Voluit Leven

Naam interventie Voluit Leven
Erkenningsstatus Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 04-06-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

‘Voluit leven’ is primair bedoeld voor volwassenen met milde tot matige depressie klachten.

Doel

Het doel van ‘Voluit leven’ is het verminderen van depressieve klachten door het vergroten van psychologische flexibiliteit.

Aanpak in het kort

De groepscursus bestaat uit 9-wekelijkse groepsbijeenkomsten van 2 uur. In de bibliotherapie en de onlinecursus doorloopt de cliënt dezelfde 9 lessen met individuele begeleiding van een zorgprofessional.

Zie ook Voluitleven.nl

Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt op diverse locaties en settingen uitgevoerd:

  • GGZ-instellingen: Basis-GGZ
  • GGZ-instellingen: afdelingen preventie, in het kader van de WMO
  • Huisartspraktijken: Praktijkondersteuning huisartsen
  • Algemene ziekenhuizen: Medische psychologie
  • Instellingen voor verslavingszorg
Randvoorwaarden

Het belangrijkste is dat de begeleiders getraind zijn in ACT en mindfulness en ervaring hebben met het behandelen van psychische klachten. Zorgprofessionals die ‘Voluit leven’ begeleiden dienen ook BIG-geregistreerd te zijn.

Materialen

Er is een cursusboek ontwikkeld voor cliënten: Voluit Leven. Mindfulness of de kunst van het aanvaarden. Voor de groepscursus en de bibliotherapie wordt dit boek gebruikt. De cursus is ook als eHealthprogramma beschikbaar. Voor de uitvoering is een handleiding voor professionals beschikbaar. Hierin vindt u alle protocollen, de theoretische onderbouwing én een beschrijving van de toepassing van de interventie in verschillende werksettingen.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 04-06-2020
Oordeel commissie

Voluit leven heeft een sterk theoretische basis. De interventie is gebaseerd op Acceptance & Commitment Therapie en is zowel nationaal als internationaal in ruimte mate onderzocht en effectief bevonden. Vijf gerandomiseerde onderzoeken naar verschillende aanbiedingsvormen van de interventie laten positieve resultaten zien op de afname van depressieve klachten. Sterke effecten worden vooral gevonden bij de online variant. De interventie heeft een groot bereik en vindt zijn weg in de gezondheidszorg.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

Inmiddels zijn vier gerandomiseerde trials uitgevoerd naar de effecten van ‘Voluit leven’. Een studie betrof de groepscursus ‘Voluit leven’, een studie betrof ‘Voluit leven’ als begeleide bibliotherapie en twee studies betroffen ‘Voluit leven online’. In alle studies werd een grote afname van depressieve klachten en een grote toename van psychologische flexibiliteit gevonden. In alle studies was de afname van depressie klachten bij de mensen in de interventiegroep significant groter dan bij de mensen in de controlegroepen. Ook bleek dat de toename van psychologische flexibiliteit de effecten op depressieve klachten medieerde. Dit ondersteunt het theoretisch model van ‘Voluit leven’.

Eigenaar en contact
Eigenaar Voluit leven
Contactpersoon Monique Hulsbergen, info@voluitleven.nl, 0640978213
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s