Valanalyse 65+

Naam interventie Valanalyse 65+
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 27-09-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

De instrumenten die ontwikkeld zijn voor deze interventie zijn bedoeld voor eerstelijns zorgverleners. In de eerste plaats voor praktijkondersteuners van huisartsen. Maar ook voor thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en andere paramedici die ouderen zien. De einddoelgroep bestaat uit 65-plussers.

Doel

Het hoofddoel van de Valanalyse 65+ is: betere opsporing van ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico en advies op maat aan deze ouderen zodat meer zelfstandig wonende ouderen voor hen relevante valpreventieve maatregelen nemen en daarmee het risico op een val verminderen.

Aanpak in het kort

De interventie ondersteunt een multifactoriële screening op valrisico bij ouderen. Met de korte Valrisicotest stelt een eerstelijns zorgverlener vast of de oudere een verhoogd valrisico heeft. Als er sprake is van een verhoogd valrisico volgt een uitgebreide screening met behulp van de Valanalyse, waaruit op maat adviezen en doorverwijsmogelijkheden voortkomen.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie kan uitgevoerd worden in een gesloten ruimte (i.v.m. privacy) in:

 • Huisartsenpraktijken
 • Fysiotherapiepraktijken
 • Ergotherapiepraktijken
 • Bij ouderen thuis
Randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden:

Het afnemen van de Valanalyse kost tijd en moet binnen het bestaande takenpakket van een professional passen zoals bij de praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige. Er moet goed nagedacht worden over de declaratie mogelijkheden. Zo kan het door een ergotherapeut vanuit de basisverzekering aangeboden worden. De doorverwijzing vanuit de Valanalyse naar de effectieve maatregelen werkt alleen als deze ook lokaal beschikbaar zijn en samenwerking met verschillende disciplines mogelijk is. Samenwerking tussen zorgverleners zorgt ook voor een grotere toestroom van cliënten naar de interventies. Zo kan het eerste onderdeel (de Valrisicotest) door alle zorgprofessionals uitgevoerd worden die in contact komen met ouderen, zoals de apotheker of de intaker van de thuiszorg (breder bereik). Deze kunnen bij een verhoogd valrisico de cliënt naar bijvoorbeeld een praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige doorverwijzen die vervolgens de Valanalyse uitvoert.

 

Contextuele randvoorwaarden:

Er komen steeds meer lokale valpreventie netwerken waarbinnen de casefinding en screening op valrisico ook belangrijke elementen zijn. Dit bevordert de implementatie van de Valanalyse in het zorgpad valpreventie.

Materialen
 1. Boekje met:
 2. Valrisicotest
 3. Valanalyse
 4. Handleiding/instructies voor het uitvoeren van tests
 5. Scoreformulier voor verslaglegging van uitslagen van tests
 6. Ondersteuning doorverwijzing
 7. Bureaustandaard met Valrisicotest
 8. Digitale score- en rapportagetool voor digitale verslaglegging van uitslagen van tests
 9. Training Starten met de Valanalyse

Allen beschikbaar via www.veiligheid.nl/valanalyse

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 27-09-2018
Oordeel commissie

Valanalyse wordt voor de tweede keer erkend op het niveau Goed Onderbouwd. De aanleiding en noodzaak zijn onveranderd en daarmee is het een relevante interventie.
Met de uitwerking van een concreet voorbeeld en duidelijke beschrijving van de doelgroepen is de interventie degelijk beschreven en geeft het goed inzicht in de werkwijze van de interventie.
Het is een concrete interventie met een actuele website en materialen. De interventie is toegankelijk door gratis digitale beschikbaarheid van tools.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat de effectiviteit van interventies verhoogd wordt door vooraf deelnemers te selecteren op een verhoogde kans om te vallen. Vervolgens is het belangrijk om de aangetoonde valrisicoverhogende factoren te testen. Hiermee kan een advies op maat gegenereerd worden waarvan aangetoond is dat dit het lezen, begrijpen en verwerken van de (gezondheids)boodschap (positief) beïnvloedt. De uitgangspunten van de ontwikkelde methode voor het detecteren van verhoogd valrisico en het nader analyseren van de achterliggende oorzaken voor een advies op maat hebben voldoende draagvlak bij praktijkondersteuners. Onderzoek laat dan ook zien dat de Valanalyse 65+ goed aansluit bij de behoeften van de gebruikers en gewaardeerd wordt.

Eigenaar en contact
Eigenaar VeiligheidNL
Contactpersoon Kirsten Evenblij, infodesk@veiligheid.nl, 020-5114511
Rozan van der Veen, infodesk@veiligheid.nl, 020-5114511
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s