Beweegkriebels

Naam interventie Beweegkriebels
Eigenaar Huis voor Beweging
Laatst gepubliceerd 23-01-2018
Algemene informatie
Korte omschrijving

Met Beweegkriebels worden baby’s, dreumesen en peuters uitgedaagd om te spelen en te bewegen. De werkwijze van Beweegkriebels kan worden toegepast binnen organisaties waar kinderen van 0 tot 4 jaar komen. Groepsleiding of begeleiders van de kinderen moeten toegerust zijn om met de kinderen spelenderwijs te bewegen. Beweegkriebels richt zich op de mogelijkheid om spelenderwijs beweeg activiteiten te integreren in de dagelijkse structuur voor peuters. Bewust bewegen met baby’s, dreumesen en peuters vraagt bijzondere vaardigheden zoals; creativiteit, begeleiding en spelinzicht. Beweegkriebels gaat in op het ontwikkelen van deze vaardigheden.

 

De uitvoer van Beweegkriebels in de praktijk (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, voorschool)
Op een dag moeten de kinderen minimaal 60 minuten actief in beweging zijn. De Beweegkriebels activiteiten zijn hiervoor geschikt.

Beweegkriebels op de locatie houdt in:

 • Elke dag Beweegkriebels activiteiten, in het totaal een uur bewegen
 • Opbouw in aanbod in leeftijd en moeilijkheid
 • Een beweegkriebel activiteit moet minimaal 10 minuten duren
 • Alle kinderen moeten mee kunnen doen
 • Pedagogisch medewerkers doen zelf mee, begeleiden actief de activiteiten
 • Informatie over bewegen naar ouders door middel van een ouderbijeenkomst

De Training Beweegkriebels voor professionals
De training voor pedagogische medewerkers duurt 7 bijeenkomsten van 2,5 uur. In de training worden professionals werkend met de doelgroep 0-4 jarigen geschoold en ondersteund in het ontwikkelen én uitvoeren van een uitdagend speels beweegaanbod. De training richt zich op het aanleren van vaardigheden zoals creativiteit, begeleiding en spelinzicht.

 

Onderbouwing
In de onderbouwing worden de beïnvloedbare factoren met betrekking tot meer bewegen van jonge kinderen beschreven en gekoppeld aan de doelgroepen en (sub)doelen van de interventie. Met behulp van het socio-ecologisch model van Bronfenbrenner wordt de context waarin kinderen zich ontwikkelen beschreven. Beweegkriebels richt zich vooral op de context kinderopvang. Factoren die invloed hebben op het beweeggedrag van kinderen binnen de kinderopvang worden met behulp van de literatuur weergegeven en de interventie Beweegkriebels wordt onderbouwd aan de hand van deze literatuur.

 

 

Doel

Hoofddoel einddoelgroep

Kinderen van 0-4 jaar gaan meer bewegen doordat ze, binnen de opvang, gebruik maken van een kwalitatief en kwantitatief goed beweegaanbod.

 

Hoofddoel intermediaire doelgroep

Professionals binnen de opvang bieden kinderen een omgeving die bewegen stimuleert.

Vorm van preventie
 • Universele preventie
Website(s)
Contactperso(o)n(en)
Naam Drs. Yrsa Wagemaker
Organisatie Huis voor Beweging
E-mailadres yrsa@huisvoorbeweging.nl
Telefoonnummer organisatie 06 53219879
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum beoordeling 18-11-2014
Oordeel commissie

De aanpak is helder beschreven en de doelgroepen 'kinderen 0-4 jaar', 'professionals in de kinderopvang' en de setting 'kinderopvang' zijn goed gekozen. het is aannemelijk dat hier iets aan beweeggedrag te verbeteren valt. De commissie heeft nog wel de zorg rondom het praktische punt van haalbaarheid omdat er ruimte gemaakt moet worden in het drukke dagprogramma. Betrokkenheid van management is cruciaal.

Interventie is beoordeeld door Commissie 5: Sport en bewegen voor alle leeftijden (Kenniscentrum Sport)
Uitvoerbaarheid interventie

De uitvoerbaarheid wordt door de erkenningscommissie als 'goed' gewaardeerd. Er zijn uitgebreide materialen en ondersteuning voor de uitvoering beschikbaar. De materialen zijn duidelijk, verzorgd en aantrekkelijk. De brede implementatie in het land ondersteunt dit. Deelnemers aan de trainingen zijn enthousiast. 

Document(en)
Thema
Leefstijlonderwerpen
 • Lichamelijke activiteit / beweegstimulering
 • Overgewicht
Overig
 • Algemene gezondheid
 • Motorische ontwikkeling
Setting
Setting
 • Kinderopvang / peuterspeelzalen (0-4jr)
Doelgroep
Leeftijd 0 tot 4
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers
 • Ouders / opvoeders
 • Sport- en beweegprofessionals
 • Peuters
Methodiek
Activiteiten en methodieken
 • Scholing professionals / train de trainer
 • Internet / intranet
 • Lezing / presentatie
 • Massamediale voorlichting
 • Voorlichtingsmateriaal
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
Beleid / ketenontwikkeling / organisatie
 • Pleitbezorging / agenda setting / lobbyen
 • Beleidsontwikkeling / (beleids)sessies
 • Draagvlak creĆ«ren
 • Integrale aanpak
 • Netwerkontwikkeling
 • Procesgerichte interventie
Documenten
Documenten en materialen
 • Cd / dvd / video / film
 • Evaluatieverslag
 • Folder / brochure / flyer
 • Gadget
 • Handleiding
 • Implementatieplan
 • Lesmateriaal / lespakket
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Eigen instellingsmiddelen
 • Tijdelijke stimuleringsregel
 • ZonMw
Projectbeschrijving op zonmw website http://www.zonmw.nl
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Effectevaluatie
Succesfactoren van deze interventie
 • Ervaringsleren
 • Gebruik van simpele materialen
 • Transfer van training naar praktijk
 • Eenvoud
 • kennisoverdracht naar professionals en ouders
Aandachtspunten van deze interventie
 • Inbedding en borging
 • Draagkracht draagvlak
 • Doorontwikkelng
Toekomstige ontwikkeling
 • Inbedding en Borging
 • Doorontwikkeling op nieuwe modules
 • Specifieke aandacht overgewicht
Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Landelijk
Verwijzingen
Thema verwijzingen