Natuursprong

Naam interventie Natuursprong
Eigenaar Huis voor Beweging
Laatst gepubliceerd 23-01-2018
Algemene informatie
Korte omschrijving

Natuursprong is een speel- en beweegprogramma en richt zich in eerste op de opvang, buitenschoolse activiteiten en scholen. Het programma richt zich op kinderen van 4 tot 12 jaar uit alle gemeenten. Doelgroepen zijn de opvang (BSO), jeugdwerk en basisschool.

 

Kinderen gaan in groepsverband naar buiten om in wijkgroen, stadsparken en natuurterreinen zoals de gebieden van Staatsbosbeheer, een speel- en beweegprogramma te volgen. Natuursprong activiteiten worden begeleid door professionele spelbegeleiders. Voor het spelaanbod is door huis voor Beweging en Staatsbosbeheer een speciale spel activiteitenmap ontwikkeld genaamd “Spelen tot je groen ziet”.

Doel

Doel van het natuursprong beweegprogramma is het lokaal ontstaan van een verankerd aanbod van spelen en bewegen in wijkgroen en natuurterreinen, waarvan lokale organisaties, die werken met kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar, gebruik maken.

Vorm van preventie
 • Universele preventie
Website(s)
Contactperso(o)n(en)
Naam Yrsa Wagemaker
Organisatie Huis voor Beweging
E-mailadres yrsa@huisvoorbeweging.nl
Telefoonnummer organisatie 06 5321 9879
Naam Erna van de Wiel
Organisatie Staatsbosbeheer
E-mailadres e.wiel@staatsbosbeheer.nl
Telefoonnummer organisatie 030 692 6111
Thema
Leefstijlonderwerpen
 • Gezonde leefstijl
 • Lichamelijke activiteit / beweegstimulering
Veiligheid / milieu / fysieke omgeving
 • Milieu en omgeving
 • Openbare ruimte
 • Groen
Sociaal gedrag en relaties
 • Weerbaarheid / sociale competenties
Overig Natuur
Setting
Setting
 • Kinderopvang / VVE / BSO (4 jr en ouder)
 • Onderwijs: primair onderwijs
 • Wijk / faciliteiten in de wijk
 • Speciaal onderwijs
Doelgroep
Leeftijd 4 tot 12
Geslacht Beide
Doelgroep
 • Kinderen / jongeren
 • Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers
 • Sport- en beweegprofessionals
 • Welzijnsprofessionals
Methodiek
Community-ontwikkeling Kinderen middels bewegen kennis laten maken met de natuur
Activiteiten en methodieken
 • Scholing professionals / train de trainer
 • Internet / intranet
 • Massamediale voorlichting
 • Voorlichtingsmateriaal
 • Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst
Beleid / ketenontwikkeling / organisatie
 • Integrale aanpak
 • Netwerkontwikkeling
 • Procesgerichte interventie
Documenten
Documenten en materialen
 • Cd / dvd / video / film
 • Draaiboek
 • Folder / brochure / flyer
 • Projectplan
 • Spel / games
 • Subsidieaanvraag
Weblinks
Beschikbare documenten en materialen
Soort documentDownloadlink
EvaluatieverslagEvaluatieverslag
Betrokken organisaties
Financier
Soort financier
 • Eigen instellingsmiddelen
 • Nationale overheid
 • Provinciale overheid
 • Sponsoring, door bedrijfsleven
 • Tijdelijke stimuleringsregel
Organisaties
SoortNaam en eventuele rol
Overheid / gemeenteStaatsbosbeheer (Rol: Mede-eigenaar)
Evaluatie en ontwikkeling
Evaluatie type
 • Procesevaluatie
Succesfactoren van deze interventie

Er deden veel kinderen van niet-westerse afkomst mee aan Natuursprong, ongeveer 65% van de kinderen kwam voor het eerst in een bos.
Het activiteitenprogramma sluit goed aan bij de kinderen. De sportbuurtwerkers kenden vaak al kinderen waardoor de begeleiding goed verliep. De kinderen reageerden erg positief op Natuursprong en wilden graag nog een keer naar de bossen komen

Aandachtspunten van deze interventie

Er moet een goede coördinatie en rolverdeling zijn tussen gemeente, welzijn, sport en bewegen en natuur-en- milieuorganisaties.

Er moet ingezet worden op een structureel aanbod van Natuursprong activiteiten.

Toekomstige ontwikkeling

Het activiteitenprogramma is door ontwikkeld en uitdagender gemaakt voor de oudere kinderen. 

De spelactiviteitenmap is geupdated.

Er is een module ontwikkeld voor senioren en natuur.

Er is een module jonge kinderen en natuur in ontwikkeling: Natuurkriebels

Uitvoeringslocatie
Schaal van uitvoering Landelijk
Omgeving
Is er een beheer- en onderhoudsplan gekoppeld aan deze interventie? Nee
Met welk beleid heeft deze interventie een relatie?
 • Gezondheid
 • Groen
 • Recreatie
 • Speelruimte
 • Sport
 • Welzijn
Is er een koppeling tussen fysiek, ruimtelijke aanpassingen (hardware)
en activiteitenaanbod, communicatie of begeleiding (software)
Ja
Omschrijving aanpassingen in de fysieke omgeving (hardware)

Openbaar groen beschikbaar stellen.

Openbaar groen gebruiken voor spelen en bewegen met en in de natuur.

Omschrijving welke activiteiten, communicatie of begeleiding zijn ingezet (software)

Openbaar groen openstellen voor het programma Natuursprong. De activiteiten kunnen overal waar groen is worden ingezet.

Schaalniveau Wijk / buurt
Bestaande of nieuwe wijk of gebied Zowel nieuw(e) als bestaand(e) wijk of gebied
Openbaar toegankelijk Altijd
Tijdelijk of definitief van aard Definitief
Welke plek
 • Groen binnen bebouwde kom
 • Groen buiten bebouwde kom
 • Plein / schoolplein / speelplein
 • Sportpark
Verwijzingen
Thema verwijzingen