Cool 2B Fit 8-13 jaar

Naam interventie Cool 2B Fit 8-13 jaar
Eigenaar Stichting Cool 2B Fit
Laatst gepubliceerd 04-06-2019
Algemene informatie
Korte omschrijving

Cool 2B Fit is een multidisciplinair interventieprogramma, waarbij drie pijlers: bewegen, voeding en gedrag (kwaliteit van leven) centraal staan. Dit is samenwerking met de ouders.

Doel

Het doel van deze interventie is dat kinderen, in de basisschoolleeftijd van 8 tot en met 13 jaar met overgewicht of obesitas, een gezond voedingspatroon, een gezond beweeggedrag aanleren en dat hun gedrag (kwaliteit van leven) verbetert. Het uiteindelijke resultaat van de interventie is een gezond(er) gewicht.

Vorm van preventie
 • Ge├»ndiceerde preventie
 • Zorggerichte preventie
Website(s)
Onderdelen van programma Cool 2B Fit
Programma omschrijving

Cool 2B Fit is een professioneel, eerstelijns, uniform, multidisciplinair overgewicht programma vanuit de eerstelijnszorg en voldoet aan de Zorgstandaard Obesitas Kinderen 2011 (PON).

Contactperso(o)n(en)
Naam Sinette Giesselink
Organisatie Stichting Cool2BFit
E-mailadres mgiesselink@hotmail.com
Telefoonnummer organisatie 06 1273 5746
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum beoordeling 16-04-2019
Oordeel commissie

Cool 2B Fit is een interventie voor een zeer relevante doelgroep: kinderen met overgewicht of obesitas. De drie pijlers waarop de interventie zich richt –beweeggedrag, voedingsgedrag en eigenwaarde – zijn goed en systematisch onderbouwd. Ook wordt de belangrijke rol van de ouders nadrukkelijk meegenomen in aanpak en onderbouwing. Aandachtspunt blijft de werving van de doelgroep. 

Uitvoerbaarheid interventie

Er ligt een goed uitgewerkte handleiding. Tevens wordt gewerkt in een brede coalitie van samenwerking, dat is positief voor draagvlak en continuïteit. 

Document(en)
Thema
Leefstijlonderwerpen
 • Lichamelijke activiteit / beweegstimulering
 • Overgewicht
 • Sport
 • Voeding
Sociaal gedrag en relaties
 • Opvoeding
 • Weerbaarheid / sociale competenties
Setting
Setting
 • Onderwijs: primair onderwijs
 • Sportorganisatie / sportvereniging
 • Thuis / gezin
 • Wijk / faciliteiten in de wijk
 • Eerstelijnszorg
Doelgroep
Leeftijd 8 tot 13
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Algemeen publiek
 • Kinderen / jongeren
 • Ouders / opvoeders
 • Zorgverleners
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • E-health / sociale media / sms diensten
 • Coaching / intervisie / telefonische ondersteuning
 • Internet / intranet
 • Screening / health check
 • Voorlichting op maat
 • Voorlichtingsmateriaal
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
Beleid / ketenontwikkeling / organisatie
 • Integrale aanpak
 • Ketenaanpak / ketenvorming
Community-ontwikkeling
 • Empowerment
 • Lotgenotencontact
 • Participatie
Documenten
Documenten en materialen
 • Cd / dvd / video / film
 • Communicatieplan
 • Draaiboek
 • Evaluatieverslag
 • Folder / brochure / flyer
 • Gadget
 • Handleiding
 • Implementatieplan
 • Lesmateriaal / lespakket
 • Poster
 • Presentatie
 • Artikel (krant / tijdschrift)
Weblinks
Beschikbare documenten en materialen
Soort documentDownloadlink
CommunicatieplanCommunicatieplan Cool 2B Fit
Folder / brochure / flyerCool 2B Fit Flyer
Folder / brochure / flyerFolder a4 3luik Cool 2B Fit
PosterPoster Cool 2B Fit
Lesmateriaal / lespakketInformatiepakket Cool 2B Fit map
ImplementatieplanInformatiepakket website Cool 2B Fit
PresentatiePP Cool 2B Fit presentatie 6-12-2012
-Wetenschappelijk onderzoek Cool 2B Fit juli 2015 Samenvatting
-Wetenschappelijk onderzoek Cool 2B Fit juli 2015
HandleidingHandleiding Cool 2B Fit 8-13 jaar
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Zorgverzekeraar
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Effectevaluatie
 • Procesevaluatie
Succesfactoren van deze interventie

- De deelnemers zijn positef over de opzet en inhoud van het Cool 2B Fit-programma.
- De deelnemende Cool 2B Fit-teams zijn positef over de compleetheid van het uniforme programma en de praktische toepasbaarheid.
- E-coaching. Door de coach-online worden de deelnemers ondersteund om hun veranderde leefstijl vol te houden. Online houden ouders lengte en gewicht bij.
-Ambassadeurschap. Uit alle betrokken disciplines hebben ambassadeurs zitting genomen in het bestuur en/of de projectgroep

Aandachtspunten van deze interventie

- De werving van deelnemers door de lokale Cool 2B Fit-teams vergt een behoorlijke inspanning. Ouders zien niet dat hun kind te dik is of denken dat ze het zelf wel kunnen. - De ketenzorg op dit gebied blijkt nog onvoldoende op elkaar afgestemd. - Eigen bijdrage deelnemers is een financiële drempel voor de lage-SES-klasse - Er is geen integrale bekostiging door zorgverzekeraars. Nu hanteert elke zorgverzekeraar zijn eigen declaratiesysteem.

Toekomstige ontwikkeling

Ons doel dat het programma binnen vijf jaar in elke gemeente in Twente draait! Tevens gaan we het landelijk implementeren. - Sinds enkele maanden zijn we bezig in Twente, in samenwerking met de gemeenten, GGD, JGZ en Roset, met het initiëren van een platform, zodat alle organisaties uit de verschillende lijnen en disciplines in een gemeente elkaar kunnen vinden en versterken.

Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Provinciaal en/of gemeentelijk
Provincies
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Overijssel
 • Zeeland
 • Zuid-Holland
Gemeentes
 • Almelo
 • Almere
 • Apeldoorn
 • Assen
 • Berkelland
 • Borger-Odoorn
 • Borne
 • Breda
 • Bronckhorst
 • Brummen
 • Coevorden
 • Doesburg
 • Dongen
 • Drimmelen
 • Ede
 • Elburg
 • Emmen
 • Enschede
 • Gilze en Rijen
 • Haaksbergen
 • Hattem
 • Heemskerk
 • Hengelo
 • Hof van Twente
 • Kampen
 • Lelystad
 • Losser
 • Middelburg
 • Midden-Drenthe
 • Oldebroek
 • Oldenzaal
 • Olst-Wijhe
 • Oost Gelre
 • Oosterhout
 • Rheden
 • Rijssen-Holten
 • Roosendaal
 • Steenwijkerland
 • Tubbergen
 • Twenterand
 • Vlaardingen
 • Weststellingwerf
 • Zevenaar
 • Zuidplas
Verwijzingen
Toolkit verwijzingen