Can you fix it? (seksuele weerbaarheid)

Naam interventie Can you fix it? (seksuele weerbaarheid)
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 02-02-2016
De interventie in het kort
Doelgroep

Jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Doel

Jongeren bewust maken van risicosituaties voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, en ze laten oefenen.

Aanpak in het kort

Can You Fix It? wordt gespeeld op een website: www.canyoufixit.nl. Er zijn docentenhandleidingen voor begeleiding van moeilijk lerende jongeren bij het spelen van Can You Fix It, in het praktijkonderwijs, te verkrijgen op http://langlevedeliefde.nl (gratis).

Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt op internet op eigen initiatief door jongeren uitgevoerd (www.canyoufixit.nl).

Voor moeilijk lerende jongeren bleek Can You Fix It niet geschikt om zelfstandig te spelen (zie bijlage 6). Daarom is er samen met Trimbos een handleiding ontwikkeld, waardoor docenten van het praktijkonderwijs de game bij deze groep kunnen introduceren en stapsgewijs kunnen begeleiden en voor deze groep dezelfde doelen behaald kunnen worden. Het gaat om twee lessen in de onderbouw en twee in de bovenbouw. De opzet is sekse specifiek: aparte lessen voor jongens en voor meisjes. Het bekijken van de films is ingebed in een bredere aanpak van werkvormen. Er wordt gewerkt met werkbladen en oefeningen waardoor leerlingen zich bewust kunnen worden van hun eigen wensen en grenzen en signalen van een ander. Vervolgens kijken de leerlingen een film. In het nagesprek gaat de docent in op ‘Wat zag je gebeuren?’, "wat wilden beide personages?’, ‘Waar zag je dat aan?’, ‘Wat had het ene personage beter kunnen doen?’ en ‘Hoe had de ander kunnen zorgen dat het beter ging?’. Er is een docentenhandleiding voor de onderbouw en een voor de bovenbouw van het praktijkonderwijs. Voor beide handleidingen is een versie voor jongens en een versie voor meisjes (zie bijlage 7a t/m 7d).

‘Can You Fix It?’ wordt daarnaast gebruikt door psychologen en andere zorgprofessionals, binnen een breder kader van counselling. voor het op gang brengen van dialoog over seksueel grensoverschrijdend gedrag met jongeren.

Randvoorwaarden

‘Can You Fix It?’ is een online game. Om het te kunnen spelen is een computer met een goede internetverbinding noodzakelijk. Het is niet onderzocht of de mogelijke effecten van de game beïnvloed worden door de aanwezigheid van anderen. Het is bekend dat pubers beïnvloed worden door de aanwezigheid van peers (bijv. Gardner & Steinberg, 2005), maar in het geval van deze game is niet te zeggen of dit positieve, neutrale, of negatieve gevolgen zal hebben. Systeemeisen zijn verder: Java voor het afspelen van de filmpjes, Internet Explorer 10 of een vergelijkbare andere browser (Google Chrome, Firefox).

Materialen

Can You Fix It? wordt gespeeld op een website: www.canyoufixit.nl. Er zijn docentenhandleidingen voor begeleiding van moeilijk lerende jongeren bij het spelen van Can You Fix It, in het praktijkonderwijs, te verkrijgen op http://langlevedeliefde.nl (gratis).

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 02-02-2016
Oordeel commissie

De gebruikte methodieken in deze game zijn vooral gericht op model-leren en adequaat vertaald en ingezet.
De web-based serious game Can you fix it maakt gebruik van een moderne en eigentijdse manier van interveniëren, die aansluit bij de belevingswereld van de jongeren van deze tijd. De game is toegankelijk en ziet er aantrekkelijk uit.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Het spel wordt vaak gespeeld (ruim 50.000 keer per jaar). De gemiddelde speelduur is 11 minuten. 25% van de bezoekers speelt het spel meer dan eens. Uit een procesevaluatie onder jongeren blijkt dat de game met een ruime 7 wordt gewaardeerd.

Uit twee effectstudies blijkt dat Can You Fix It? potentieel effectief is in het behalen van de gestelde doelen. Effectstudie 1 (Massar & Kok, 2011) maakte echter geen gebruik van een voormeting. Effectstudie 2 (Gruijters, Massar, Pletzers & Kok, 2011) vond duidelijke verschillen tussen controle en experimentele groepen op intentie om grenzen aan te geven (p < .01), maar ook effecten in de tegengestelde richting.

Eigenaar en contact
Eigenaar Rutgers
Contactpersoon Marianne Cense, m.cense@rutgers.nl, (030) 231 34 31
Filippo Zimbile, fzimbile@soaaids.nl, (020) 851 1755
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s