Vallen Verleden Tijd

Naam interventie Vallen Verleden Tijd
Erkenningsstatus Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 16-03-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

Het Vallen Verleden Tijd programma is ontwikkeld voor thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico op basis van mobiliteitsproblemen, valhistorie of valangst. Zij dienen in staat te zijn om 15 minuten te kunnen lopen zonder loophulpmiddel.

Er is een aangepaste versie van het programma voor mensen met osteoporose.

Doel

Primair doel is het verminderen van het aantal valincidenten bij thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico op basis van mobiliteitsproblemen, valhistorie of valangst.

Secundaire doelen zijn het bewust worden van valgevaarlijke situaties, het verminderen van valangst en verbeteren van activiteitenniveau, mobiliteit en balans.

Aanpak in het kort

Het Vallen Verleden Tijd programma is een groepstraining voor maximaal 10 personen bestaande uit: een hindernisbaan, spelvormen en valtraining (10 bijeenkomsten van 1.5 uur, twee maal per week).

Voor het aangepaste programma voor mensen met osteoporose wordt voorlichting over osteoporose, veiligheid in en om huis, functionele looptraining en botbelastende oefeningen toegevoegd (11 bijeenkomsten).

Uitvoering
Type organisatie

Het Vallen Verleden Tijd programma wordt uitgevoerd door opgeleide (fysio)therapeuten in een eerstelijns praktijk of in een zorginstelling.

Professionals die opgeleid zijn om het programma te kunnen geven zijn te vinden via deze link. 

Randvoorwaarden

Voor het uitvoeren van het programma is het noodzakelijk dat er voldoende ruimte is en de materialen aanwezig zijn.

Materialen

Voor personen die het Vallen Verleden Tijd programma op willen zetten in hun eigen setting wordt de cursus ‘Valpreventie en Valtraining’ aangeboden door het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi). In deze cursus wordt zowel de theoretische als praktische inhoud en achtergrond van het Vallen Verleden Tijd programma behandeld.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 16-03-2017
Oordeel commissie

Vallen Verleden Tijd erkent de commissie voor de tweede keer op het niveau Sterke aanwijzingen voor effectiviteit. Met actuele cijfers en bronnen toont de eigenaar aan dat de aanpak nog steeds actueel en relevant is. Effect van de interventie op het verminderen van valincidenten en voorkomen van valangst is aangetoond in twee RCT’s. Er zijn geen nieuwe studies naar het effect van deze studie gedaan.
Uit het aantal trainingen per jaar blijkt dat de interventie volop wordt uitgevoerd .

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

In twee afzonderlijke RCT’s is aangetoond dat zowel het originele Vallen Verleden Tijd programma als ook de aangepaste versie voor mensen met osteoporose effectief zijn in het verminderen van het aantal valincidenten en de valangst in deelnemers. Bovendien is door middel van een implementatiestudie aangetoond dat het programma ook in andere settings effectief opgezet kan worden, resulterend in minder valincidenten en verbeterde loop en balansvaardigheden bij de deelnemers.

Eigenaar en contact
Eigenaar Sint Maartenskliniek
Contactpersoon Frans Lanting, joke.smit@npi.nl, 033- 421 61 04
Joke Smit, joke.smit@npi.nl, 033 421 61 04
Verwijzingen
Interventieoverzichten