Zippy's Vrienden

Naam interventie Zippy's Vrienden
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 03-03-2011
De interventie in het kort
Doel

Het doel van Zippy's Vrienden is het verbeteren van copingvaardigheden en het aanleren van sociale en emotionele vaardigheden. Het uiteindelijke doel is voorkomen dat kinderen (later) psychosociale en emotionele problemen of stoornissen ontwikkelen.

Uitvoering
Type organisatie

-

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 03-03-2011
Oordeel commissie

Positief dat thema's als pesten en omgaan met emoties worden besproken en goed dat er in het buitenland onderzoek is gedaan. Het verband tussen het aanleren van coping strategieën en het voorkomen van psychosociale problemen is voldoende onderbouwd.

Erkend door Erkenningscommissie Interventies Deelcommissie ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn

Interventie is beoordeeld door Commissie 3: Ontwikkelingsstimulering, onderwijs-gerelateerd aanbod en jeugdwelzijn (NJi)
Eigenaar en contact
Eigenaar Stichting Kids en Emotionele Competenties
Contactpersoon Marion Panis - von Richter, marion.panis@planet.nl, 0623229116
Verwijzingen
Interventieoverzichten
Themapagina’s