HoorToren

Naam interventie HoorToren
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 23-09-2014
De interventie in het kort
Doelgroep

De HoorToren is ontwikkeld voor kinderen uit groep 1 t/m 8 (leeftijd 4 t/m 12 jaar).

Doel

Het doel van de interventie is dat kinderen zich na het volgen van de interventie bewust zijn van het belang van een goed gehoor en het risico op gehoorschade.

Aanpak in het kort

De HoorToren is bedoeld om jaarlijks in te zetten tijdens een project(week) rondom gezondheid, muziek of zintuigen. Om alle werkbladen, opdrachtkaarten en lessuggesties uitgebreid aan bod te laten komen, ligt de minimale tijdsbesteding voor groep 1 t/m 4 op 5 uur per groep en op 10 uur per groep voor groep 5 t/m 8. Daarbij wordt geadviseerd om het project gedurende meerdere momenten binnen één of twee weken uit te voeren. Bij voorkeur start de school vanaf groep 1 met het lespakket, zodat kinderen al op jonge leeftijd bewust worden gemaakt van hun gehoor als prettig en nuttig zintuig. De lesstof wordt jaarlijks herhaald en uitgebreid, naarmate leerlingen ouder worden en in een hogere groep zitten.

Het project kan worden afgesloten door ouders en familieleden uit te nodigen voor het bijwonen van een van de zelfgemaakte hoorspelen of muziekstukken. Tijdens deze avond kunnen tevens alle andere gemaakte werkjes en opdrachten van het project worden gepresenteerd.

Uitvoering
Type organisatie

De HoorToren wordt op basisscholen uitgevoerd door docenten uit groep 1 t/m 8 aan de hand van de docentenhandleiding.

Randvoorwaarden

De docent moet voorafgaand aan de les de docentenhandleiding doornemen en kan eventueel de opdrachtbladen voor de leerlingen kopiëren. Voor het uitvoeren van de Kinderhoortest (via de CD of online) is het van belang dat leerlingen in een stille ruimte de test kunnen doen en bij voorkeur met een koptelefoon op, zodat zo min mogelijk last wordt ondervonden van de omgeving.

Draagvlak

Het is belangrijk dat er op school draagvlak bestaat voor het thema, zodat het niet alleen afhangt van een bevlogen docent of er aandacht aan het thema wordt besteed, maar dat het lespakket jaarlijks terugkeert tijdens een projectweek rondom gezondheid, muziek of zintuigen. Hier kunnen het vignet Gezonde School en de Gezonde School-aanpak een rol in spelen, deze methodiek helpt scholen om op een structurele manier aandacht voor diverse gezondheidsthema’s, zoals gehoorschade, te hebben. Zo kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de decibelmeter uit de HoorToren om het geluid tijdens schoolfeestjes te monitoren. En de CD Kinderhoortest of link op www.hoortoren.nl kan ingezet worden voor de jaarlijkse gehoortest in de bovenbouw. Beiden zijn opgenomen in de eisen voor één van de themacertificaten van het vignet Gezonde School.

Materialen

De HoorToren wordt als compleet lespakket geleverd inclusief:

  • een docentenhandleiding,
  • posters,
  • werkbladen,
  • CD’s en DVD’s
  • een decibelmeter (optioneel).

Via www.hoortoren.nl zijn de meeste van deze materialen beschikbaar.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 23-09-2014
Oordeel commissie

De interventie is een gevarieerd lespakket en richt zich op een belangrijk toekomstig gezondheidsprobleem namelijk het bewustzijn van het risico op gehoorschade en het belang van een goed gehoor. De kracht van de interventie bevindt zich in het jaarlijks herhalen van de interventie.

Aandachtspunt: de rol van de ouders ontbreekt in deze interventie.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Eigenaar en contact
Eigenaar VeiligheidNL
Contactpersoon Anneloes Baan, info@veiligheid.nl, 020 – 511 45 11
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s