Simpel Fit!

Naam interventie Simpel Fit!
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 07-02-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

Turkse moeders met kinderen met (dreigend) overgewicht of obesitas in de leeftijd van 0 tot 12 jaar.

Doel

Het beïnvloeden van het opvoedgedrag ten aanzien van voeding en bewegen van Turkse moeders van kinderen met (dreigend) overgewicht of obesitas in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, zodat gezonde voeding en bewegen wordt bevorderd en de prevalentie van overgewicht en obesitas wordt verminderd.

Aanpak in het kort

Simpel Fit! is een cursus van 7 bijeenkomsten over opvoeden, voeding en beweging gericht op moeders met Turkse achtergrond met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar die (dreigend) overgewicht hebben die rekening houdt met de Turkse taal en cultuur.

Uitvoering
Type organisatie

De cursus Simpel Fit! kan worden uitgevoerd door zorg- en welzijnsorganisaties die een of meerdere medewerkers in dienst hebben die bekend zijn met de Turkse taal en cultuur en die voldoen aan de opleidingseisen.
De cursus wordt gegeven bij een ‘gastorganisatie’, zoals bij welzijnsorganisaties, bij vrouwenverenigingen, op scholen of in moskeeën.

 

Randvoorwaarden
  • cursusleidster moet voldoen aan de opleidingseisen en competenties
  • locatie met goede internet verbinding
  • gebruik van laptop, beamer en flapover
  • beschikbaarheid van materialen die per bijeenkomst nodig zijn
  • supermarktbezoek (voor de vierde bijeenkomst) moet tijdig worden geregeld met de betreffende supermarkt. Ook de contacten met aanbieders van lokaal sport- en beweegaanbod (voor de 6e bijeenkomst) moeten tijdig worden gelegd om hun medewerking te vragen.

 

Materialen
  • Draaiboek Simpel Fit! voor de cursusleidster, met een beschrijving van de cursusopzet, voorbeelddocumenten, links naar filmpjes en aandachtspunten bij de organisatie van de cursus en een uitwerking van elke cursusbijeenkomst.
  • Prezi presentaties van elke cursusbijeenkomst.
  • Foldermateriaal Voedingscentrum en Hartstichting
  • Beweegtasjes (met beweegmaterialen)

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 07-02-2019
Oordeel commissie

Simpel Fit! is een goed onderbouwde interventie die zich richt op een specifieke risicogroep voor overgewicht. De interventie is sinds de vorige erkenning doorontwikkeld voor de Marokkaanse doelgroep en de doelgroep is verbreed naar kinderen van 0-12 jaar.
Simpel Fit! is goed uitvoerbaar en heeft een uitgebreid draaiboek. De werving en een warme overdracht verdienen nog wel wat aandacht. Simpel Fit! heeft volgens de commissie de potentie om breder te worden geïmplementeerd en door te groeien naar een niveau van effectiviteit.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

De onderzoeken naar de uitvoering van Simpel Fit! laten zien dat de werving van Turkse moeders soms tijdrovend, maar wel succesvol is en dat zowel cursisten als cursusleidsters tevreden zijn met de cursus. Simpel Fit! wordt over het algemeen uitgevoerd zoals gepland. Vaders zijn meestal niet aanwezig bij de netwerk- en/of gezinsbijeenkomst.

Simpel Fit! lijkt kleine positieve effecten te hebben op de cursisten. Zo hebben zij meer kennis, bewustzijn en een betere attitude ten aanzien van gezonde voeding en/of bewegen. Ook is er een positief effect op de sociale invloed en eigen effectiviteit te zien. Er lijkt geen of weinig verandering in vaardigheden ten aanzien van gezonde voeding en/of bewegen te zijn. Ten aanzien van intentie zijn de resultaten wisselend.

 

Eigenaar en contact
Eigenaar GGD Noord- en Oost-Gelderland
Contactpersoon Myriam van Tol, m.vantol@ggdnog.nl, 088 4433469
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s