Simpel Fit!

Naam interventie Simpel Fit!
Eigenaar GGD Noord- en Oost-Gelderland
Laatst gepubliceerd 16-07-2019
Algemene informatie
Korte omschrijving

Simpel Fit! is een cursus over opvoeding, voeding en beweging gericht op moeders met Turkse achtergrond met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar die (dreigend) overgewicht hebben. De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten. Naast 5 ‘reguliere’ bijeenkomsten wordt ook een bijeenkomst ‘sport en spel’ en een gezinsbijeenkomst georganiseerd, waarvoor ook vaders worden uitgenodigd. Bij de bijeenkomst ‘sport en spel’ kunnen deelnemers met hun kinderen kennismaken met het lokale sport- en beweegaanbod. De gezinsbijeenkomst vindt na een aantal weken plaats (als een terugkombijeenkomst ter preventie van ‘terugval’).In iedere bijeenkomst wordt een half uur met de deelnemers bewogen. Zo maken ze kennis met verschillende manieren om zelf en met hun kinderen te bewegen. De cursus sluit aan bij de cultuur en taal van de doelgroep. Dit betekent dat voedings-, bewegings- en slaapadviezen aansluiten bij de cultuur van de doelgroep en dat er voorbeelden worden gebruikt die aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep.

Doel

Het beïnvloeden van het opvoedgedrag ten aanzien van voeding en bewegen van Turkse moeders van kinderen met (dreigend) overgewicht of obesitas in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, zodat gezonde voeding en bewegen wordt bevorderd en de prevalentie van overgewicht en obesitas wordt verminderd.

Vorm van preventie
 • Selectieve preventie
Contactperso(o)n(en)
Naam Myriam van Tol
Organisatie GGD Noord en Oost Gelderland
E-mailadres m.vantol@ggdnog.nl
Telefoonnummer organisatie 088 4433469
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum beoordeling 07-02-2019
Oordeel commissie

Simpel Fit! is een goed onderbouwde interventie die zich richt op een specifieke risicogroep voor overgewicht. De interventie is sinds de vorige erkenning doorontwikkeld voor de Marokkaanse doelgroep en de doelgroep is verbreed naar kinderen van 0-12 jaar.
Simpel Fit! is goed uitvoerbaar en heeft een uitgebreid draaiboek. De werving en een warme overdracht verdienen nog wel wat aandacht. Simpel Fit! heeft volgens de commissie de potentie om breder te worden geïmplementeerd en door te groeien naar een niveau van effectiviteit.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Aanpak in het kort

Simpel Fit! is een cursus van 7 bijeenkomsten over opvoeden, voeding en beweging gericht op moeders met Turkse achtergrond met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar die (dreigend) overgewicht hebben die rekening houdt met de Turkse taal en cultuur.

Doelgroep

Turkse moeders met kinderen met (dreigend) overgewicht of obesitas in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Materiaal in het kort
 • Draaiboek Simpel Fit! voor de cursusleidster, met een beschrijving van de cursusopzet, voorbeelddocumenten, links naar filmpjes en aandachtspunten bij de organisatie van de cursus en een uitwerking van elke cursusbijeenkomst.
 • Prezi presentaties van elke cursusbijeenkomst.
 • Foldermateriaal Voedingscentrum en Hartstichting
 • Beweegtasjes (met beweegmaterialen)

Onderbouwing

Overgewicht en obesitas vormen twee belangrijke volksgezondheidsproblemen. Ook onder kinderen en jongeren vormen overgewicht en obesitas een groot probleem. Obesitas komt bij de Turkse jeugd ruim vier maal zo vaak voor als bij de Nederlandse kinderen. Deel van de oorzaak hiervoor ligt bij een ongezond eetpatroon en gebrek aan beweging bij Turkse kinderen. Ouders hebben een directe invloed op het eet- en beweeggedrag van kinderen. Daarom richt de cursus Simpel Fit! zich op het beïnvloeden van het opvoedgedrag van Turkse moeders ten aanzien van voeding en bewegen. Het gaat hierbij enerzijds om het stellen en bewaken van regels en grenzen ten aanzien van het ongezond voedings- en beweeggedrag van hun kinderen. Anderzijds gaat het hierbij om het stimuleren van het gezond voedings- en beweeggedrag van hun kinderen en het geven van het goede voorbeeld. Het belang van voldoende slaap wordt ook in de cursus besproken.

Onderzoek

De onderzoeken naar de uitvoering van Simpel Fit! laten zien dat de werving van Turkse moeders soms tijdrovend, maar wel succesvol is en dat zowel cursisten als cursusleidsters tevreden zijn met de cursus. Simpel Fit! wordt over het algemeen uitgevoerd zoals gepland. Vaders zijn meestal niet aanwezig bij de netwerk- en/of gezinsbijeenkomst.

Simpel Fit! lijkt kleine positieve effecten te hebben op de cursisten. Zo hebben zij meer kennis, bewustzijn en een betere attitude ten aanzien van gezonde voeding en/of bewegen. Ook is er een positief effect op de sociale invloed en eigen effectiviteit te zien. Er lijkt geen of weinig verandering in vaardigheden ten aanzien van gezonde voeding en/of bewegen te zijn. Ten aanzien van intentie zijn de resultaten wisselend.

 

Document(en)
Thema
Leefstijlonderwerpen
 • Gezonde leefstijl
 • Lichamelijke activiteit / beweegstimulering
 • Overgewicht
 • Voeding
Sociaal gedrag en relaties
 • Opvoeding
Setting
Setting
 • Thuis / gezin
 • Wijk / faciliteiten in de wijk
Doelgroep
Leeftijd 0 tot 12
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Lage ses
 • Allochtone Nederlanders
 • Ouders / opvoeders
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Voor en door voorlichting / peer support
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
Beleid / ketenontwikkeling / organisatie
 • Integrale aanpak
 • Ketenaanpak / ketenvorming
Community-ontwikkeling
 • Lotgenotencontact
Documenten
Documenten en materialen
 • Cd / dvd / video / film
 • Draaiboek
 • Folder / brochure / flyer
 • Presentatie
 • Quiz / test
 • Spel / games
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Eigen instellingsmiddelen
 • Gemeenten
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Procesevaluatie
Succesfactoren van deze interventie

De deelneemsters zijn gemotiveerd en uit de terugblik blijkt dat ze ook zeker wat hebben opgestoken.

Positief effect op de op de bewustwording van het belang van goede voeding en voldoende bewegen onder deelneemsters aan de cursus. Bovendien hebben nagenoeg alle deelneemsters de intentie om gezonder te gaan eten, meer te gaan bewegen en dit ook bij hun kinderen te stimuleren.

Aandachtspunten van deze interventie

Er zijn vooral enkele (praktische) verbeterpunten te noemen, bijvoorbeeld alternatieven voor het bezoek aan de supermarkt indien dit door omstandigheden niet mogelijk is en een structurele oplossing voor problemen met laptop en beamer.

Toekomstige ontwikkeling

Doorontwikkelen naar doelgroep 'Turkse moeders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar'.

 

Vertaling naar de Marokkaanse en Syrische doelgroep.

 

Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Onbekend
Verwijzingen
Interventie verwijzingen
Thema verwijzingen