KopOpOuders Online

Naam interventie KopOpOuders Online
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 03-07-2020
De interventie in het kort
Doelgroep

De einddoelgroep van KopOpOuders zijn de KOPP/KOV-kinderen in de leeftijd van 1 tot 18 jaar. De intermediaire doelgroep van KopOpOuders zijn ouders en partners van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen met minimaal één kind in de leeftijd van 1-18 jaar met een vraag op het gebied van opvoedondersteuning.

Doel

De doelstelling van KopOpOuders is dat aan het einde van de cursussen het psychosociaal welbevinden van KOPP/KOV-kinderen is verbeterd door vergroting van de opvoedcompetentie van ouders met psychische en/of verslavingsproblematiek.

Aanpak in het kort

KopOpOuders is een online aanbod met twee varianten: De groepscursus en de zelfhulp variant. De groepscursus bestaat uit acht gestructureerde wekelijkse online bijeenkomsten van anderhalf uur. Dit gebeurt in een chatbox waarin ouders zelf anoniem kunnen inloggen. De cursus wordt bij voorkeur door een ggz-preventiemedewerker of een hulpverlener begeleid. Bij de zelfhulpinterventie zijn er vijf modules te volgen op een zelfgekozen tijdstip, waarbij de ouder wel contact kan hebben met een getrainde preventiewerker. Bij beide varianten ligt de focus op ouderschap en de positieve benadering hiervan.

Uitvoering
Type organisatie

-

Materialen

Het volgende materiaal is beschikbaar voor de online cursus en de zelfhulpinterventie:

  • Handleiding voor cursusbegeleiders
  • Beheerderhandleiding
  • Chatrichtlijn (alleen groepscursus)
  • Richtlijn Suïcidedreiging en Vermoedens van Kindermishandeling
  • Webspots met biografie van verslaafde vader en depressieve moeder
  • Wervingsmaterialen (posters en flyers)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 03-07-2020
Oordeel commissie

KopOpOuders is een mooi en laagdrempelig programma, dat de mogelijkheid heeft om mensen te bereiken die vaak lastig te bereiken zijn. De effectiviteit van zowel de groepscursus als de zelfhulp-variant is onderzocht, maar door de mate waarin beide versies van elkaar verschillen beoordeelt de commissie het onderzoek voor elke versie apart. Hierdoor zijn er niet voldoende studies voor erkenning met eerste aanwijzingen voor effectiviteit.

Interventie is beoordeeld door Commissie 1: Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie (NJi)
Onderzoek

Zowel de groepscursus (Van der Zanden, Arntz, Veenema & Speetjens, 2009) als de zelfhulpcursus (Janssen & Van der Zanden, 2015) van KopOpOuders zijn geëvalueerd op tevredenheid van de ouders en effectiviteit. Beiden cursussen zijn geëvalueerd met een ruim voldoende tot goed. De gehele groepscursus kreeg gemiddeld een 7.8. De zelfhulpcursus kreeg gemiddeld een 7.5. Bij de groepscursus bleken ouders significant minder permissief opvoedgedrag te tonen en minder te 'overreageren' als reactie op gedragingen van hun kind. De opvoedproblemen (gemeten met de parenting scale) zaten bij aanvang in het klinisch gebied en zijn grotendeels gezakt naar het niet–klinisch gebied. Ook voelden de ouders zich significant minder incompetent en daardoor meer competente opvoeders. Alle effecten waren middelgroot tot groot en waren vergelijkbaar met eerder studies van een soortgelijke interventie. Uit de evaluatie van de zelfhulpcursus (Janssen & Van der Zanden, 2015) bleek dat de algemene opvoedcompetenties van de ouders zijn toegenomen en het gevoel van incompetentie is afgenomen. De kinderen van de ouders die de zelfhulpcursus volgen blijken ook een positief effect te ervaren. De resultaten wijzen in de richting van significante afname van psychosociale- en gedragsproblemen, met name van emotionele problemen.

Eigenaar en contact
Eigenaar Trimbos-instituut
Contactpersoon Anouk de Gee, agee@trimbos.nl, 030-2971100