Beweegtuin voor ouderen

Naam interventie Beweegtuin voor ouderen
Eigenaar Nijha b.v.
Laatst gepubliceerd 26-06-2019
Algemene informatie
Korte omschrijving

Doel van deze interventie is om ouderen, 70-plussers zowel mannen als vrouwen, woonachtig in of in de omgeving van een woonzorginstelling/verpleeghuis te laten bewegen in de buitenlucht. Het betreft hier ouderen met of zonder een lichamelijke en/of cognitieve beperking.

 

Een Beweegtuin bestaat uit beweegtoestellen en een beweegvriendelijke ingerichte buitenomgeving bij of in de nabijheid van een woonzorginstelling/verpleeghuis, buurtcentrum of gezondheidscentrum in de wijk. Onder begeleiding van een fysiotherapeut of activiteitenbegeleider voeren bewoners en ouderen uit de wijk beweegactiviteiten uit in de Beweegtuin. Door bij voorkeur 2x per week extra te bewegen in de buitenlucht treedt er een fysieke verbetering op en neemt ook de sociale interactie toe.

Doel

Ouderen (70+) meer laten bewegen, bij voorkeur 2 keer per week extra, in de buitenlucht waarbij er zowel fysieke verbetering optreedt en de sociale interactie toeneemt.

Revalidanten van jongere leeftijd de mogelijkheid bieden zelfstandig een oefenprogramma in de Beweegtuin af te werken zodat revalidatie sneller verloopt.   

Vorm van preventie
 • Universele preventie
 • Selectieve preventie
 • Zorggerichte preventie
Website(s)
Contactperso(o)n(en)
Naam Erik Spiegelenberg
Organisatie Nijha b.v.
E-mailadres erik.spiegelenberg@nijha.nl
Telefoonnummer organisatie 0573 288 555
Naam Jarno Vedders
Organisatie Nijha b.v.
E-mailadres info@nijha.nl
Telefoonnummer organisatie 0573 288 527
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum beoordeling 01-12-2017
Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars Kenniscentrum Sport
Aanpak in het kort

Een Beweegtuin bestaat uit beweegtoestellen en een beweegvriendelijke ingerichte buitenomgeving bij of in de nabijheid van een woonzorginstelling/verpleeghuis, buurtcentrum of gezondheidscentrum in de wijk.
Onder begeleiding van een fysiotherapeut of activiteitenbegeleider voeren bewoners en ouderen uit de wijk beweegactiviteiten uit in de Beweegtuin. Revalidanten voeren onder begeleiding van een fysiotherapeut of zelfstandig een oefenprogramma uit.

Doelgroep

Ouderen, 70-plussers zowel mannen als vrouwen, woonachtig in of in de omgeving van een woonzorginstelling/verpleeghuis. Het betreft hier ouderen met of zonder een lichamelijke en/of cognitieve beperking.

Een Beweegtuin in de nabijheid van een fysiotherapiepraktijk of gezondheidscentrum kan ook ingezet worden voor therapie en revalidatie van een jongere doelgroep.

Materiaal in het kort

De Beweegtuin is een beweegvriendelijke ingerichte buitenomgeving met een goede balans tussen beweeg- en beleefelementen, zitgelegenheden en wandelroutes. Voorbeelden van FIT+ beweegelementen:

 • Evenwichtsbalk
 • Loopbrug
 • Rekstok Hoog
 • Rekstok Laag
 • Heuptwister zittend
 • Trap
 • Crosstrainer
 • Cyclone
 • Arm Rotation
 • Pulley
 • Opties: zitbankjes (actie vraagt ook om rustmomenten), jeu de boules baantje en oefenpaden met verschillende ondergronden.

Onderzoek

Er is onderzoek gedaan onder 23 grotere beweegtuinen. Dit heeft zowel input over het gebruik opgeleverd als wensen voor aanpassing van de beweegtoestellen. De verbeteringen aan toestellen zijn waar mogelijk doorgevoerd.

