Jellinek Online Zelfhulp

Naam interventie Jellinek Online Zelfhulp
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 13-06-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

De doelgroep bestaat uit volwassenen van 18 jaar en ouder, man en vrouw, die op een riskante manier alcohol, tabak, cannabis of cocaïne gebruiken of gokken en hiermee op eigen kracht en in hun eigen tijd willen minderen of stoppen

Doel

Het doel van de Jellinek Online Zelfhulp is het op een laagdrempelige wijze ondersteunen van deelnemers bij het zelfstandig minderen van, of stoppen met, het gebruik van alcohol, cannabis, cocaïne, tabak of gokken.

Aanpak in het kort

De Zelfhulp ondersteunt mensen op laagdrempelige wijze bij het veranderen van gebruik door vergroten van inzicht, kennis en vaardigheden. Deelnemers registreren hun gebruik en maken online opdrachten. Anoniem, zelfstandig en in de eigen tijd. In de eerste stappen wordt geholpen een weloverwogen beslissing te nemen over het veranderen van het gebruik. Vervolgens wordt middels zelfcontroletraining en vaardigheidstraining geprobeerd problematisch gedrag te doorbreken en terugval te voorkomen.

Uitvoering
Type organisatie

De Jellinek Online Zelfhulp wordt uitsluitend online uitgevoerd. Alle oefeningen, leesopdrachten en instructies zijn online te vinden via www.Jellinekzelfhulp.nl. Het programma is volledig zelfstandig en uitvoer door professionele organisaties is niet mogelijk. Wel kunnen externe partijen via een licentieconstructie gebruik maken van de Jellinek Online Zelfhulp. Op deze manier kunnen er eventueel aanpassingen gedaan worden om het programma op maat te maken voor de aanvrager.

 

Randvoorwaarden

De interventie wordt uitsluitend online en op individueel niveau uitgevoerd. Andere organisaties zijn hier niet bij betrokken en dienen dus ook niet te voldoen aan bepaalde randvoorwaarden. Randvoorwaarden voor de deelnemer zijn:

  • Beschikken over een desktop, laptop, smartphone of tablet met internetverbinding en up-to-date browser
  • Beschikken over voldoende computertechnische vaardigheden
  • De Nederlandse taal machtig zijn

Materialen

Het betreft een online zelfhulp programma. Er zijn geen hard copy materialen nodig voor het uitvoeren van de interventie. Het programma is voor iedereen toegankelijk via:

Ook kan er toegang tot de Online Zelfhulp verkregen worden via de algemene website van Jellinek: www.jellinek.nl.

 

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 13-06-2019
Oordeel commissie

Jellinek online zelfhulp is uitgebreid en volledig beschreven met een rijke theoretische achtergrond. De interventie wordt voor de tweede keer erkend en is duidelijk verder doorontwikkeld op basis van theoretische inzichten en feedback van gebruikers.
De kwaliteitsbewaking van de interventie is goed. Er is een voortdurende doorontwikkeling op basis van feedback over en van gebruikers en nieuwe inhoudelijke inzichten en het programma wordt goed gewaardeerd.

Ook positief zijn de ingebouwde signaleringstesten en gebruiksadviezen om gebruik door de juiste doelgroep te realiseren en daarmee de kans op negatieve effecten te reduceren.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

De resultaten van de in 2011 gepubliceerde effectiviteitstudie naar de Jellinek Online Zelfhulp voor alcohol ondersteunen de effectiviteit van internetinterventies gebaseerd op principes vanuit de cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering voor problematische alcoholgebruikers. Na 3 maanden laat IZ (Internet Zelfhulpinterventie) significant betere resultaten zien dan een onbehandelde wachtlijstgroep, en wordt er geen significant verschil met IT (Internet Treatment) gevonden. Zes maanden na randomisatie, leidt IT tot betere resultaten dan IZ. Dit komt doordat het gemiddeld aantal gedronken glazen in de IT conditie tussen 3 en 6 maanden gemiddeld verder afneemt; in de IZ conditie blijft de afname gerealiseerd tussen baseline en 3 maanden stabiel tussen de 3 en 6 maanden follow-up (Blankers, Koeter & Schippers, 2011).

Eigenaar en contact
Eigenaar Arkin, afdeling Jellinek
Contactpersoon Jellinek Preventie, preventie@jellinek.nl, 020-5901330
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s