Krachtvoer

Naam interventie Krachtvoer
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 25-04-2013
De interventie in het kort
Doelgroep

Krachtvoer is ontwikkeld voor leerlingen in klas 1 en 2 van de theoretische, gemengde en kadergerichte leerwegen van het vmbo.

Doel

Het doel van Krachtvoer is dat leerlingen meer fruit en minder tussendoortjes met veel verzadigd vet eten, en vaker en gezonder ontbijten.

Aanpak in het kort

Krachtvoer is een lesprogramma dat bestaat uit acht lessen die door een docent verzorging of biologie worden gegeven. Een lest duurt gemiddeld 50 minuten en wordt een keer per week gegeven. Het programma bestaat uit een aantal verplichte onderdelen (die ook in een bepaalde volgorde aan bod moeten komen) en een aantal optionele activiteiten. De volgende stappen worden in de lessen doorlopen: 1. leerlingen bepalen hun eigen consumptie, 2. vergelijken deze met de aanbevelingen, 3. benoemen oorzaken voor de waargenomen discrepantie tussen huidig en gewenst gedrag, 4. werken aan oplossingen voor de geïdentificeerde oorzaken, 5. formuleren persoonlijke doelen en maken hun eigen actieplan om hun gedrag te veranderen en 6. evalueren hun eigen acties.

Werving en begeleiding van scholen vindt plaats via zogenaamde Krachtvoer-begeleiders (o.a. GGD’en).

Uitvoering
Type organisatie

-

Materialen

Het basispakket bestaat uit:

  • een docenten handleiding
  • een werkboek voor de leerlingen
  • een nieuwsbrief voor de ouders
  • de website www.krachtvoer.nu
  • posters voor in het leslokaal

Het basispakket kan worden aangevuld met:

  • voedingsmiddelen
  • een lunchtrommel
  • een magazine
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 25-04-2013
Oordeel commissie

Uit het onderzoek dat gedaan is naar de effectiviteit van Krachtvoer wordt een lange termijn effect gevonden op de fruitconsumptie. Hoewel de toename in fruitconsumptie wel beperkt is, heeft de commissie besloten de interventie Krachtvoer te erkennen op het niveau van waarschijnlijk effectief voor een toename in fruitconsumptie, omdat de studie een klein, doch significant effect op de fruitconsumptie laat zien. Voorwaarde voor dit effect is wel dat de interventie goed geïmplementeerd wordt.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Eigenaar en contact
Eigenaar Universiteit Maastricht Vakgroep Gezondheidsvl
Contactpersoon Marion Willems, marion.willems@maastrichtuniversity.nl, +31 43 3882412
Kathelijne Bessems, k.bessems@maastrichtuniversity.nl, +31 433882829
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s