Leren signaleren

Naam interventie Leren signaleren
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 28-05-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

De einddoelgroep zijn jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar. De intermediaire doelgroep zijn professionals die beroepsmatig of vrijwillig met jongeren werken in de leeftijd van 12-23.

Doel

De training ‘Leren signaleren’ heeft tot doel intermediairs te trainen in het vroegtijdig signaleren van psychische problemen en alcohol- en drugsgebruik bij jongeren (12-23 jaar), omdat dit risicofactoren voor suïcide zijn.

Aanpak in het kort

De training ‘Leren Signaleren’ is een onderdeel van ‘Het Regionaal Plan van Aanpak van ‘In Control…’ en richt zich op drie pijlers:

- preventie
- signalering
- zorg

De training ‘Leren Signaleren’ duurt vier uur en wordt uitgevoerd door twee trainers van GGZ en Brijder en indien mogelijk een ervaringsdeskundige van GGZ Noord-Holland Noord.

De training bestaat uit de volgende drie blokken:
I. WETEN: eiten en cijfers rondom middelengebruik en psychische problematiek in de regio en de belangrijke rol die de deelnemers kunnen spelen in de signalering.
II. LEREN: herkennen van signalen die kunnen duiden op psychische problematiek en/of middelengebruik centraal.
III. HANDELEN: Gespreksvaardigheden en het meld- en servicepunt dat is verbonden aan de training krijgen aandacht.

 

Uitvoering
Type organisatie

Scholen, welzijnsorganisaties, Zorgteams Jeugd van de gemeenten en sportorganisaties.

Randvoorwaarden
  • We hebben een website waar de training aangeboden wordt. 
  • Organisatie ( bv school) neemt contact op met de accountmanager van Incontrol, zij heeft van te voren contact met de contactpersoon waar de training gegeven wordt en zorgt zo mee voor draagvlak.
  • Ruim lokaal, laptop, beamer, geluid. Mogelijkheden om in andere ruimtes te oefenen met gespreksvoering.
Materialen

- Bijlagen gespreksvoering
- Reader Leren Signaleren
– Anders in Gesprek over suïcide en middelen gebruik
- Signaalkaart
- diverse websites

 

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 28-05-2020
Oordeel commissie

Omschrijving oordeel: Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie opnieuw het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat deze interventie ook bij her-erkenning nog voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.

Deelnemers van de interventie zijn tevreden. Leren Signaleren sluit goed aan bij hun vragen en kennisniveau.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

De trainingen ‘Leren Signaleren’ zijn gestart in 2008 met zes trainers. Eén van de doelen was om ieder jaar 300 professionals en vrijwilligers te trainen en dat doel wordt anno 2019 jaarlijks behaald.

De bewustwording onder de bevolking neemt toe wat betreft middelengebruik en psychische problemen bij jongeren.
• Het aantal jongeren met alcoholcoma onder de 16 jaar is gedaald.
• Er hebben zich 10 suïcides voorgedaan van september 2009 tot december 2019 bij jongeren onder de 22 jaar.

 

Eigenaar en contact
Eigenaar GGZ Noord-Holland Noord
Contactpersoon Marianne Frieling, m.frieling@ggz-nhn.nl, 06-12937846
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s