Jellinek Online Zelfhulp

Naam interventie Jellinek Online Zelfhulp
Eigenaar Arkin, afdeling Jellinek
Laatst gepubliceerd 18-07-2018
Algemene informatie
Korte omschrijving

De Jellinek Online Zelfhulp is een online zelfhulpprogramma. Met behulp van dit programma kunnen mensen die op een problematische manier genotmiddelen gebruiken of gokken, zichzelf helpen (anoniem, zonder hulpverlener en in hun eigen tijd) om hun gebruik te verminderen of om geheel te stoppen.

De deelnemers krijgen oefeningen en leesopdrachten aangeboden, die zijn gebaseerd op gedragstherapeutische principes en motivationele en zelfcontrole technieken. De verschillende onderdelen zijn gericht op het creëren van bewustzijn, stellen van doelen, ondernemen van actie en terugvalpreventie.

Doel

Het doel van de Jellinek Online Zelfhulp is het op een laagdrempelige wijze ondersteunen van deelnemers bij het zelfstandig minderen of stoppen met gebruik van alcohol, cannabis, cocaïne, tabak of gokken.

Vorm van preventie
 • Selectieve preventie
 • Ge├»ndiceerde preventie
Website(s)
Onderdelen van programma Middelengebruik
Programma omschrijving

Onderzoek, voorlichting, training, advies en lichte interventies (preventie adviesgesprek, zelfhulp) op het gebied van alcohol, drugs, gokken en andere verslavende middelen en activiteiten.

Contactperso(o)n(en)
Naam Jellinek Preventie
Organisatie Arkin, Jellinek
E-mailadres preventie@jelinek.nl
Telefoonnummer organisatie 020-5901330
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum beoordeling 13-02-2014
Oordeel commissie

Het doel van de interventie is het op een laagdrempelige wijze ondersteunen van deelnemers bij het zelfstandig minderen of stoppen met gebruik van alcohol, cannabis, cocaïne, tabak of gokken. De interventie is ontwikkeld voor volwassenen die op een problematische manier alcohol, cannabis, cocaïne of tabak gebruiken of problematisch gokken en hiermee op eigen kracht willen minderen of stoppen. De interventie is laagdrempelig en de website is mooi vormgegeven, waarbij vooral het dashbord eruit springt.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Aanpak in het kort

De deelnemers krijgen via de online zelfhulp oefeningen en leesopdrachten aangeboden die zijn gebaseerd op gedragstherapeutische principes en motivationele en zelfcontrole technieken. De verschillende onderdelen zijn gericht op het creëren van bewustzijn, stellen van doelen, ondernemen van actie en terugvalpreventie.

Om de motivatie en regelmatige registratie te bevorderen zijn elementen ingebouwd waaronder een dagelijkse mail als reminder, geautomatiseerde feedback op basis van de behaalde resultaten, een succesmeter en een forum dat naar keuze gebruikt kan worden voor het stellen van vragen of verkrijgen van of verlenen van sociale steun aan andere deelnemers.

Doelgroep

De Jellinek Online Zelfhulp is ontwikkeld voor volwassenen die op een

problematische manier alcohol, cannabis, cocaïne of tabak gebruiken of

problematisch gokken en hiermee op eigen kracht willen minderen of

stoppen.

Materiaal in het kort

Het betreft een online zelfhulp programma dat voor iedereen toegankelijk is via: www.jellinek.nl/zelfhulp.

Alle instructies, toelichtingen en bijvoorbeeld antwoorden op veelgestelde

vragen van deelnemers zijn online beschikbaar.

Uitkomsten praktijkonderzoek in het kort

Het demografische profiel van de internetcliënten verschilt van dat van de reguliere ambulante verslavingszorgcliënten. Internetzelfhulp voor probleemdrinkers trekt relatief jonge, veel hoog opgeleide cliënten aan, die succesvol zijn op de arbeidsmarkt en in vergelijking met ambulante verslavingszorgcliënten relatief vaak vrouw.

De interventie krijgt een ruime voldoende (rapportcijfer 6,4). Uit deze eerste evaluatie blijkt dat het alcoholgebruik inderdaad afneemt nadat de cliënten aan de zelfhulpinterventie zijn begonnen. De behandeltrouw is echter beperkt.

Uitkomsten effectonderzoek in het kort

De resultaten van de in 2011 gepubliceerde effectiviteitstudie naar de Jellinek Online Zelfhulp voor alcohol ondersteunen de effectiviteit van internetinterventies gebaseerd op principes vanuit de cognitieve gedragstherapie en motiverende gespreksvoering voor problematische alcoholgebruikers. Na 3 maanden laat IZ (Internet Zelfhulpinterventie waar deze interventie onder valt) significant betere resultaten zien dan een onbehandelde wachtlijstgroep, en wordt er geen significant verschil met IT (Internet Treatment) gevonden. 6 maanden na randomisatie, leidt IT tot betere resultaten dan IZ. Dit komt doordat het gemiddeld aantal gedronken glazen in de IT conditie tussen 3 en 6 maanden gemiddeld verder afneemt; in de IZ conditie blijft de afname gerealiseerd tussen baseline en 3 maanden stabiel tussen de 3 en 6 maanden follow-up.

Document(en)
Thema
Geestelijke / psychische gezondheid
 • Verslaving
Leefstijlonderwerpen
 • Alcohol
 • Drugs
 • Gokken
 • Roken
Setting
Setting
 • Thuis / gezin
 • Werk
Doelgroep
Leeftijd 18 tot 99
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Algemeen publiek
 • Verslaafden
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Internet / intranet
 • Voorlichting op maat
 • Voorlichtingsmateriaal
 • Zelfhulp
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Gemeenten
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Effectevaluatie
 • Procesevaluatie
Succesfactoren van deze interventie

Gratis en laagdrempelig: voor iedereen met internetaansluiting en computer toegankelijk op ieder moment van de dag.

Aandachtspunten van deze interventie

Geen.

Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Landelijk
Werk
Vooral gericht op een bepaalde branche Nee
Bedrijfsgrootte Alle bedrijven
Vindt plaats op de werkplek Nee
Vindt plaats tijdens werkuren Nee
Eigen tijd werkgever Nee
Verwijzingen
Interventie verwijzingen
Thema verwijzingen