Vallen is ook een sport

Naam interventie Vallen is ook een sport
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 29-11-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie is ontwikkeld voor de vakleerkrachten bewegingsonderwijs en groepsleerkrachten die bevoegd zijn bewegingsonderwijs te geven, op de basisscholen in Nederland. De eind-doelgroep is kinderen in de leeftijd 4-12 jaar.

 

Doel

Het verminderen van het aantal en de ernst van letsels als gevolg van een val bij kinderen in de basisschoolleeftijd.

 

Aanpak in het kort

De interventie bestaat uit een lespakket waarin kinderen valtechnieken aangeleerd krijgen. Het lespakket bestaat uit een lesprogramma van 8 weken, 4 basislessen en 4 vervolglessen.

 

Uitvoering
Type organisatie

De interventie kan worden uitgevoerd in de gymzaal/speellokaal van de basisschool, of in de sporthal waar de bewegingslessen van de school verzorgd worden. Belangrijk is dat in de zaal voldoende ruimte is en de volgende materialen aanwezig zijn:

 • Voldoende goedgekeurde (kleine en dikke) matten.
 • Grote ballen
 • Turnringen
 • Kasten
 • Wandrek

De vakleerkrachten of groepsleerkrachten die bevoegd zijn bewegingsonderwijs te geven kunnen de interventie zelf uitvoeren.

Randvoorwaarden

Er zijn geen specifieke eisen voor de uitvoering en begeleiding van de uitvoerend werkers. Het lespakket kan gebruikt worden door zowel vakleerkrachten als groepsleerkrachten.

Omdat bekend is dat er steeds minder vakleerkrachten bewegingsonderwijs verzorgen, is er bewust voor gekozen om de het lespakket zowel te richten op vak- en niet-vakleerkrachten. Op deze manier kan bij landelijke implementatie een zo groot mogelijk deel van de Nederlandse leerlingen worden bereikt. Mogelijk dat de vakleerkrachten meer voorkennis hebben dan groepsleerkrachten. Dit maakt de uitvoering van het lespakket voor deze groep alleen maar makkelijker.

Materialen

Het lespakket bestaat uit standaard de volgende materialen:

 • een Nederlandstalige handleiding,
 • instructiekaarten,
 • een DVD
 • 3 soorten certificaten
 • het boek ‘Vallen en opstaan’ van Yos Lotens (wordt ook digitaal aangeboden).

Daarnaast is beschikbaar:

 • Promotiefilmpje (op de website van VeiligheidNL)
 • 10 kant en klare lessen hoe ‘Vallen is ook een sport’ op te pakken in de gymles
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 29-11-2018
Oordeel commissie

De commissie vindt ‘Vallen is ook een sport’ een goed doordachte interventie die nog steeds actueel en relevant is. Een in 2012 uitgevoerd effectonderzoek biedt bewijskracht voor de effectiviteit van de interventie. Daarom is Vallen is ook een sport door de commissie erkend op ‘eerste aanwijzingen voor effectiviteit’ wat betreft het verminderen van het risico op valletsels op korte termijn bij kinderen in de bovenbouw van de bassischool.
De commissie is positief over de doorontwikkeling en over het materiaal. De interventie lijkt nog steeds goed uitvoerbaar en breder te implementeren.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

In het schooljaar 2009/2010 is een effect- en procesevaluatie zijn uitgevoerd naar het lespakket. De procesevaluatie heeft uitgewezen dat leerlingen en leerkrachten positief zijn over het lespakket, maar dat het lespakket inhoudelijk kan worden verbeterd. De oefeningen zijn goed, maar de indeling in weken sluit niet helemaal aan bij de praktijk. De effectstudie heeft aangetoond dat leerlingen die met het lespakket hebben gewerkt 50% minder risico lopen op valletsels op korte termijn. Ook hebben kinderen vlak na gebruik van het lespakket een betere valcoördinatie, brengen de aangeleerde vaardigheden in de praktijk en hebben op langere termijn minder angst om te vallen...

Eigenaar en contact
Eigenaar VeiligheidNL
Contactpersoon Hedy Goossens, h.goossens@veiligheid.nl, 06-38 69 50 08
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s