IRun2BFit

Naam interventie IRun2BFit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 23-02-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

IRun2BFit richt zich op jongeren in de onderbouw (eerste, tweede of derde klas) van het Voorgezet Onderwijs in het VMBO, HAVO en VWO in de leeftijd van 12-16 jaar.

Doel

IRun2BFit maakt jongeren (12-16 jaar) op een plezierige manier bewust van het effect van bewegen en een gezonde leefstijl, wat leidt tot duurzame gedragsverandering. Jongeren die meedoen aan het programma van IRun2BFit voldoen aan de Beweegnorm.

Aanpak in het kort

De verschillende thema’s worden in basis vakoverstijgend uitgevoerd bij biologie, lichamelijke opvoeding en tijdens de mentorles. Gedurende de 8 weken wordt er circa 1 uur biologie, 1 uur mentorles en 2 uur bewegingsonderwijs gegeven. Met de looptrainingen zijn leerlingen in staat, ongeacht de startconditie, om bij het afsluitende hardloopevenement een vijf kilometer succesvol te volbrengen.

Uitvoering
Type organisatie

Rol IRun2BFit

Stichting IRun2BFit is verantwoordelijk voor het trainen van docenten en wegwijs te maken in het educatieprogramma en vertrouwd te maken met de verschillende thematieken. IRun2BFit traint docenten om zelfstandig uitvoering te geven aan het programma. IRun2BFit voorziet de scholen van de (online) materialen en tools. IRun2BFit speelt verder een adviserende rol zoals tijdens de instructiebijeenkomsten, ouderavond(en), communicatie & pr, kick-off, implementatie educatieprogramma en bemiddeling met organisaties van hardloopevenementen en lokale atletiekverenigingen en sportaanbieders.

School

De scholen voeren, met ondersteuning van IRun2BFit, het beweeg- en leefstijlprogramma zelfstandig uit en zorgen zelf voor implementatie en inbedding in het curriculum.

Lokale actoren

Stichting IRun2BFit adviseert bij het vormgeven van een netwerk met lokale actoren zoals gemeentelijke instanties, lokale atletiekvereniging en sportaanbieders om ze te betrekken bij het beweeg- en leefstijlprogramma. Vaak streven lokale actoren dezelfde ambities na met betrekking tot het vitaliseren van de burgers van de betreffende gemeente.

Evenementen

Evenementen vinden het belangrijk dat scholen meedoen aan een hardloopevenement en daarom is hen er alles aan gelegen om specifieke wensen in vervulling te brengen, bijvoorbeeld een eigen startvak, meetingpoints etc.

Rol Atletiekvereniging

Waar mogelijk wordt de plaatselijke atletiekvereniging betrokken bij IRun2BFit op de school door de inzet van looptrainers bij enkele lessen LO. Daarnaast kan er doorstroom plaatsvinden naar de atletiekvereniging. IRun2BFit werkt samen met de Atletiekunie om looptrainers hierin te stimuleren.

Randvoorwaarden

Voor een goede uitvoering van de interventie stellen we volgende randvoorwaarden die bijdragen aan een succesvolle uitvoering:

  • Scholen, atletiekverenigingen , en in sommige gevallen gemeenten, verbinden zich voor meerdere jaren, bij voorkeur drie jaar, aan IRun2BFit.
  • Jaarlijks organiseren van een ouderavond en een kick-off.
  • Scholen implementeren de interventie in het reguliere lesprogramma van het betreffende leerjaar.
  • De scholen wijzen een IRun2BFit-Coördinator (aanspreekpunt school) aan die het proces begeleidt voor collega-docenten en/of schoolbestuur.
  • Het lesprogramma wordt in basis aangeboden tijdens de volgende lessen; biologie, LO en mentorles.
  • Leerlingen krijgen tweemaal per week bewegingsonderwijs aangeboden van de sectie LO die in het teken staat van IRun2BFit.
  • Leerlingen trainen 1 x per week zelfstandig of krijgen hierbij ondersteuning van de lokale atletiekvereniging.
  • Leerlingen sluiten het programma af met vier resultaatgebieden: training is alles (fitheidscijfer), voeding is energie (do’s en dont’s), dit ben ik (mijn lijfstijl in beeld), dit kan ik (persoonlijke prestatie).
  • Leerlingen sluiten het programma met deelname aan een 5 kilometer tijdens een sfeervol regionaal hardloopevenement.
  • Leerlingen kunnen additioneel meedoen aan de landelijke IRun2BFit-Menu-Finale in het Kookatelier van de Librije te Zwolle.
Materialen

Een belangrijk deel van de materialen is beschikbaar via de website www.irun2bfit.nl. Scholen die meedoen, krijgen een inlogcode voor de website waarop zij de syllabi voor de docenten lichamelijke opvoeding en biologie, de mentoren en andere ondersteunende materialen kunnen downloaden. Daarnaast kunnen leerlingen via de website hun eigen digitale ‘lijfstijl-visual’ maken en prikkelmomenten bekijken die tijdens de mentorles worden besproken. De interventiedatabase is verder zo ingericht dat de aangewezen IRun2BFit-Coördinatoren ook toegang hebben tot beeldmateriaal voor interne en externe promotie.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 23-02-2018
Oordeel commissie

IRun2Bfit is duidelijk onderbouwd met een inzet op gedragsverandering op basis van het ASE model. Mooi is de positieve benadering van inzet op plezier en werken met doelen (toewerken naar een evenenement) en de betrokkenheid van de ouders.
Er is een actuele website en een goede set aan materialen voor docenten, leerlingen, & mentoren. De interventie is praktisch goed uitvoerbaar en sluit goed aan op de bestaande lessen.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

In 2009 is in een afstudeeronderzoek het effect en rendement van IRun2BFit onderzocht. Voor dit onderzoek zijn gegevens verzameld onder 78 eersteklassers uit Steenwijk die deelnamen aan IRun2BFit (Wijlens, 2009). Fysieke fitheid werd onderzocht met conditietesten die standaard in het bewegingsprogramma waren opgenomen (Shuttle Run Test, Hartslagloop). Er werd een significante toename in fysieke fitheid gevonden voor beide testen. De plezierbeleving bij bewegen/sport daalde van 66 punten bij aanvang naar 61 punten aan het einde van het programma op een schaal van 16 tot 80. Naar aanleiding van dit onderzoek is het beweegprogramma aangepast.

Eigenaar en contact
Eigenaar Kenmerk Educatief
Contactpersoon Marc Gerlings, info@irun2bfit.nl, 06 51 84 79 71
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s