Drugsenuitgaan.nl en de Red alert app

Naam interventie Drugsenuitgaan.nl en de Red alert app
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 31-05-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

Jongeren tussen de 16 en 25 jaar die bij het uitgaan weleens drugs gebruiken of drugs overwegen te gaan gebruiken al dan niet in combinatie met alcohol. In 2020 is extra aandacht besteed aan de groep niet-gebruikers en de groep die zou willen stoppen/minderen met drugs.

Doel

Het voorkomen of verminderen van gezondheidsincidenten door riskant alcohol- en drugsgebruik.
De website en app worden als instrument ingezet om dit doel te bereiken door oa kennis te delen over de werking en risico’s van uitgaansdrugs en hoe deze te verminderen. Ook wordt gewaarschuwd voor extra riskante drugs in omloop via de Red alert app.

Aanpak in het kort

Via de website www.drugsenuitgaan.nl (en instagram) wordt informatie gedeeld over hasj/wiet, XTC, speed, GHB, cocaïne alcohol, lachgas, 2C-B, ketamine, paddo’s, en 4-FA. Thema’s zijn ook: oa. verkeer, drugs en de wet, seks onder invloed. Folders worden verspreid onder jongeren via instellingen voor verslavingszorg. De Red Alert app en drugsredalert.nl verspreiden informatie over extra riskante drugs. In 2021 is ook het middel 3-MMC toegevoegd en in 2019/2020 de thema’s “feesten zonder drugs” en “stoppen/minderen”.

Uitvoering
Type organisatie

De testservice locaties en de preventie professionals van de instellingen voor verslavingszorg kunnen actief doorverwijzen naar de interventie d.m.v. uitdelen van de folders/promokaartje Red Alert app.

Randvoorwaarden

Binnen de bredere aanpak Veilige en Gezonde Horeca en Evenementen wordt er tijd en budget vrij gemaakt voor onderhoud, beheer en evaluatie/doorontwikkeling van Drugsenuitgaan.nl en de red alert app. Daarnaast is tijd en ruimte beschikbaar voor interne afstemming binnen het Trimbos.

Materialen

Naast webteksten over alcohol en drugs deze ook als folder verkrijgbaar. Ook zijn er folders over Seks, drugs en alcohol, combi’s en mixen, EHBO folders, ansichtkaarten en Card veilig & gezond uitgaan. In 2019 zijn ook 2-CB, 4-FA en drugs en verkeer toegevoegd. In 2020 is de folder paddo’s omgevormd tot trippen/tripmiddelen en in 2021 zal 3-MMC erbij komen.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 31-05-2021
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een themainstituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie opnieuw het oordeel Goed beschreven. Dat houdt in dat Drugsenuitgaan.nl en Red alert app voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Het bereik van de interventie-onderdelen is zeer hoog en bereikt de gewenste doelgroep. Een pluspunt is dat de interventie onderdeel uitmaakt van een integrale aanpak en breed inzetbaar is.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

In 2009, 2013, 2015 en in 2017 is er (intern) onderzoek gedaan naar de website. Suggesties en aanbevelingen hebben gezorgd voor aanpassingen aan de website. De app en bijbehorende website is blijvend in ontwikkeling. Meest recente update van de app is versie 2.4.0 april 2021. In 2020 is (intern) onderzoek gedaan naar de app.

Eigenaar en contact
Eigenaar Trimbos-instituut
Contactpersoon Marloes van Goor, MGoor@trimbos.nl, 030 29 59 453
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s