Veilig groot worden

Naam interventie Veilig groot worden
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 30-11-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

De interventie is bedoeld voor (aanstaande) ouders van kinderen van 0 tot 4 jaar, met nadruk op ouders van een eerste kind.

Doel

Het hoofddoel van Veilig groot worden is dat ouders daar waar nodig effectieve veiligheidsmaatregelen nemen om hun kinderen te beschermen tegen ongevallen in en om het huis, zoals vallen van hoogte, wiegendood, verbrandingen en vergiftigingen.

Aanpak in het kort

De methodiek combineert schriftelijke, mondelinge en digitale voorlichting via zorgprofessionals als direct gericht aan (aanstaande) ouders zelf. De kern van de interventie is de basisvoorlichting over de belangrijkste risico’s per ontwikkelingsfase.

Uitvoering
Type organisatie

De interventie wordt uitgevoerd door zorgprofessionals binnen verloskundigenpraktijken, de kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. De locatie waar de interventie uitgevoerd kan worden is bij verloskundigenpraktijken, bij de ouders thuis (kraamzorg, het eerste huisbezoek en digitale toegang tot de interventie) of op het consultatiebureau.

Randvoorwaarden

Het geven van veiligheidsvoorlichting is een basistaak van de jeugdgezondheidszorg. Het geven van voorlichting over veilig slapen is een basistaak van de Kraamzorg. Met de huidige methodiek wordt hier zo goed als mogelijk invulling aan gegeven. Er is beperkt tijd (van de professionals) als geld (voor het bestellen van de papieren brochures (tegen kostprijs)) nodig.

Voor een goede uitvoering van de basisvoorlichting van Veilig groot worden moeten ouders gebruik maken van de diensten van zorgprofessionals (verloskundige, kraamzorg en JGZ) en moeten de zorgprofessionals beschikken over de (digitale) folders en het protocol doorgenomen hebben.
Voor ondersteuning en voorlichting via de website is het belangrijk dat ouders en zorgprofessionals toegang hebben tot internet, de website vindbaar en bekend is. Hiertoe wordt gebruik van Organic Search (SEO) en Paid Search (SEA) (zie ook implementatie).

Materialen

De volgende materialen zijn beschikbaar:

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 30-11-2017
Oordeel commissie

In de onderbouwing is voldoende uitgewerkt welke factoren worden aangepakt met welke methode.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

Uit effectevaluaties van de Veiligheidsinformatiekaarten (2007) blijkt dat er aanwijzingen zijn voor de effectiviteit van de Veilig groot worden methodiek ten aanzien van een aantal veiligheidsgedragingen van ouders.

Ten behoeve van de doorontwikkeling zijn in 2013 en 2014 behoeften en wensen van ouders en professionals en geïnventariseerd. Dit heeft onder andere geleid tot uitbreiding van de voorlichting naar aanstaande ouders, update van inhoud en vorm van de informatiefolders en een digitale uitbreiding van de voorlichtingsmaterialen om te faciliteren dat voorlichting meer op maat en flexibel ingezet kan worden.

Voor een actueel inzicht in het gebruik van de interventie en optimalisatie van de implementatie, worden de (intermediaire) doelgroepen vanaf 2015 (twee)jaarlijks bevraagd.

Eigenaar en contact
Eigenaar VeiligheidNL
Contactpersoon Hedy Goossens, h.goossens@veiligheid.nl, 020 – 511 45 11