WoWijs

Naam interventie WoWijs
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-06-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

Kinderen met (matig en ernstig) overgewicht in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.

Doel

Een duurzame daling van de BMI, door het ontwikkeling van een gezonde, actieve leefstijl en het aanleren van de kennis, attitude en vaardigheden die nodig zijn om dit te bereiken. Het volhouden van een gezonde actieve leefstijl leidt op termijn tot een duurzame daling van de BMI.

Aanpak in het kort

Het interdisciplinaire programma omvat 36 bijeenkomsten met beweeg-, voedings- en coachlessen aangeboden in de leefomgeving van het kind (op school/ wijksportlocatie). Diëtisten, LO-docenten en psychologen/pedagogen verzorgen de lessen. De kinderen circuleren in de les in groepen langs de verschillende disciplines. Door ontwikkeling vindt plaats op basis van onderzoeksbevindingen vanuit monitoring en evaluatie.

Uitvoering
Type organisatie

Het WoWijs programma is de afgelopen 10 jaar uitgevoerd op meerdere scholen in wijksportlocaties in Den Haag, Op de locaties wordt gebruik gemaakt van een gymzaal en lokalen. Deelnemers zijn afkomstig uit de directe woonomgeving van de locaties. Meer dan 2000 kinderen hebben deelgenomen met goed resultaat.

Uitvoering van de interventie is mogelijk door organisaties die direct of indirect te maken hebben met preventieve gezondheidsbevordering. Hierbij kan gedacht worden aan de sectoren onderwijs, welzijn, sport en gezondheidszorg (bv fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten, psychologen, pedagogen).

De Wowijs-organisatie bestaat per locatie uit één diëtist (locatiemanager), gymleraar en psycholoog. Bij meerdere locaties kan een overkoepelende projectmanager worden aangesteld. (bv stichting, ge meente of GGD)

Randvoorwaarden

Voor het uitvoeren van het programma gelden de volgende randvoorwaarden

  • Financiering van de onderdelen van het programma ,die niet worden vergoed door de verzekeraar (bewegen en coaching). Het voedingsgedeelte wordt gefinancierd door zorgverzekeraars.
  • Ketensamenwerking (met GGD, CJG, zorgverleners, scholen, welzijn, sport). Zij zijn de doorverwijzers binnen de preventieketen en vaak verantwoordelijk voor de aanpak van overgewicht in de gemeente (JOGG)... Zij zijn meestal opdrachtgever voor de uitvoering van het programma.
  • Locatie voor de uitvoering van het programma in de directe nabijheid van de deelnemers (voornamelijk school of wijksportlocatie).
  • Betrokkenheid van de sociale omgeving. Bij voorkeur worden kinderen doorverwezen van scholen met een Gezonde School beleid. De WoWijs interventie ondersteunt het belang van aandacht voor gezondheid en gezond gewicht en wordt omarmt als aanvulling op het gezonde school programma , specifiek voor de kinderen met overgewicht.
  • Evt beschikbaarheid van stagiaires op MBO/ HBO niveau voor persoonlijke begeleiding en aandacht en bij organisatie van activiteiten (zoals een sportdag).
  • Evt beschikbaarheid van stagiaires op MBO/ HBO niveau voor uitvoering van (praktijkgericht) en onderzoek.
  • Bij de uitvoering van het programma op meerdere locaties is een overkoepelende organisatie wenselijk voor contact met opdrachtgever, communicatie administratie en rapportage en evaluatie.
Materialen

Een lespakket bestaande uit 36 gecombineerde lessen met voedings-, bewegings- en coachingsonderdelen. Daarnaast is er een uitgebreide map met spelmaterialen. Er is een opleiding voor de professionals samen met het NPi en een opleidingsprogramma voor LO docenten.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-06-2021
Oordeel commissie

WoWijs is een sterk onderbouwd en uitgebreid geëvalueerd multidisciplinair programma specifiek voor kinderen uit gezinnen met een lage SES, dat al ruim 10 jaar succesvol uitgevoerd wordt. Ouders hebben een duidelijke plaats gekregen in het programma; de doorontwikkeling met toevoeging van een app maakt WoWijs tot een mooi compleet pakket met zowel aandacht voor voeding, beweging als psychologie. Dankzij jaren van ervaring en bijvoorbeeld duidelijke docentenmappen ligt er een goede basis voor de uitvoering.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Eigenaar en contact
Eigenaar Health-C bv
Contactpersoon Marie Pauline Luger, mp@luger.net, 06 5424 4794
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s