Over het algemeen kan gesteld worden dat beweegtuinen een succes zijn als er sprake is:

 • breed draagvlak binnen de organisatie
 • een integraal ontwerp met doordachte plaatsing van beweegaanleidingen
 • een goed toegankelijke en bereikbare beweegtuin
 • een structurele programmering waarbij ouderen en gevarieerd aanbod krijgen

Document(en)
Thema
Leefstijlonderwerpen
 • Lichamelijke activiteit / beweegstimulering
Lichamelijke gezondheid
 • Bewegingsstelsel / reuma
Veiligheid / milieu / fysieke omgeving
 • Valpreventie
Overig
 • Ouder worden
Sociaal gedrag en relaties
 • Eenzaamheid / bevorderen van sociale binding
Setting
Setting
 • Wijk / faciliteiten in de wijk
 • Eerstelijnszorg
 • Langdurige zorg
 • Woonzorginstelling
Doelgroep
Leeftijd 56 tot 99
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Chronisch zieken
 • Ouderen
 • Sport- en beweegprofessionals
 • Welzijnsprofessionals
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Beweegaanbod
 • Scholing professionals / train de trainer
 • Voorlichting op maat
 • Voorlichtingsmateriaal
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
 • Aanpassen buitenomgeving
Beleid / ketenontwikkeling / organisatie
 • Beleidsontwikkeling / (beleids)sessies
 • Draagvlak creĆ«ren
 • Organisatieontwikkeling
Community-ontwikkeling
 • Verbeteren sociale omgeving
Documenten
Documenten en materialen
 • Draaiboek
 • Folder / brochure / flyer
 • Lesmateriaal / lespakket
 • Presentatie
 • Beheer- en onderhoudsplan
 • Afbeelding / tekening (let op, deze moet rechtenvrij zijn)
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Eigen instellingsmiddelen
Organisaties
SoortNaam en eventuele rol
ZorginstellingZorgcentrum Beringhem (Rol: Betrokken bij product door-ontwikkeling)
ZorginstellingHuize Salland (Rol: Betrokken bij eerste beweegtuin)
ZorginstellingZorgcentrum Zandhove (Rol: Betrokken bij onderzoek naar effectiviteit beweegtuin)
Evaluatie en ontwikkeling
Toekomstige ontwikkeling
 • Beleefelementen die aanzetten tot bezoek aan tuin en in beweging zijn. Hiermee wordt ingespeeld op veranderende populatie in zorgcentra
 • Aanpassingen en accessoires bij beweegtoestellen die de toepassingsmogelijkheden vergroten. Onder andere een voetsteun op de Cyclone (voet schuift niet van de trapper) en handgrepen bij loopb vergemakkelijk opstaan vanuit rolstoel
 • Functionele toepassing in ondergronden. Met cirkels en lijnen in de kunstgras ondergrond ontstaan extra oefenmogelijkheden.
Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Landelijk
Omgeving
Is er een beheer- en onderhoudsplan gekoppeld aan deze interventie? Ja
Wie voert het beheer uit Nijha en/of technische dienst zorgorganisatie
Met welk beleid heeft deze interventie een relatie?
 • Gezondheid
 • Welzijn
Is er een koppeling tussen fysiek, ruimtelijke aanpassingen (hardware)
en activiteitenaanbod, communicatie of begeleiding (software)
Ja
Omschrijving aanpassingen in de fysieke omgeving (hardware)
 • Nijha maakt een ontwerp hoe de tuin aangepast wordt om de FIT+ beweegtoestellen optimaal te laten renderen. In overleg met o.a. fysiotherapeuten wordt bekeken hoe de padenstructuur en looproutes gekoppeld kunnen worden aan de beweegtoestellen zodat de beweegtuinfunctie breed ingezet kan worden.
 • Op basis van het ontwerp wordt de tuin voorzien van beweegtoestellen en eventueel valdempende ondergronden. 
 • Padenstructuur wordt mogelijk aangepast of uitgebreid om de tuin logisch te verbinden met de toegang tot het gebouw.
 • Een therapeutisch pad kan onderdeel zijn van de beweegtuin als deze ook ingezet wordt voor bijvoorbeeld rollatortraining.
 • Mogelijk worden plantvakken verplaatst of heringericht op basis van seizoensbeleving.
Omschrijving welke activiteiten, communicatie of begeleiding zijn ingezet (software)
 • Na realisatie worden scholingen verzorgd voor professionals en begeleiders van beweegactiviteiten in de tuin. Deze scholing vindt plaats in de beweegtuin.
 • Nijha brengt ervaring in om beweegprogramma's af te stemmen op het gebruik.
 • Nijha levert een bijdrage aan het communicatieplan om leden te werven en te behouden.
Schaalniveau Gemeente
Bestaande of nieuwe wijk of gebied Zowel nieuw(e) als bestaand(e) wijk of gebied
Openbaar toegankelijk Altijd
Tijdelijk of definitief van aard Definitief
Welke plek
 • tuin van zorgcentrum
Verwijzingen
Interventie verwijzingen