Vallen is ook een sport

Naam interventie Vallen is ook een sport
Eigenaar VeiligheidNL
Laatst gepubliceerd 29-01-2019
Algemene informatie
Korte omschrijving

De interventie Vallen is ook een sport bestaat uit een lespakket voor het basisonderwijs waarin kinderen tijdens de lessen bewegingsonderwijs op een leuke manier stap voor stap wordt geleerd veilig te vallen. De interventie bestaat uit een lespakket waarmee kinderen middels een lesprogramma van 8 weken (4 basislessen en 4 vervolglessen) valtechnieken aangeleerd kunnen worden. Het lespakket bestaat uit een handleiding, een dvd, instructiekaarten waarop alle oefeningen staan uitgebeeld en (een digitale versie van) het boek 'Vallen en opstaan' als achtergrondinformatie.

Doel

Het verminderen van het aantal en de ernst van letsels als gevolg van een val bij kinderen in de basisschoolleeftijd.

 

Vorm van preventie
 • Universele preventie
Website(s)
Contactperso(o)n(en)
Naam Hedy Goossens
Organisatie VeiligheidNL
E-mailadres h.goossens@veiligheid.nl
Telefoonnummer organisatie 020-5114511
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum beoordeling 29-11-2018
Oordeel commissie

De commissie vindt ‘Vallen is ook een sport’ een goed doordachte interventie die nog steeds actueel en relevant is. Een in 2012 uitgevoerd effectonderzoek biedt bewijskracht voor de effectiviteit van de interventie. Daarom is Vallen is ook een sport door de commissie erkend op ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’ wat betreft het verminderen van het risico op valletsels op korte termijn bij kinderen in de bovenbouw van de bassischool.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Uitvoerbaarheid interventie

De commissie is positief over de doorontwikkeling en over het materiaal. De interventie lijkt nog steeds goed uitvoerbaar en breder te implementeren.

Aanpak in het kort

De interventie bestaat uit een lespakket waarin kinderen valtechnieken aangeleerd krijgen. Het lespakket bestaat uit een lesprogramma van 8 weken, 4 basislessen en 4 vervolglessen.

 

Doelgroep

De interventie is ontwikkeld voor de vakleerkrachten bewegingsonderwijs en groepsleerkrachten die bevoegd zijn bewegingsonderwijs te geven, op de basisscholen in Nederland. De eind-doelgroep is kinderen in de leeftijd 4-12 jaar.

 

Materiaal in het kort

Het lespakket bestaat uit standaard de volgende materialen:

• een Nederlandstalige handleiding,

• instructiekaarten,

• een DVD

• 3 soorten certificaten

• het boek ‘Vallen en opstaan’ van Yos Lotens (wordt ook digitaal aangeboden).

Daarnaast is beschikbaar:

• Promotiefilmpje (op de website van VeiligheidNL)

• 10 kant en klare lessen hoe ‘Vallen is ook een sport’ op te pakken in de gymles

 

Onderbouwing

Uit cijfers blijkt dat kinderen steeds vaker letsels oplopen doordat ze vallen. Bekend is dat het toepassen van goede valtechnieken bijdraagt aan het voorkomen van deze letsels. Door middel van vallessen op school tijdens het bewegingsonderwijs leren kinderen hoe ze op een goede manier moeten vallen. Door de lessen gedurende langere tijd te herhalen wordt het toepassen van de geleerde valtechnieken een automatisme waardoor de kans dat kinderen letsels oplopen bij een val afneemt.

Uitkomsten effectonderzoek in het kort

 

 

Onderzoek

In het schooljaar 2009/2010 is een effect- en procesevaluatie zijn uitgevoerd naar het lespakket. De procesevaluatie heeft uitgewezen dat leerlingen en leerkrachten positief zijn over het lespakket, maar dat het lespakket inhoudelijk kan worden verbeterd. De oefeningen zijn goed, maar de indeling in weken sluit niet helemaal aan bij de praktijk. De effectstudie heeft aangetoond dat leerlingen die met het lespakket hebben gewerkt 50% minder risico lopen op valletsels op korte termijn. Ook hebben kinderen vlak na gebruik van het lespakket een betere valcoördinatie, brengen de aangeleerde vaardigheden in de praktijk en hebben op langere termijn minder angst om te vallen...

Document(en)
Thema
Leefstijlonderwerpen
 • Lichamelijke activiteit / beweegstimulering
Veiligheid / milieu / fysieke omgeving
 • Valpreventie
Overig
 • Motorische ontwikkeling
Setting
Setting
 • Onderwijs: primair onderwijs
 • Kinderopvang / VVE / BSO (4 jr en ouder)
Doelgroep
Leeftijd 4 tot 12
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Kinderen / jongeren
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Scholing professionals / train de trainer
 • Voorlichtingsmateriaal
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
Documenten
Documenten en materialen
 • Cd / dvd / video / film
 • Handleiding
 • Lesmateriaal / lespakket
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Nationale overheid
Organisaties
SoortNaam en eventuele rol
Valpedagoog en leerkracht lichamelijke opvoedingYos Lotens (Rol: Ontwikkelaar)
Bedrijf / commerciƫle organisatie2basics (Rol: Ontwikkelaar)
Universiteit / hboEMGO + Instituut (Rol: Onderzoeker)
SportorganisatieJudobond Nederland (Rol: Uitvoerend)
Bedrijf / commerciƫle organisatieNijha (Rol: implementatiepartner)
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Effectevaluatie
 • Gebruikersonderzoek
 • Procesevaluatie
 • Promotieonderzoek Joske Nauta VUmc
Succesfactoren van deze interventie

Het lespakket ‘Vallen is ook een sport’ halveert het risico op valletsels bij kinderen. Een reductie in de valletselincidentie is gevonden voor ‘minder’ ernstige letsels. Een verminderde trend is geconstateerd voor ‘ernstige’ valletsels. Ook blijkt het programma voornamelijk effectief voor de minder actieve kinderen. De oefeningen zijn leuk en goed uit te voeren, de materialen zijn duidelijk. 

Aandachtspunten van deze interventie

Het gevonden effect op kennis verdween echter weer na 3 maanden. Het is van belang dat de oefeningen herhaald blijven worden tijdens de lessen bewegingsonderwijs.

Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Landelijk
Verwijzingen
Interventie verwijzingen
Thema verwijzingen