Moti-4

Naam interventie Moti-4
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 24-06-2021
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie is bedoeld voor alle jongeren (14-24 jaar) die beginnend problematisch middelen gebruiken, gokken of gamen. Ook jongeren die mogelijk verslaafd zijn komen in aanmerking voor Moti-4, als ze (nog) niet gemotiveerd voor hulpverlening zijn of hun problematiek te licht is voor hulpverlening (bij beginnend problematisch gedrag).

Doel

Het terugdringen van zich ontwikkelend (beginnend) problematisch middelengebruik / gokgedrag / gamegedrag.

Aanpak in het kort

Moti-4 bestaat uit vier individuele bijeenkomsten van één uur gedurende één maand, uitgevoerd door een verslavingspreventie medewerker. Wanneer verwijzen noodzakelijk is, kan het traject ingekort worden. De effectief gebleken elementen in de gesprekken blijken op dezelfde manier inzetbaar voor diverse problematiek, ongeacht of het om drugs, alcohol, gokken of gamen gaat.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt op de (vind)locaties uitgevoerd. Wanneer een jongere vanuit een middelbare school wordt aangemeld, zal een preventiemedewerker, die getraind is door Mondriaan, naar deze school gaan om met de jongere in kwestie in gesprek te gaan. In verband met de privacy van de jongere worden de Moti-4 gesprekken altijd in een aparte spreekkamer uitgevoerd zodat andere leerlingen op school niet hoeven te zien wie een gesprek heeft. De gesprekken kunnen ook thuis plaatsvinden, bij jongerencentra, begeleid wonen etc. De preventiewerker gaat naar de jongere toe om ‘no shows’ te voorkomen. Op die manier wordt Moti-4 ook laagdrempeliger voor de jongere die wellicht allerlei redenen in zijn achterhoofd heeft om niet naar de afspraak te komen. Denk hierbij aan angst of het eng vinden om over zijn gebruik te praten, of dat het hem veel moeite kost om tussen de school en andere afspraken door met een preventiewerker te moeten praten.

Alleen professionals die de training Moti-4 hebben gevolgd bij Mondriaan Verslavingspreventie mogen Moti-4 gesprekken uitvoeren. Voornamelijk preventiewerkers in de verslavingszorg hebben tot nu toe de training gevolgd. Dus vooralsnog zijn het meestal preventiewerkers van de Instellingen voor Verslavingszorg die de training hebben gevolgd.

Randvoorwaarden

Moti-4 dient bekend te worden bij alle ketenpartners en gemeenten en wordt door de gemeenten gesubsidieerd. Ketenpartners dienen Moti-4 intern bekend te maken, zodat alle medewerkers er van op de hoogte zijn, waardoor jongeren sneller doorverwezen worden. Voor de ketenpartners kost het weinig inspanning. Het is noodzakelijk dat er een ruimte is waar de ’privacy’ van de jongere gewaarborgd wordt tijdens de gesprekken.

Ouders worden ook betrokken om meer kracht te geven aan de gesprekken met de jongeren en de gemaakte afspraken met de jongeren ook in de thuissituatie te kunnen voortzetten. Na afloop wordt er altijd een verslagje geschreven voor contactpersoon/ouders met instemming van de jongere wat wel/niet verteld mag worden aan contactpersoon of ouders.

Alle preventiewerkers die gesprekken voeren dienen door Mondriaan Preventie getraind te zijn, zodat we kunnen garanderen dat iedereen de gesprekken op eenzelfde manier uitvoert.

Om het eenvoudiger te maken voor de preventiemedewerkers is er ook een schema gemaakt om te oordelen wanneer een jongere in aanmerking komt voor het Moti-4 traject, een eenmalig gesprek of dat de jongere doorverwezen dient te worden.

Materialen

De website www.moti4 is ontwikkeld en het draaiboek is ge-update.

Er zijn twee onderzoeken gedaan om tot de ondersteuning van het draaiboek te komen.

Daarnaast is er materiaal voor de training van preventiewerkers in de verslavingszorg bestaande uit een powerpoint presentatie en alle ‘tools’ uit het draaiboek in een kopieermap.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 24-06-2021
Oordeel commissie

Moti-4 heeft als doel om problematisch middelengebruik / gokgedrag / gamegedrag onder jongeren terug te dringen. De interventie heeft een sterke onderbouwing en biedt een op maat aanpak voor de verschillende doelgroepen. De interventie is erkend op Goede Aanwijzingen voor effectiviteit, maar uitsluitend voor het verminderen van cannabisgebruik. Er is onvoldoende evidentie aangeleverd voor het effect van Moti-4 op andere soorten middelengebruik, gokken en gamen.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Adriana (2007) en Bosch (2008) hebben onderzocht welke theorieën volgens de literatuur en de professionals (ook na het werken met Moti-4) bij het gesprekken ‘model’ passen.

Het Trimbos heeft de implementatie van Moti-4 onderzocht (Trimbos, 2014). In een pilotstudie en een uitgebreide RCT is de effectiviteit van Moti-4 voor cannabis aangetoond (Dupont, Lemmens e.a., 2015, Dupont, Candel e.a., 2015). Er is zijn aanwijzingen dat Moti-4 effectief is bij excessief gamegedrag (Visée, 2018). Er zijn initiatieven om Moti-4 in het buitenland te onderzoeken om te kijken of deze interventie ook inzetbaar is in andere culturen/landen (alcohol, andere drugs en gamen).

Eigenaar en contact
Eigenaar Mondriaan
Contactpersoon Gerald Adriana, g.adriana@mondriaan.eu, 088 - 506 7200
Hans Dupont, h.dupont@mondriaan.eu, 088-5067200
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s