Beweegtuin voor ouderen

Naam interventie Beweegtuin voor ouderen
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 01-12-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

Ouderen, 70-plussers zowel mannen als vrouwen, woonachtig in of in de omgeving van een woonzorginstelling/verpleeghuis. Het betreft hier ouderen met of zonder een lichamelijke en/of cognitieve beperking.

Een Beweegtuin in de nabijheid van een fysiotherapiepraktijk of gezondheidscentrum kan ook ingezet worden voor therapie en revalidatie van een jongere doelgroep.

Doel

Ouderen (70+) meer laten bewegen, bij voorkeur 2 keer per week extra, in de buitenlucht waarbij er zowel fysieke verbetering optreedt en de sociale interactie toeneemt.

Revalidanten van jongere leeftijd de mogelijkheid bieden zelfstandig een oefenprogramma in de Beweegtuin af te werken zodat revalidatie sneller verloopt.   

Aanpak in het kort

Een Beweegtuin bestaat uit beweegtoestellen en een beweegvriendelijke ingerichte buitenomgeving bij of in de nabijheid van een woonzorginstelling/verpleeghuis, buurtcentrum of gezondheidscentrum in de wijk.
Onder begeleiding van een fysiotherapeut of activiteitenbegeleider voeren bewoners en ouderen uit de wijk beweegactiviteiten uit in de Beweegtuin. Revalidanten voeren onder begeleiding van een fysiotherapeut of zelfstandig een oefenprogramma uit.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt toegepast bij woonzorginstellingen, verpleeghuizen, woongroepen voor ouderen, buurtcentra en gezondheidscentra in de wijk. Het advies en ontwerp is een samenspel tussen Nijha als interventie-eigenaar en fysiotherapeuten/begeleiders. De begeleiding van activiteiten en oefeningen vindt plaats door geschoolde begeleiders als fysiotherapeuten, MBvO-lesgevers, buurtsportcoaches.

Samenwerkingspartners in de uitvoering:

 • Zorgcentra / woonzorginstellingen
 • Provinciale sportraden (voor financiering en advies van Beweegactiviteiten in Beweegtuin)
 • Overkoepelende zorgorganisaties (bij realisatie van meerdere Beweegtuinen verspreid over “hun” locaties)
 • Provinciale sportraden die in opdracht van zorgcentra soms de beweegactiviteiten in de Beweegtuin uitvoeren en daarnaast zorgcentra in het voortraject inzicht in geven in de landelijke en provinciale subsidiemogelijkheden.
 • Fysiotherapiepraktijken en/of gezondheidscentra die zich richten op beweegstimulering van ouderen in de wijk.
 • Lokale sportbedrijven die als doel hebben om verschillende doelgroepen in beweging te krijgen, krijgen in sommige situaties opdracht van zorgcentra om in de uitvoering te helpen bij het uitvoeren van de beweegactiviteiten in de Beweegtuin.
Randvoorwaarden

Het is belangrijk dat de continuïteit en de kwaliteit van het aanbod goed geborgd zijn, het liefst in een beleidsstuk dat draagvlak heeft binnen de betrokken organisaties en op uitvoeringsniveau. Ervaring leert dat het ouderen het prettig vinden op vaste momenten in de Beweegtuin actief te zijn. Ook als er maar 1 deelnemer zou zijn, moet de activiteit doorgaan, ook als het regent gaat de activiteit door (wellicht wordt het dan wandelen met oefeningen onder de paraplu maar het is belangrijk dat de activiteit doorgaat. Mogelijk dat er geregeld kan worden dat er bij slecht weer een binnenaccommodaties beschikbaar is om de activiteit te doen. 

Onderhoud

Ook de Beweegtuin vraagt onderhoud. Regel dit goed, voor zowel de toestellen (jaarlijkse inspectie en onderhoud) als voor het onderhoud aan groen en de paden. Een verzorgde omgeving is aantrekkelijker.

Begroting

Ook na de eerste aanschaf blijft een Beweegtuin geld kosten. Zorg voor een jaarlijkse begroting zodat middelen voor exploitatie en investeringen tijdig beschikbaar zijn.

Materialen

De Beweegtuin is een beweegvriendelijke ingerichte buitenomgeving met een goede balans tussen beweeg- en beleefelementen, zitgelegenheden en wandelroutes. Voorbeelden van FIT+ beweegelementen:

 • Evenwichtsbalk
 • Loopbrug
 • Rekstok Hoog
 • Rekstok Laag
 • Heuptwister zittend
 • Trap
 • Crosstrainer
 • Cyclone
 • Arm Rotation
 • Pulley
 • Opties: zitbankjes (actie vraagt ook om rustmomenten), jeu de boules baantje en oefenpaden met verschillende ondergronden.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 01-12-2017
Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars Kenniscentrum Sport
Onderzoek

Er is onderzoek gedaan onder 23 grotere beweegtuinen. Dit heeft zowel input over het gebruik opgeleverd als wensen voor aanpassing van de beweegtoestellen. De verbeteringen aan toestellen zijn waar mogelijk doorgevoerd.

Over het algemeen kan gesteld worden dat beweegtuinen een succes zijn als er sprake is:

 • breed draagvlak binnen de organisatie
 • een integraal ontwerp met doordachte plaatsing van beweegaanleidingen
 • een goed toegankelijke en bereikbare beweegtuin
 • een structurele programmering waarbij ouderen en gevarieerd aanbod krijgen

Eigenaar en contact
Eigenaar Nijha b.v.
Contactpersoon Erik Spiegelenberg, erik.spiegelenberg@nijha.nl, 0573 288 511
Verwijzingen
Interventieoverzichten