SchoolsOUT

Naam interventie SchoolsOUT
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 17-04-2014
De interventie in het kort
Doelgroep

SchoolsOUT is een programma voor leerlingen op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het ROC.

Doel

Het doel is het realiseren van een positieve norm ten aanzien van seksuele diversiteit.

Aanpak in het kort

SchoolsOUT geeft deskundig advies en praktische ondersteuning bij het maken en uitvoeren van het beleid, aangepast aan de specifieke wensen en cultuur van de school. SchoolsOUT bestaat uit twee elementen die elkaar versterken: a) Programma van interventies op individuele scholen met een aanpak op maat b) Regio- en stadsbrede aanpak ter ondersteuning van die individuele aanpak op scholen.

De SchoolsOUT-menukaart geeft het aanbod weer op het gebied van educatie, zorg, zichtbaarheid en beleid. Ook is er een website: schoolsoutweb.nl, een op de regio gerichte website waar medewerkers tips vinden om homoseksualiteit te integreren in het lesprogramma en leerlingen boeken, films, muziek, folders, websites en ideeën kunnen vinden hoe je homoseksualiteit op school bespreekbaar kunt maken.

Uitvoering
Type organisatie

-

Materialen

De volgende materialen zijn beschikbaar:

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 17-04-2014
Oordeel commissie

SchoolsOut is een mooi uitgewerkt programma met aandacht voor de relatie tussen homonegativiteit, schoolklimaat en veiligheid. De interventie biedt een mix van activiteiten op het gebied van zorg en signalering, educatie, schoolbeleid en regelgeving en is aan te passen aan de specifieke wensen en cultuur van de school. De basismenukaart geeft inzicht in wat minimaal noodzakelijk is voor een goede aanpak van homonegativiteit. De interventie richt zich daarbij zowel op de scholier als op de omgeving via de doelgroepen leerlingen, ouders, docenten en ander schoolpersoneel.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Eigenaar en contact
Eigenaar GGD Gelderland-Zuid
Contactpersoon Ursula Prinsen, uprinsen@ggd-nijmegen.nl, (024) 329 72 97
Verwijzingen
Interventieoverzichten