Lovensex.nl

Naam interventie Lovensex.nl
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-09-2014
De interventie in het kort
Doelgroep

LoveNsex is ontwikkeld voor jongeren van Antilliaanse afkomst in de leeftijdgroep 12-26 jaar die de communictywebsite www.kitatin.com bezoeken.

Doel

Het doel is het bevorderen van de seksuele gezondheid van jongeren van Antillaanse afkomst, door het bevorderen van kennis, houding, eigen effectiviteit en vaardigheden wat betreft het voorkomen van soa’s en ongewenste zwangerschap, en het kunnen aangeven van en luisteren naar wensen en grenzen.

Aanpak in het kort

Op de homepage en in het hoofdmenu wordt onderscheid gemaakt tussen vijf thema’s: ‘Love & Sex', 'Wensen & Grenzen', 'Veilig Vrijen', 'Soa's' en 'Zwanger'. Elk thema op de website kent een READ deel, een SEE deel en een ASK deel. Het READ deel bevat schriftelijke informatie over het onderwerp. Informatie wordt verstrekt in de vorm van tekst, waaronder definities en praktische adviezen. Het SEE deel bevat bijvoorbeeld een instructie film of foto. Het ASK deel biedt de bezoekers van de site de mogelijkheid om vragen te stellen per e-mail, chat of telefoon. Verder is er een onderdeel met veel gestelde vragen en zijn er nuttige links naar andere websites.

Uitvoering
Type organisatie

-

Materialen

De interventie is te bereiken via de site lovensex.kitatin.com.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 11-09-2014
Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Eigenaar en contact
Eigenaar Soa Aids Nederland
Contactpersoon Schutte, Lisette, LSchutte@soaaids.nl, 020-6262669
Hanneke Roosjen, HRoosjen@soaaids.nl, 020-6262669
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s