Liever Bewegen dan Moe

Naam interventie Liever Bewegen dan Moe
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 16-03-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

Vrouwen die zich herkennen in somber, moe, geen zin? Specifiek ook geschikt voor allochtone vrouwen met een lage Sociaal Economische Status (SES).

Doel

Het doel is om het risico op depressie te verminderen door een aanzet te geven tot een structureel meer gezonde leefstijl, in het bijzonder gericht op het letterlijk en figuurlijk in beweging komen.

Aanpak in het kort

Psycho educatie over mentaal gezond leven wordt gecombineerd met bewegen, aangepast aan de doelgroep.

Uitvoering
Type organisatie

 

Voorwaarden voor binnenruimte en buitenruimte:

Binnenruimte

  • Aantal deelnemers en de binnenruimte dienen passend te zijn. In een basisschool speellokaal kunnen ongeveer 12-15 deelnemers.
  • De mogelijkheid om de ruimte af te schermen. Voor de meeste deelnemers is privacy en niet zichtbaar zijn voor buitenstaanders heel belangrijk.
  • Een omkleedruimte voor de deelnemers.
  • Veiligheid: materialen die normaliter in de ruimte staan, kunnen gebruikt worden, maar mogen de veiligheid niet in gevaar brengen.

Buitenruimte

  • Voldoende ruimte om verschillende tempo’s te kunnen lopen.
  • Een rustig park, zonder vervuiling. Met name het doen van spelopdrachten heeft de voorkeur wanneer er niet te veel andere bezoekers zijn.
  • Veiligheid: objecten in het park kunnen gebruikt worden bij oefeningen maar mogen de veiligheid niet in gevaar brengen.
  • Dichtbij de binnenruimte, zodat verplaatsing van de deelnemers weinig tijd kost.

Organisaties die de interventie kunnen uitvoeren zijn bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, GGZ preventie organisaties.

Randvoorwaarden

Beschikken over een geschikte locatie, vaste groep deelneemsters, goed contact met de contactpersoon als het een bestaande groep is, een vrouwelijke trainer, uitvoering onder schooltijd.

Materialen

Handleiding voor de trainer, map met informatie voor de deelneemsters

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 16-03-2017
Oordeel commissie

De interventie is voor de tweede keer erkend op niveau van Goed onderbouwd. De commissie spreekt haar waardering uit voor de brede aanpak van de interventie.

De interventie beschikt over een duidelijke handleiding en praktische materialen. Uit de beschikbare cijfers blijkt dat de interventie veel wordt uitgevoerd. Om de interventie te optimaliseren adviseert de commissie meer aandacht te besteden aan nieuwe ontwikkelingen zoals de aanstelling van de buurtsportcoach en sociale wijkteams.

Interventie is beoordeeld door Commissie 4: Gezondheidsbevordering en preventie voor volwassenen en ouderen (RIVM)
Onderzoek

De resultaten van de effectmeting van de laatste jaren zijn goed; op de Euroqol thermometer verbetert de score van gemiddeld 63,6 (N=800) bij de start naar gemiddeld 71,5 (N= 605) na afloop. Ook de score op de MHI- 5 verbetert tussen start en einde, maar met een kleiner verschil. De gemiddeld score op de MHI-5 bij de start is 58,4 ( N= 832), na afloop is deze score gestegen tot gemiddeld 61,7 ( N=629). De deelnemers zijn ook tevreden over de oefeningen, uitleg en de trainers.

Eigenaar en contact
Eigenaar Indigo Rijnmond
Contactpersoon Jeltje Kramer, j.kramer@indigorijnmond.nl, 088 357 1700