Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)

Naam interventie Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)
Erkenningsstatus Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 08-06-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

Het programma richt zich op kinderen van 4 tot 12 jaar in het regulier en speciaal basisonderwijs en in scholen voor speciaal onderwijs binnen een Regionaal Expertise Centrum.

Doel

Het PAD-leerplan heeft als hoofddoel gedragsproblemen bij kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar te voorkomen middels het aanleren van sociale en emotionele competenties.

Aanpak in het kort

PAD is een preventieprogramma dat klassikaal wordt ingezet. Kinderen leren vaardigheden op vier verschillende gebieden: zelfbeeld, zelfcontrole, emoties, probleem oplossen. Voor elke groep zijn lessen beschikbaar. PAD bestaat uit 161 klassikale lessen die verdeeld over acht leerjaren worden aangeboden. Gemiddeld wordt er 1 of 2 maal per week een les gegeven van 30-45 minuten. Daarnaast is er dagelijks tijd voor de verwerking van het geleerde. De lessen bestaan uit gevarieerde werkvormen.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt in de klas uitgevoerd door de leerkracht.

Materialen

Het materiaal van PAD bestaat uit leerlingmateriaal (schildpadknuffels, emotiekaartjes, emotieplaten) en lesmappen voor docenten. De lesmappen bevatten handleidingen per leerjaar, lesuitwerkingen, werkbladen voor de leerlingen en plaatmateriaal.

Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Sterke aanwijzingen voor effectiviteit
Datum erkenning 08-06-2017
Interventie is beoordeeld door Commissie 3: Ontwikkelingsstimulering, onderwijs-gerelateerd aanbod en jeugdwelzijn (NJi)
Onderzoek

In Nederland hebben een aantal onderzoeken met positieve effecten naar PAD plaatsgevonden. Een implementatieonderzoek binnen het basisonderwijs toont effecten op emotiebegrip van kinderen en op ADHD, oppositioneel gedrag en gedragsproblemen (Paulussen, 2008).
Haster et al (2015) deden een effectonderzoek naar de combi PAD-Taakspel. De combi bleek effectief in het terugdringen van gedragsproblematiek.

Korpershoek et al. (2014) tonen in een onderzoek naar klassenmanagement aan dat PAD bijdraagt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Gooren (2012) meldt dat sociaal-emotionele competenties van kleuters verbeteren als zij PAD-lessen krijgen.
Louwe en Van Overveld (2008) melden dat PAD in het basisonderwijs en speciaal onderwijs de agressie van jongens deed afnemen.

Eigenaar en contact
Eigenaar Seminarium voor Orthopedagogiek
Contactpersoon Ria Goedhart, ria.goedhart@hu.nl, 088 481 73 87
Verwijzingen
Themapagina’s