Lekker Fit! lespakket

Naam interventie Lekker Fit! lespakket
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 06-06-2017
De interventie in het kort
Doelgroep

Leerlingen van het basisonderwijs in de groepen 1 t/m 8

 

Doel

Het doel van Lekker Fit! is dat leerlingen in het basisonderwijs meer leren over en positiever laten aankijken tegen gezonde voeding en voldoende bewegen, zodat zij worden gestimuleerd gezonde keuzes te maken.

Aanpak in het kort
 1. Leerlingen hebben meer kennis over gezonde voeding en voldoende bewegen.
 2. Leerlingen zijn zich beter bewust van het eigen eet- en beweeggedrag en van de keuzes die zij hierin maken.
 3. Leerlingen hebben een positieve attitude ten opzichte van gezonde voeding en bewegen.
 4. Leerlingen ervaren dat klasgenoten, leerkrachten en ouders het goed en belangrijk vinden als zij gezond eten en voldoende bewegen (sociale norm)
 5. Leerlingen hebben het gevoel dat zij beter in staat zijn gezonde keuzes te maken (eigen effectiviteit).
 6. Leerlingen hebben de intentie gezond te eten en voldoende te bewegen.
Uitvoering
Type organisatie

De interventie kan worden uitgevoerd door bevoegde groepsleerkrachten en/of gymleerkrachten van het basisonderwijs. De uitvoering vindt plaats in en om de school en gymzaal.

Randvoorwaarden

Voor een goede uitvoering van de interventie is het gewenst dat de school jaarlijks het Lekker Fit!-programma uitvoert op school, zodat er een doorgaande leerlijn ontstaat van groep 1 t/m groep 8.

Materialen

1. Lesmaterialen

 • Basishandleiding met onderbouwing en achtergrondinformatie.
 • Docentenhandleidingen voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. Bij de docentenhandleidingen worden 4 beweegkaarten geleverd, die ingezet kunnen worden door de vakleerkracht gym.
 • 2 werkboekjes per jaar voor de leerlingen met thuisopdrachten (groep 1-2, 3-4, 5-6, 7-8).
 • Afsprakenposter, te gebruiken in de klas
 • Digibordsoftware Lekker Fit! (software om Lekker Fit! lessen op een digibord te kunnen geven) (in ontwikkeling).
 • Het boek ‘Fitheidstesten voor de jeugd’ kan besteld worden via www.sportsmedia.nl. Hieruit kan een passende fittest worden geselecteerd.

Alle lesmaterialen kunnen besteld worden bij Kenmerk Educatief. Er worden ieder jaar nieuwe boekjes ontwikkeld, om in te kunnen spelen op de actualiteit.

Document(en)
Kwaliteit en effectiviteit
Erkenningsstatus Goed onderbouwd
Datum erkenning 06-06-2017
Oordeel commissie

Het Lespakket Lekker Fit! is her-erkend voor het niveau Goed onderbouwd. De commissie is positief over de verschillende niveaus waarop wordt geïntervenieerd: educatie, beleid, omgeving en signalering. Door leerlingen meer te leren over en positiever te laten aankijken tegen gezonde voeding en voldoende bewegen worden zij gestimuleerd gezonde keuzes te maken.
Het Lespakket Lekker Fit! is een goed opgezette interventie voor de groepen 1 t/m 8, waarbij ze een mooie doorgaande leerlijn hebben. De interventie wordt reeds op 300 scholen uitgevoerd en heeft daarmee bewezen goed uitvoerbaar te zijn.

Interventie is beoordeeld door Commissie 2: Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering (voor jeugd) (RIVM)
Onderzoek

TNO heeft in opdracht van de Nederlandse Hartstichting een verkennend onderzoek Lekker Fit! uitgevoerd (Bakker, 2009). Dit onderzoek bestond uit een procesevaluatie onder leerkrachten en een verkennend onderzoek om inzicht te krijgen in de randvoorwaarden voor een effectevaluatie. Uit de procesevaluatie bleek dat het lespakket Lekker Fit! goed in elkaar zit De leerkrachten vinden dat de theorielessen leuk en leerzaam voor de leerlingen zijn en hebben gemerkt dat de leerlingen enthousiast deelnemen aan de lessen. De leerkrachten zijn ook positief over de inhoud van de praktijklessen. De benodigde voorbereidingstijd voor theorielessen was vergelijkbaar met die voor de gebruikelijke lessen. De voorbereidingstijd voor de praktijklessen was wat langer dan voor de gebruikelijke gymlessen.

 

Eigenaar en contact
Eigenaar Kenmerk Educatief
Contactpersoon Tonny Klinkien, info@kenmerk.nl, 085-0475700
Verwijzingen
Interventieoverzichten