Op verhaal komen

Naam interventie Op verhaal komen
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 22-11-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie is gericht op mensen van 40 jaar en ouder met lichte tot matige depressieklachten die behoefte hebben om tot nieuwe zingeving te komen.

Doel

De interventie heeft als doel om depressieklachten te verminderen en welbevinden te bevorderen.

Aanpak in het kort

De interventie bestaat uit 6-8 modules, die in een periode van 8-12 weken doorlopen kunnen worden. De interventie kan in kleine groepen van 4-6 deelnemers worden gegeven, maar kan ook individueel met emailbegeleiding worden aangeboden.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie kan worden toegepast in een behandelsetting binnen de Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ). De interventie kan ook worden uitgevoerd in andere organisaties zoals in de ouderenzorg.
De groespvariant kan plaatsvinden in een ruimte die groot genoeg is voor 6-8 personen, waarbij de deelnemers in een kring zitten en elkaar aan kunnen kijken. De begeleide zelfhulp kan door de deelnemer thuis en door de begeleider op het werk gedaan worden, maar er moet beschikking zijn over een werkende internetverbinding en emailadres

 

Randvoorwaarden

Er is draagvlak nodig vanuit uitvoerende professionals en management om de interventie te kunnen implementeren en te waarborgen binnen een organisatie. De organisatie dient uitvoerders voldoende, geoormerkte tijd en financiële middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering en voorbereiding van de interventie en de mogelijkheden aan te bieden tot het volgen van de training.

Materialen

Het interventieboek “Op verhaal komen. Je autobiografie als bron van wijsheid” is uitgegeven bij Uitgeverij Boom. Er is een train-de-trainers cursus ontworpen en er is een draaiboek voor hulpverleners. Ook zijn er materialen ten behoeve van werving en evaluatie.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 22-11-2018
Oordeel commissie

De interventie is voor de tweede keer erkend en is geactualiseerd met gebruikmaking van actuele wetenschappelijk inzichten. Ook in de internationale literatuur zijn aanwijzingen te vinden voor de werkzaamheid van de ingezette principes.
De interventie is helder opgeschreven en het benodigde materiaal is up-to-date op basis van nieuwe inzichten. Sterk is ook het kwaliteitsbewakingssysteem en de terugkombijeenkomst.

 

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

De interventie staat in een lange traditie van onderzoek naar life review interventies, waarvan de effectiviteit in het verminderen van depressieve klachten en het verbeteren van welbevinden door meta-analyses ondersteund wordt. Er zijn verschillende procesevaluaties gedaan naar de interventie Op Verhaal Komen. Daarnaast is er een quasi-experimentele studie en zijn er drie gerandomiseerde gecontroleerde effectstudies uitgevoerd die de effecten van Op Verhaal Komen laten zien als face-to-face groepsinterventi of als zelfhulpinterventie met emailbegeleiding en als webbased interventie.

Eigenaar en contact
Eigenaar Universiteit Twente
Contactpersoon Gerben Westerhof, g.j.westerhof@utwente.nl, 053-4896074
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s