Stoppen met roken op maat 2.0

Naam interventie Stoppen met roken op maat 2.0
Erkenningsstatus Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 27-03-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie is bedoeld voor rokers ouder dan 18 jaar oud die willen stoppen met roken op korte termijn.

Doel

Het doel van Stoppen met roken op maat 2.0 is om rokers te stimuleren om te stoppen met roken en hen vervolgens te begeleiden bij hun stoppoging en het volhouden van het stopgedrag.

Aanpak in het kort

Door middel van het invullen van vragenlijsten via internet en het krijgen van op maat gemaakte adviezen zullen de rokers begeleiding krijgen in hun stoppoging. De verschillende adviezen zijn gebaseerd op de antwoorden die deelnemers geven op de vragen. Deze adviezen worden via internet en eventueel ook via email verstrekt.

Uitvoering
Type organisatie

Het stoppen met roken op maat 2.0 programma is uitermate geschikt voor iedereen die gebruik maakt van het internet in het algemeen en voor instanties die deze interventie willen aanbieden. Organisaties kunnen de interventie verspreiden op de voor hen meest verstandige manier. Dit kan impliceren dat rokers worden geworven via lokale media, via internet of bijvoorbeeld via bedrijfskanalen (bedrijfsemail, kranten, bedrijfsinternet etc..). Er is eerder contact geweest met verschillende organisaties en bedrijven. Op dit moment wordt Stoppen met Roken 2.0 ingezet door 1 organisatie, namelijk de GGD Amsterdam. In totaal zijn er 200 participanten die met behulp van deze interventie willen stoppen met roken. Varianten van Stoppen met Roken 2.0 (het gaat hierbij om versies waarbij de teksten iets korter zijn geworden, en soms met illustraties worden aangeboden) worden nu ook gebruikt in online interventies bij GGDen in Limburg. Verder kan een versie van de interventie worden aangeboden in de kleuren van de vragende organisatie.

Randvoorwaarden

Voor een goede uitvoering van de interventie zijn verschillende randvoorwaarden van belang:

  • Het is belangrijk dat er voor het uitvoeren van de interventie toegang is tot computers/laptops en internet omdat de interventie online (via internet) wordt uitgevoerd.
  • Er zijn kosten verbonden aan het verkrijgen van toegang tot de interventie (zie ook de alinea “kosten”).
  • Binnen de organisatie, welke de interventie gaat uitvoeren, dient een professional aanwezig te zijn die een “licentie” heeft voor het gebruik van de betreffende interventie.

Materialen

Het materiaal bestaat uit een online interventie (vragenlijst) welke meerdere malen kan worden bezocht. Vervolgens krijgen deelnemers gepersonaliseerde adviezen gebaseerd op de antwoorden die ze gegeven hebben.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 27-03-2018
Oordeel commissie

Deze online interventie is onderbouwd met behulp van het I-Change model. Daardoor speelt de interventie goed in op een aantal relevante determinanten van roken / stoppen met roken. Daarnaast laten twee RCT’s consistente stop-percentages bij rokers zien.
Deze online interventie is goed uitvoerbaar, niet duur en toegankelijk genoeg om grote groepen rokers te werven.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

De interventie is getest via een RCT. De studie had een experimenteel design met een voormeting en nameting. De deelnemers werden willekeurig toegewezen aan de experimentele (web-based advies-op-maat interventie) of de controle conditie (niet getailored web-based advies). Uit de resultaten 6 maanden na de baseline bleek dat significant meer deelnemers uit de experimentele groep aangaven niet te hebben gerookt gedurende de afgelopen 24 uur (21,5 %) en 7 dagen (20.4%) in tegenstelling tot deelnemers uit de controlegroep (9,8% en 7,8% respectievelijk). Verder bleek dat deelnemers adviezen op maat interessanter, geloofwaardiger, vernieuwender en betrouwbaarder vonden dan de adviezen in de controleconditie.

Eigenaar en contact
Eigenaar Universiteit Maastricht Vakgroep Gezondheidsvl
Contactpersoon Hein de Vries, hein.devries@maastrichtuniversity.nl, 043-3882410