Happyles

Naam interventie Happyles
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-09-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

Alle leerlingen van het vmbo of mbo van 13 tot 25 jaar. 

Doel

Versterking van de mentale fitheid bij alle leerlingen uit de doelgroep. Vroegtijdig signaleren van somberheidsklachten en/of depressie en voorkomen van het ontstaan of verergering van depressie.

Aanpak in het kort
 • Klassikale introductie les over geluk, niet lekker in je vel zitten.
 • Twee e-lessen: theorie, oefeningen, tips en filmpjes.
 • Afsluitende klassikale les met herhaling lesstof.
 • Happylestest: online vragenlijst over depressie, welbevinden, thuissituatie, middelengebruik, schoolverzuim, voor- en nameting.
 • Adviesgesprek: input Happylestest.
 • Lage score: extra ondersteuning van trainer of vervolgtraject in reguliere hulpverlening.

Uitvoering
Type organisatie

Happyles wordt aangeboden op scholen in het vo en het mbo. De voor Happyles geschoolde professionals geven de lessen op de scholen zelf. De trainer verzorgt de lessen in samenspraak en aanwezigheid van de mentor van de klas.

Happyles kan worden uitgevoerd door professionals die werkzaam zijn bij een instelling voor GGZ, een GGD, de JGZ of door andere professionals die opgeleid zijn in de geestelijke gezondheidszorg. De trainers werken doorgaans op een (jeugd) preventieafdeling (preventiehulpverleners).

Organisaties die Happyles aanbieden, beschikken over geschoolde Happyles-trainers die opgeleid zijn door een aan het Trimbos-instituut gelieerde trainer. De organisatie die de Happyles uitvoert, maakt afspraken met het Trimbos-instituut over het aanbieden van Happyles en betaalt kosten voor de train-de-trainer en gebruikslicenties Happyles.

Randvoorwaarden

Training van uitvoerende partijen

 • Eendaagse train-de-trainer Happyles. De training vindt plaats op het Trimbos-instituut en wordt gegeven door een vaste, ervaren trainer. Tijdens de trainingen wordt de achtergrond van Happyles besproken, worden alle lessen doorlopen en wordt uitgebreid ingegaan op het voeren van het adviesgesprek en de mogelijkheden voor vervolgaanbod. Ook komen een aantal aandachtspunten voor het lesgeven aan bod en wordt ingegaan op de kwaliteitseisen voor een effectieve Happyles.

Goede samenwerking tussen de onderwijsinstelling en uitvoerende partij

 • Volledige commitment van de onderwijsinstelling
 • Heldere communicatie samenwerkingspartners (bijv. ondersteuningsteam, mentoren) en een duidelijke planning
 • Faciliteiten op orde (computerlokalen)
 • Uitvoering Happyles door getrainde professionals i.p.v. leerkrachten
 • Adviesgesprek voor alle leerlingen na de e-lessen en Happylestest
 • Belang van snelle beschikbaarheid van hulp bij doorverwijzing van leerlingen die hulp nodig hebben zoals KOPP/KOV-aanbod
 • Overzicht bij de uitvoerende partij van de lokale of regionale hulpmogelijkheden in de jeugdhulpverleningsketen

Eisen voor e-lessen

 • Stabiele internetverbinding
 • Recente versies Internet Explorer, Firefox of Google Chrome als browser
 • Aanwezigheid van (ICT) systeembeheerder in de eerste 15 minuten van de eerste e-les voor mogelijk technische problemen met firewalls en dergelijke software
 • Oordopjes voor de begeleider en iedere leerling bij de computers, voor de les start
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 24-09-2020
Oordeel commissie

De deelcommissie Jeugd vindt Happyles een heldere interventie voor een relevant gezondheidsthema en een relevante doelgroep. Happyles is goed ingebed in de reguliere zorg en het adviesgesprek is een vast onderdeel voor alle leerlingen. De website https://www.happyles.nl/ is geactualiseerd. In de werving van scholen, de kwaliteitseisen en de kosten kan Happyles nog wat sterker worden uitgewerkt. Het hoofddoel is vrij ambitieus in relatie tot de geringe omvang van de interventie. De commissie juicht het toe dat er een effectonderzoek gaat plaatsvinden.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Drie pilotstudies met voor- en nametingen laten veelbelovende resultaten zien. De lessen lijken voor jongens en meisjes met subklinisch of klinisch depressieniveau te helpen tegen depressieklachten. Ook meisjes zonder een verhoogd depressieniveau lijken te profiteren van de interventie. Culturele achtergronden lijken daarentegen geen invloed te hebben. Resultaten tonen aan dat Happyles geschikt is voor mbo- en vmbo-leerlingen tussen de 13-25 jaar, maar laten ook positief resultaat zien voor havo- en vwo-leerlingen. Happyles wordt goed gewaardeerd door uitvoerende partijen en door leerlingen zelf, waarbij meisjes en lager opgeleide jongeren (vmbo-niveau) de hoogste tevredenheidscijfers geven: Happyles sluit aan bij de beoogde doelgroep.

Eigenaar en contact
Eigenaar Trimbos-instituut
Contactpersoon Daniëlle Meije, dmeije@trimbos.nl, 06 51 39 55 20
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s