Moti-4

Naam interventie Moti-4
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 04-02-2016
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie is bedoeld voor alle jongeren (14-24 jaar) die beginnend problematisch bezig zijn met middelengebruik / gokken of gamen. Ook die jongeren die al verslaafd zijn komen in aanmerking voor Moti-4. Daarbij zijn deze jongeren (nog) niet gemotiveerd voor hulpverlening of is hun problematiek te licht voor hulpverlening (bij beginnend problematisch gedrag).

Doel

Het terugdringen van zich ontwikkelend (beginnend) problematisch middelengebruik / gokgedrag / gamegedrag.

 

Aanpak in het kort

De interventie bestaat uit vier individuele bijeenkomsten van één uur gedurende een periode van één maand, uitgevoerd door een verslavingspreventie medewerker. Wanneer verwijzen noodzakelijk is, kan het traject ingekort worden. De effectief gebleken elementen in de gesprekken blijken op dezelfde manier toepasbaar op iedereen ongeacht of het om drugs/alcohol of gokken en gamen gaat.

Uitvoering
Type organisatie

Er worden jongeren doorverwezen door hun ouders, door instellingen voor jongerenopvang en door leerlingbegeleiders uit het Voortgezet onderwijs en MBO onderwijs. Ook leerplichtambtenaren verwijzen jongeren door voor dit aanbod. Extra effectief aan het aanbod is de setting: de gesprekken worden uitgevoerd daar waar de jongere verblijft: bijvoorbeeld op school of thuis, bij een jongerenopvangcentrum, bij een

leefgroep, bij een jongerencentrum of bij de instelling voor verslavingszorg enz. Tenzij de jongere voorkeur heeft voor een andere setting.

Hierdoor is de afstemming met andere opvoeders optimaal. Vertrouwelijkheid wordt wel gewaarborgd: met jongere wordt afgesproken wat wel en niet teruggekoppeld kan worden. De werkwijze en onderdelen zijn activerend, passend bij het niveau van de jongere. De begeleider is hierin flexibel, kan bijvoorbeeld een gesprek tijdens een wandeling voeren, of de jongere een keer voorstellen aan een hulpverlener. Alleen verslavingspreventie medewerker die de training Moti-4 hebben gevolgd bij Mondriaan Verslavingspreventie mogen Moti-4 gesprekken uitvoeren.

Randvoorwaarden

In 2012 is er vanuit Mondriaan Verslavingspreventie gestart met het landelijk trainen van 30 ervaren preventiemedewerkers om moti-4 te kunnen uitvoeren. Daarbij hoort een preventiemedewerker wel de motiverende gesprekstechnieken onder de knie te hebben. De training bestaat uit het doorlopen van de stappen uit de vier gesprekken, het gebruik van de ‘tools’, werving van jongeren, theoretische achtergrond en uitleg over de behoefte aan evaluatie onderzoek. Inmiddels zijn er 102 preventiemedewerkers getraind uit 7 verschillende provincies in Nederland. Een cruciaal element bij het gebruik van Moti-4 is de checklist (14-item). Elk item uit de checklist moet besproken worden tijdens de gesprekken en afgevinkt worden. Zo wordt er gegarandeerd dat alle preventiewerkers dezelfde elementen bespreken en dan kun je Moti-4 ook onderzoeken.

Materialen

Er is een Moti-4 draaiboek beschikbaar. Er zijn twee onderzoeken gedaan om tot de ondersteuning van het draaiboek te komen. Daarnaast is er materiaal voor de training van interne- en externe preventiemedewerkers bestaande uit een powerpoint presentatie en alle ‘tools’ uit de draaiboek in een kopieermap.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 04-02-2016
Oordeel commissie

De interventie is verantwoord beschreven en de aanpak vormt een goed aanknopingspunt om gedrag te beïnvloeden. Het onderzoek naar de effectiviteit laat een daling zien in het gebruik van het aantal joints per week én een daling in kostenverbruik van cannabis. Het oordeel Goede aanwijzingen voor effectiviteit geldt alléén voor het verminderen van Cannabisgebruik. Er is nog geen bewijs aangeleverd voor het effect van Moti-4 op andere soorten middelengebruik, gokken en gamen.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Belangrijke conclusies van het responsief onderzoek (G. Adriana) naar verwachtingen van de implementatie van een preventief gesprekkenprogramma zijn: de respondenten vinden het belangrijk dat Mondriaan een gestandaardiseerd preventief gesprekkenprogramma ontwikkeld. In het explorerend evaluatie onderzoek (E. van de Bosch) is onderzocht welke essentiële componenten aanwezig dienen te zijn bij een effectieve preventie gesprekken traject.

Eigenaar en contact
Eigenaar Mondriaan
Contactpersoon Gerald Adriana, g.adriana@mondriaan.eu, 088 - 506 7200
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s