Praten over gewicht - informatiemap voor JGZ-professionals

Naam interventie Praten over gewicht - informatiemap voor JGZ-professionals
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 18-06-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

JGZ-professionals zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, JGZ-assistenten en kinderdiëtisten werkzaam binnen de JGZ.

Doel

Medewerkers in de jeugdgezondheidszorg met de map ‘Praten over Gewicht’ ondersteuning bieden in het gesprek met ouders van kinderen met (dreigend) overgewicht.

Aanpak in het kort

Met behulp van de map ‘Praten over gewicht’ kunnen JGZ-professionals ouders inzicht en handvatten geven om met gezonde(re) gewoontes aan de slag te gaan en daarmee te werken aan een gezond gewicht voor hun peuter of kleuter.

Uitvoering
Type organisatie

-

Randvoorwaarden

De map kan alleen worden ingezet als het kind is gewogen en gemeten, zodat duidelijk is dat daadwerkelijk sprake is van (dreigend) overgewicht.

Materialen

De map ‘Praten over gewicht’ met daarin allerlei voorlichtingsmateriaal gericht op peuters en kleuters. Het gaat hierbij om: gewichtsverloopkaarten, BMI-curves, situatiefoto’s, tabel met aanbevolen hoeveelheden voor kinderen, foto’s van kinderporties en dranken met suikerklontjes, gesprekshandvatten voor de professional.

De bijbehorende folder ‘Kinderen en een gezond gewicht’ van het Voedingscentrum.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 18-06-2020
Oordeel commissie

Omschrijving oordeel: Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie opnieuw het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat dezevoldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

De interventie is laagdrempelig en eenvoudig inzetbaar en heeft een vertaling voor Turkse en Marokkaanse ouders en laagopgeleide ouders.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

-

Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Voedingscentrum Nederland
Contactpersoon Karen van Drongelen, drongelen@voedingscentrum.nl, 070-3068888
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s