Judo in de zorg

Naam interventie Judo in de zorg
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 06-07-2012
De interventie in het kort
Doelgroep

De einddoelgroepen van Judo in de zorg zijn:

  • kinderen en jeugd met een indicatie van Bureau Jeugdzorg;
  • kinderen en jeugd met een lichamelijke of geestelijke beperking;
  • kinderen en jeugd met gedragsproblemen;
  • kinderen en jeugd met motorische achterstanden of een verminderde weerbaarheid;
  • kinderen en jeugd met overgewicht of obesitas.

Doel

5-7% van de doelgroep dat heeft deelgenomen aan de kennismakingslessen, blijft de judosport structureel beoefenen en wordt lid van de judoclub en de JBN.

Aanpak in het kort

Judo in de zorg bestaat uit eenmaal per week een uur judoles gedurende een periode van tien weken. Deze lessen vinden plaats op een speciaal onderwijs- of een zorginstelling. Wanneer de deelnemer een structureel vervolg wil geven aan Judo in de zorg, worden vanuit de club gratis kennismakingslessen aangeboden.

Uitvoering
Type organisatie

Locatie:

Judo in de zorg is een indoorsport die wordt aangeboden in gymzalen, sportlokalen, sportaccommodaties, activiteitenzalen van een speciaal onderwijsinstelling, zorginstelling of in de dojo (judozaal) van de club.

In verband met de regiofunctie van speciaal onderwijs- en zorginstellingen, geniet het de voorkeur om de sportlocatie zo dicht mogelijk bij deze instellingen te hebben. Hiermee wordt een ‘extra’ logistiek probleem met betrekking tot vervoer voorkomen. Met betrekking tot een structureel vervolg van Judo in de zorg kan een extra lesgroep, dependance of geheel nieuwe club in de omgeving van de instelling, goede mogelijkheden bieden.

De JBN heeft een aantal (gratis) aanhangers met judomatten en judopakken ter beschikking voor Judo in de zorg projecten. Deze staan door het hele land verspreid. Met het oog op de continuïteit van Judo in de zorg zijn in het verleden door lokale samenwerkingspartners uit (lokale) projecten al eigen materialen aangeschaft. Hiervoor is extern subsidies gevonden of intern (bij de samenwerkingspartners) geld vrij gemaakt.

Type organisatie:

Judoleraren en judoclubs zijn de uitvoerende instanties. Zij werken in de organisatie van het Judo in de zorg samen met lokale organisaties en overheden.

Randvoorwaarden

Judo in de zorg is laagdrempelig en relatief snel en gemakkelijk uitvoerbaar. De minimale vereisten voor Judo in de zorg zijn:

  • Een JBN erkende judoleraar (in de zorg);
  • Materialen zoals een judomat en judopakken;
  • Een zaal of accommodatie waar de lessen verzorgd kunnen worden;
  • Deelnemers.

In de voorbereidende fase faciliteert de JBN vanuit de werkgroep Judo in de zorg en JBN verenigingsadvies in de ondersteuning met kennis en ervaring en het verbinden van de lokale en regionale netwerken. Daarnaast stelt de bond gratis DVD’s, flyers, banners, folders en aanhangwagens met matten en pakken ter beschikking aan de aangesloten clubs en docenten.

Materialen

Voor judo in de Zorg is een ruimte nodig van minimaal 80m2. Voor de lessen dient gebruik te worden gemaakt van judomatten en judopakken.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 06-07-2012
Onderzoek

NIVEL heeft een monitorstudie en procesevaluatie uitgevoerd naar Judo in de zorg. Uit de monitorstudie blijkt dat de deelnemers zeer tevreden zijn over het programma. De jonge kinderen omdat zij mogen stoeien en omdat er leuke judoleraren zijn. De oudere kinderen deden vooral mee om actief te blijven en kennis te maken met judo.

Uit de procesevaluatie blijkt dat zowel de judoleraren als de zorg- en onderwijsinstellingen enthousiast zijn over Judo in de zorg en de positieve resultaten die men met de judolessen kan bereiken bij de deelnemers. Ook vindt men judo als methode heel bruikbaar voor de doelgroep.

Eigenaar en contact
Eigenaar Judo Bond Nederland
Contactpersoon Benny van den Broek, b.vandenbroek@jbn.nl, 0307073631