Test je Leefstijl

Naam interventie Test je Leefstijl
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 11-04-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

Scholieren van het MBO. Deze doelgroep valt voornamelijk in de leeftijdscategorie van 16 – 20 jaar

Doel

Na uitvoering van TestJeLeefstijl heeft de mbo-student een groter inzicht in de eigen leefstijl, is zich bewust van zijn leefstijl en weet wat een gezonde leefstijl is. De schoolleiding heeft inzicht en advies over de leefstijl van haar studenten

Aanpak in het kort

De school bepaalt welke studenten de test gaan maken. De student doet een fittest en maakt de leefstijltest op de computer en ontvangt daarover feedback. De student kan vanuit de test worden begeleid op leefstijlthema’s. De school ontvangt vanuit de testresultaten data waarmee ze studenten kunnen begeleiden op leefstijlthema’s of Gezonde School beleid kunnen ontwikkelen

Uitvoering
Type organisatie

TJL wordt uitgevoerd op mbo-scholen. De organisatie ligt in veel gevallen bij sport gerelateerde teams, maar steeds vaker zijn het ook docenten burgerschap die de test uitvoeren. De fittest die voor TestJeLeefstijl uitgevoerd moet worden vindt bij voorkeur plaats in een sportruimte.

Randvoorwaarden

Om deze interventie in te richten zal er draagvlak moeten zijn bij management en docenten. Er is onderwijstijd nodig en zaalruimte voor de fysieke testen.
Voor de organisatie is het van belang dat elke student de fysieke en digitale test kan afronden. Het is daarom belangrijk een goede ICT-omgeving te hebben. Voor de scholieren is het ook van belang dat ze weten bij wie ze terecht kunnen met vragen. Dit kan bijvoorbeeld het sportbureau zijn of de leerlingbegeleiding. Deze moeten wel op de hoogte zij van de werking en inhoud van de test.

 

Materialen

Deze test wordt uitgevoerd op de computer. De fittest wordt uitgevoerd in een sportomgeving en er zijn diverse materialen nodig. Deze staan omschreven in de handleiding

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 11-04-2019
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie opnieuw het oordeel Goed Beschreven.

Goed uitgewerkt interventiepakket dat goed inzetbaar is op school, waarbij er een goede combinatie is tussen leerlingen en het gezondheidsbeleid van de school. Het is een duidelijk aangrijpingspunt voor jongeren om iets met hun leefstijl te doen.

Materialen zijn mooi vormgegeven, digitaal werk materiaal oogt gebruiksvriendelijk.

 

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Testjeleefstijl
Contactpersoon Jurjen Bosma, info@testjeleefstijl.nl, 0348-75 35 45
Sietske Roo, info@testjeleefstijl.nl, 0348-75 35 45
Verwijzingen
Interventieoverzichten