Versterk je enkel, voorkom blessures

Naam interventie Versterk je enkel, voorkom blessures
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 29-05-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

De einddoelgroep bestaat uit volleyballers, korfballers en basketballers van 12 jaar en ouder die in het verleden een enkelblessure hebben gehad en trainen onder begeleiding van een trainer.

Doel

Het uiteindelijke doel van deze interventie is het verminderen van de incidentie van recidieve enkelblessures met 40% bij volleyballers, korfballers en basketballers van 12 jaar en ouder.

Aanpak in het kort

De opzet van de interventie is dat de trainers gefaciliteerd worden in het geven van enkelblessurepreventie door middel van een opleiding/bijeenkomst en voorlichtingsmaterialen. De interventie is anno 2017 opgenomen in de kaderopleidingen van de betrokken sportbonden. Na de opleiding en/of themabijeenkomst kunnen de trainers aan de slag en het programma implementeren in hun eigen trainingen.

Uitvoering
Type organisatie

Anno 2017 wordt de interventie geïmplementeerd door de sportbonden via hun kaderopleidingen en uitgevoerd als onderdeel van de trainingen door de betreffende trainers. De trainers voeren hun training uit bij de sportvereniging.

 

Randvoorwaarden

Binnen elke betrokken sportbond is er een groot draagvlak voor de interventie. Dit blijkt uit het feit dat bij elke bond de interventie is opgenomen en gewaarborgd binnen hun opleidingen voor trainers. De interventie heeft hierdoor voor deze sporttakken en structureel karakter gekregen. Trainers ontvangen via kaderopleiding van betrokken bond gratis informatie over enkelblessurepreventie, inclusief uitvouwkaart en instructie over de interventie-inzet.

VeiligheidNL blijft in nauw contact met de sportbonden om hen optimaal te kunnen faciliteren in de uitvoer van de interventie.

Materialen
  • Trainersset met bewezen effectieve oefeningen voor volleyballers, korfballers of basketballers, informatie over tape en brace, en een speciale informatiekaart over wat te doen bij een enkelbandletsel.
  • Website www.voorkomblessures.nl/enkel
  • Nevobo tipboekjes (alleen voor volleybal)
  • Oefentol (volleybal)/balanskussen (korfbal)/foampad (basketbal
  • Uitvouwkaart met een acht weken durend oefenprogramma bestaande uit 6 proprioceptieve oefeningen en advies m.b.t. gebruik tape of brace voor geblesseerde sporters
  • App Versterk je Enkel
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 29-05-2018
Oordeel commissie

Versterk je enkel is erkend op het niveau van waarschijnlijk effectief. Het effect van procioceptieve training wordt aangetoond bij een specifieke groep volleyballers die al eerder een verstuiking hebben meegemaakt en niet eerder een knieblessure hebben gehad.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

De effectiviteit van de oefeningen die gebruikt worden voor de trainersset en de uitvouwkaarten zijn onderzocht in verschillende studies. Beide studies hebben positieve resultaten gevonden wat betreft de effectiviteit (Verhagen et al., 2004; Hupperets et al., 2009). Ook de kosteneffectiviteit is onderzocht. In één studie (de Abba studie: 14 oefeningen voor tijdens de volleybaltraining ter preventie van enkelletsel) van Verhagen et al., (2005) was de kosteneffectiviteit onduidelijk of onbekend. In de andere studie (proprioceptieve oefeningen ter preventie van herhaald enkelletsel) van Hupperets et al., 2010 werden positieve resultaten gevonden. Tevens zijn er gesprekken geweest met de doelgroep, heeft kwantitatief doelgroep onderzoek plaats gevonden, evenals procesevaluaties.

Eigenaar en contact
Eigenaar VeiligheidNL
Contactpersoon Victor Zuidema, v.zuidema@veiligheid.nl, 06 38 69 49 38
Verwijzingen
Themapagina’s