Stoppen met piekeren

Naam interventie Stoppen met piekeren
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 04-04-2018
De interventie in het kort
Doelgroep

De Training Stoppen Met Piekeren is bedoeld voor volwassen mannen en vrouwen die problemen ervaren met piekeren of een negatieve denkstijl hebben en dit patroon willen doorbreken.

 

Doel

Doel van de Training Stoppen Met Piekeren is het vergroten van mogelijkheden van deelnemers om doelmatig problemen aan te pakken, door hen te helpen minder te piekeren en een negatieve denkstijl om te buigen. Dit vergroot de zelfredzaamheid en biedt een structurele bescherming van de psychische gezondheid in stressvolle omstandigheden.

 

Aanpak in het kort

De Training Stoppen Met Piekeren is een groepstraining van vier wekelijkse bijeenkomsten van twee uur en wordt door een preventiedeskundige begeleid. Naast de bijeenkomsten besteden deelnemers ongeveer 1 uur per week aan huiswerkopdrachten. Ter ondersteuning van de trainingsbijeenkomsten en de huiswerkopdrachten werken de deelnemers met een cursusboek.

Uitvoering
Type organisatie

De training wordt uitgevoerd door de preventieve GGZ. Uitvoering in de eerste lijn (Algemeen Maatschappelijk Werk, gezondheidscentrum, welzijn) is goed mogelijk. Kennis op hbo-niveau van GGZ is een vereiste.

Randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden zijn:

  • Ruimte waar de deelnemers ongestoord kunnen werken met whiteboard, flapover, digiboard of iets soortgelijks
  • Preventiedeskundige met kennis over piekeren
  • Financiering door gemeente, welzijnsorganisatie, fonds

Contextuele randvoorwaarden zijn:

  • Deelnemers met voldoende taalvaardigheid.

 

Materialen

Een trainingsmap voor deelnemers met ondersteunende informatie en huiswerkopdrachten.
Een handleiding voor begeleiders met een planning per bijeenkomst, inleidingen voor de meeste thema’s en oefeningen die ingezet kunnen worden om vaardigheden van de deelnemers te trainen.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed beschreven
Datum erkenning 04-04-2018
Oordeel commissie

Onafhankelijke praktijkbeoordelaars die werkzaam zijn bij een thema-instituut, GGD, GGZ of thuiszorg geven deze interventie het oordeel Goed Beschreven. Dat houdt in dat deze voldoet aan de criteria voor een goede beschrijving, handleiding en procesevaluatie.
De deelnemers kunnen direct aan de slag met opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk dmv de huiswerkopdrachten.

Interventie is beoordeeld door Praktijkbeoordelaars CGL
Onderzoek

De tevredenheid van de deelnemers met de interventie is goed. Het gemiddelde rapportcijfer over de afgelopen vijf jaar is 8,1 (N=246).

De deelnemers aan de interventie Stoppen met piekeren vullen bij de start en na afloop de Penn State Worry Questionnaire (PSWQ). De score loopt van 16 tot 80, een hogere score is een slechtere score. De cijfers van de laatste vijf jaar zijn positief. De gemiddelde score bij de start is 58,8 (N=361), na afloop van de training is de gemiddelde score gedaald naar 52,3 (N=289).

 

Eigenaar en contact
Eigenaar Indigo Rijnmond
Contactpersoon Peter Overzier, p.overzier@indigorijnmond.nl, 088-3571700