Beweegkriebels

Naam interventie Beweegkriebels
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-11-2014
De interventie in het kort
Doel

Hoofddoel einddoelgroep

Kinderen van 0-4 jaar gaan meer bewegen doordat ze, binnen de opvang, gebruik maken van een kwalitatief en kwantitatief goed beweegaanbod.

 

Hoofddoel intermediaire doelgroep

Professionals binnen de opvang bieden kinderen een omgeving die bewegen stimuleert.

Uitvoering
Type organisatie

Er zijn veel verschillende organisaties die Beweegkriebels kunnen faciliteren, aanbieden, uitvoeren of promoten.
Hoe meer verschillende organisaties de visie, methodiek en activiteiten van Beweegkriebels aanbieden en communiceren hoe groter de kans is dat Beweegkriebels tussen de oren komt te zitten van diegenen die ermee gaan werken of Beweegkriebels kunnen uitvoeren. Herhaling is hier een belangrijk middel om de boodschap te verspreiden.

 

De organisaties die Beweegkriebels uitvoeren:

 • Kinderdagverblijven
 • Peuterspeelzaal
 • Voorschool

Opgeleide pedagogische medewerkers voeren de activiteiten uit met de kinderen en zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief goed beweegaanbod voor de kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Zij moeten toegerust zijn om met de kinderen spelenderwijs te bewegen. Beweegkriebels richt zich op de mogelijkheid om spelenderwijs te bewegen te integreren in de dagelijkse structuur. Daarmee levert Beweegkriebels een bijdrage aan het stimuleren van een actieve, gezonde leefstijl.

Randvoorwaarden

Organisatorische randvoorwaarden op lokaal niveau:

 • Opleiden van de pedagogisch medewerkers middels de training Beweegkriebels
 • Inplannen van evaluatie en overleg momenten
 • Aanstellen coördinator programma Beweegkriebels
 • Creëren van ruimte om te bewegen
 • Aanschaf van eenvoudige materialen
 • Mogelijkheid tot splitsen van leeftijd 0-1 ,5 jaar 1,5 -3 jaar
 • Opzetten van een ouderbijeenkomst

 

Contextuele randvoorwaarden op lokaal niveau:

 • Draagvlak bij de uitvoerende professionals, welke wordt bevorderd door
 • Ondersteuning en draagvlak vanuit het management
 • Ondersteuning en draagvlak van de collega’s 
 • Betrekken van ouders bij Beweegkriebels
 • Taal barrières bij ouders kunnen opvangen tijdens informatieoverdracht
 • Mogelijke samenwerking zoeken met consultatiebureau, sportbedrijf of school

 

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 18-11-2014
Oordeel commissie

De aanpak is helder beschreven en de doelgroepen 'kinderen 0-4 jaar', 'professionals in de kinderopvang' en de setting 'kinderopvang' zijn goed gekozen. het is aannemelijk dat hier iets aan beweeggedrag te verbeteren valt. De commissie heeft nog wel de zorg rondom het praktische punt van haalbaarheid omdat er ruimte gemaakt moet worden in het drukke dagprogramma. Betrokkenheid van management is cruciaal.

Interventie is beoordeeld door Commissie 5: Sport en bewegen voor alle leeftijden (Kenniscentrum Sport)
Eigenaar en contact
Eigenaar Huis voor Beweging
Contactpersoon Drs. Yrsa Wagemaker, yrsa@huisvoorbeweging.nl, 06 53219879
Verwijzingen
Themapagina’s