen en mannen. Syrische vluchtelingen geven zelf aan dat vrouwen en mannen
een deel van de cursus samen kunnen volgen Dan wordt de naam van de cursus ‘Vrouw en Gezondheid’ en de uitnodiging verandert in: cursus ‘Vrouw/Man en Gezondheid’. Bij het onderwerp seksuele gezondheid wordt de gemengde groep opgesplitst in een vrouwen- en mannengroep. Vrouwen krijgen dan naast de uitleg over de anatomie van de vrouw en vrouwenklachten ook uitleg over de anatomie van de man. Mannen krijgen uitleg over de anatomie van de man en mannenklachten en – de anatomie van de vrouw, Dit gebeurt altijd in overleg met de doelgroep en met de intermediairs van de doelgroep.
De deelnemers kiezen, in overleg met de gezondheidsvoorlichter, welke modules behandeld worden. Zo hebben ze invloed op de inhoud van de cursus. Er zijn negen modules.

Uitvoering
Type organisatie

AZC, locatie van het vluchtelingenwerk en in wijkcentra. Op scholen waar veel allochtone kinderen (en dus ouders van-) komen. Bijvoorbeeld schakelklassen.

Randvoorwaarden

Inzet van een gezondheidsvoorlichter die in staat is om cultuurverschillen te overbruggen. Beschikbaarheid van een ruimte. laptop, beamer en, indien nodig, een tolk.

 Het creëren van een vertrouwde omgeving is erg belangrijk om een beladen onderwerp als vgv te bespreken. Dit kan door o.a. het afspelen van (Somalische) muziek en het aanbieden van koffie en thee.

Er zullen altijd vrouwen zijn die hun klachten niet in de groep willen bespreken. De voorlichter zal na afloop nog even aanwezig zijn, zodat de vrouwen ook de gelegenheid hebben om individueel hun vragen te stellen. Ze deelt dan ook haar visitekaartjes uit. De voorlichter heeft dan ook de gelegenheid een vrouw op een goede manier door te verwijzen. In het geval van doorverwijzing, zie je dat de gezondheidsvoorlichter/sleutelpersoon ook nog vaak op een later tijdstip wordt geraadpleegd. Het is dus erg prettig als de gezondheidsvoorlichter die deze voorlichting verzorgt ook in beeld is bij de buitenlandse vrouwen na afloop van de cursus Vrouw en Gezondheid.

Materialen

Powerpointpresentaties met foto’s en afbeeldingen van anticonceptiemiddelen en materialen die tijdens het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en tijdens het soa onderzoek worden gebruikt zoals een speculum en een borsteltje. Er zijn presentaties beschikbaar over vgv, bevolkingsonderzoek, Triple P, Gezonde Voeding, Gezondheidszorg in Nederland, Seksuele Gezondheid, alcohol/drugs en - anatomie van vrouw en -man.

 

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 08-06-2017
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie opnieuw het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat dezevoldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

De interventie is goed afgestemd op de doelgroep, praktisch, goed georganiseerd en maakt gebruik van bestaande materialen. Daarbij is het een zeer relevant onderwerp en geeft de eigenaar blijk van know how op het gebied van ondersteuning en begeleiding van allochtonen m.b.t. gezondheid.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

Onder Koerdische vrouwen is vgv taboe. Na de cursus Vrouw en Gezondheid voor de Iraaks-Koerdische groep, in 2011, is het proces geëvalueerd. Voorafgaand aan de cursus hebben de gezondheidsbevorderaars en een medewerker met een Koerdische achtergrond doelstellingen geformuleerd. Deze zijn gerealiseerd: De relatie tussen religie, cultuur, gezondheid en vgv is besproken. Er zijn vragen gesteld over vgv. Na afloop van de cursus hebben de vrouwen vgv tijdens de vakantie in Iraaks Koerdistan over vgv gesproken met hun zussen, -moeders en vriendinnen.
Leerpunten: schakel intermediairs in om de doelgroep te bereiken. Organiseer de cursus in de wijk waar de vrouwen wonen.

Eigenaar en contact
Eigenaar GGD Hart voor Brabant
Contactpersoon M. Overmars, m.overmars@ggdhvb.nl, 088-3686367
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s