Smakelijke eters

Naam interventie Smakelijke eters
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 16-05-2019
De interventie in het kort
Doelgroep

Ouders van kinderen in de leeftijd van 4 maanden tot 4 jaar oud.

Doel

Ouders zijn bewust van het belang van smaakontwikkeling en hebben handvatten gekregen om binnen de opvoeding de smaakontwikkeling van hun kind(eren) te stimuleren. Via de ouders willen we bijdragen aan een gezond eetpatroon van kinderen in de leeftijd van 4 maanden tot 4 jaar.

Aanpak in het kort

‘Smakelijke eters’ is een twee uur durende workshop waarin de workshopleider actief met ouders aan de slag gaat. Aan de hand van verschillende smaakproeven ervaren ouders wat een kind meemaakt als het iets nieuws proeft. Daarnaast worden discussies tussen ouders gestimuleerd en tips/adviezen uitgewisseld. De workshopleider geeft achtergrondinformatie en tips.

Kijk voor meer informatie op Voedingscentrum.nl

Uitvoering
Type organisatie

De workshop kan ingezet worden op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorscholen. Voor het CJG kan het een mooie aanvulling zijn bijvoorbeeld tijdens een 7 maanden-groepsconsult op het consultatiebureau.Ook buurthuizen en bibliotheken die een activiteit over voeding voor ouders van jonge kinderen willen organiseren kunnen de workshop geven. De workshop kan doorgaans gegeven worden op de eigen locatie omdat er niet meer nodig is dan een zaaltje waar de workshop gegeven kan worden.

 

Randvoorwaarden

Er zijn geen specifieke organisatorische en contextuele randvoorwaarden voor een goede uitvoering van de interventie nodig. Het is wel belangrijk dat er voorafgaand van de workshop de producten voor de smaakproeven ingekocht worden en de benodigde materialen, tafels en stoelen aanwezig zijn.

Materialen

Een pakket ‘Smakelijke eters’ bestaat uit:

  • Handleiding
  • 1 kaart met het smaakschema
  • 3 kaarten van gerechten
  • 3 kaarten van verschillende eetsituaties
  • 100 flyers om deelnemers te werven
  • 10 posters om deelnemers te werven
  • Diverse voorbeelden van Informatiefolders van het Voedingscentrum
Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 16-05-2019
Oordeel commissie

De interventie wordt voor de tweede keer erkend als Goed onderbouwd. De commissie ziet in Smakelijke Eters een compacte interventie die toegankelijk is voor een brede doelgroep (lage SES, laaggeletterden, drukke ouders).

De commissie adviseert ook de interventie door te ontwikkelen zodat de gestelde doelen en vaardigheden beter te realiseren zijn.
Materialen zijn mooi. De interventie is beeldend en praktisch goed uitgewerkt.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

De in 2017 geactualiseerde workshop is getest door een aantal kinderdiëtisten, waarbij ook deelnemers hun mening hebben gegeven over de workshop (bij onderdeel 2 bij materialen is meer te lezen over wat de actualisatie inhoudt).
Uit deze evaluatie bleek dat de inhoud en het niveau van de workshop goed aansluit bij de behoefte van de deelnemers. Deelnemers gaven na afloop aan meer te weten over een gezond eetpatroon en bewuster te zijn van het belang van smaakontwikkeling en het eigen voorbeeldgedrag. Tot slot gaven deelnemers aan meer zelfvertrouwen te hebben gekregen dat zij de smaakontwikkeling van hun kind konden stimuleren.

Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Voedingscentrum Nederland
Contactpersoon Drongelen, K. van, drongelen@voedingscentrum.nl, 070-3068888