GRIP&GLANS de groepscursus

Naam interventie GRIP&GLANS de groepscursus
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 16-10-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

Vrouwen van ongeveer 50 jaar en ouder die te maken krijgen met (dreigend) verlies van sociale, psychische en/of fysieke hulpbronnen. Hierdoor kan een verminderd welbevinden (‘glans’) ontstaan en een verminderd vermogen om goed om te gaan met nieuwe verliezen of veranderingen (‘grip’).

Doel

Deelnemers ervaren na afloop van de GRIP&GLANS-groepscursus meer zelfmanagementvaardigheid (grip) en meer welbevinden (glans).

 

Aanpak in het kort

De interventie bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst na drie maanden. Groepen bestaan uit acht tot twaalf deelnemers en worden geleid door twee getrainde G&G-docenten. Elke bijeenkomst omvat, naast informatie en uitleg, oefeningen over het werken met de GLANS-schijf-van-vijf die de kerndomeinen van welbevinden weergeeft, en het toepassen van zelfmanagementvaardigheden.

Uitvoering
Type organisatie

De GRIP&GLANS groepscursus kan worden uitgevoerd bij welzijnsorganisaties of andere maatschappelijke of zorgorganisaties, zoals thuiszorgorganisaties, ggz- en woonzorginstellingen. Ook kan de interventie worden uitgevoerd door vrijgevestigde welzijnsprofessionals of -coaches, die zelf een geschikte ruimte hebben of kunnen huren, bijvoorbeeld in een buurthuis.

Randvoorwaarden

Vier niveaus van randvoorwaarden zijn van belang: 1) beleid, 2) management, 3) uitvoerende professionals, en 4) locatie. Wat betreft 1 en 2 is het vooral belangrijk dat er draagvlak is voor het inzetten van de interventie en dat er financiering is. Dit speelt vooral bij gemeentelijk welzijnsbeleid en bij het management van organisaties die de interventie willen inzetten, zoals welzijnsorganisaties. Wat betreft 3 is het belangrijk dat de uitvoerende professionals ‘ownership’ ervaren ten aanzien van de cursus en dat zij het geven van de interventie qua tijd kunnen combineren met overige taken. Tenslotte is het wat betreft 4 belangrijk dat de locatie over een af te sluiten ruimte beschikt en een groep van acht tot twaalf deelnemers kan herbergen. Tevens moet er wat extra loopruimte zijn, omdat er ook oefeningen worden gedaan, waarbij de deelnemers moeten kunnen rondlopen. Verder is het wenselijk dat er voldoende licht is, het liefst daglicht, dat er een flipover of een whiteboard aanwezig is en dat er mogelijkheden zijn voor het drinken van koffie en thee. Ook moeten er voldoende tafels en stoelen zijn die in een kring gezet kunnen worden.

Materialen

Voor het geven van de GRIP&GLANS groepscursus zijn verschillende materialen ontwikkeld. Voor de werving zijn er voorbeelden van folders, persberichten, workshops. Voor de uitvoering is de Docentenhandleiding voor de GRIP&GLANS groepscursus beschikbaar, evenals de G&G Werkmap voor deelnemers. Voor de effectmetingen zijn gestandaardiseerde vragenlijsten beschikbaar.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 16-10-2017
Oordeel commissie

De interventie voldoet aan de gestelde criteria voor effectiviteit. Er zijn voldoende studies, conform de criteria, die een goede aanwijzingen geven voor de effectiviteit van de interventie. De erkenningscommissie is van mening dat het een relevante en goed afgebakende interventie is. De interventiebeschrijving is gedegen en geeft een heldere beschrijving met een goede theoretische onderbouwing.

Interventie is beoordeeld door Commissie 6: Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid (Movisie)
Onderzoek

Naar de uitvoering van de interventie zijn reeds vele (deel)studies gedaan, waarbij is gekeken naar: 1) werving en bereik van de doelgroep, 2) uitvoerbaarheid van de interventie, 3) waardering van de interventie door doelgroep, uitvoerders en beleid en 4) factoren bij de implementatie van de interventie. Over het algemeen zijn de resultaten positief. Wel vergen enkele aspecten meer aandacht, in het bijzonder het bereik van de doelgroep.

Naar de behaalde effecten zijn tot nu toe vier studies gedaan. Uit alle studies komt naar voren dat de interventie tot significante verbeteringen leidt in zelfmanagementvaardigheid en welbevinden, met gemiddeld middelgrote effecten.

Eigenaar en contact
Eigenaar RUG/UMCG
Contactpersoon Nardi Steverink, info@gripenglans.nl, 0503639354
Verwijzingen
Interventieoverzichten